De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk F Basiscodeerrichtlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk F Basiscodeerrichtlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk F Basiscodeerrichtlijnen

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Gebruik zowel de alfabetische index als de systematische lijst -eerst index -dan verificatie in de tabellen ⇒ alle instructies volgen Geheugen is immers feilbaar

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Hoogste niveau van detail Alle beschikbare cijfers gebruiken Vb. : - 540.0 acute appendicitis met gegeneraliseerde peritonitis - 491 - 491.1 is volledig met 4 cijfers - 491.2 heeft 5 de cijfer nodig - 79.0 gesloten reductie van een fractuur zonder interne fixatie - 4 de cijfer geeft anatomische plaats - niet bij iedere subcategorie herhaald

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Residuaire codes (NEC en NOS) indien aangewezen - NOS : not otherwise specified - NEC : not elsewhere classified - Niet traumatisch haematoma van de borst  611.8 “Other specified disorders of breast” - 451.9 “phlebitis en thromboflebitis of unspecified site” - 117.9 “other and unspecified mycosis”

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Combinatiecodes als ze beschikbaar zijn -“with”, “due to”, “in”, “associated with” Gebruiken indien die code volledig de diagnostische condities beschrijft. Aandoeningen mogen niet apart vermeld worden - 574.00 (calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction) - 518.84 (acute and chronic respiratory failure) - 466.0+491.20  altijd 491.22 (obstructive chronic bronchitis with acute bronchitis) - 434.01 (cerebral thrombosis with infarct) en 433.30 (carotid stenosis without infarction)  soms 433.31

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Meerdere codes indien vereist 1. verplicht gebruik van meerdere codes : duale classificatie “use additional code”, “code first underlying condition” eerste code : onderliggende aandoening bvb. 250.61 (DM with neurologic manifestations, ….) tweede code : manifestatie bvb. 357.2 (polyneuropathy in diabetes) 2. mogelijks meerdere codes “code, if applicable, any causal conditions first” Bvb 459.11 (postphlebitisch syndroom met ulcus) gevolgd door 707.1x (ulcus OL, behalve decubitus als het de oorzaak is vermijd onoordeelkundig toekennen - geen irrelevante informatie - symptomen die integraal deel uitmaken van een aandoening

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Niet bevestigde diagnoses coderen als bevestigde “waarschijnlijk”, “mogelijk”, “vermoedelijk”, “twijfelachtig”,”?”, “uit te sluiten”, ….  coderen alsof de diagnose zeker aanwezig is …. Alzheimer is bvb pas post mortem een zekerheidsdiagnose ….

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Acute en chronische toestanden -aandoening zowel acuut als chronisch  volg de alfabetische lijst/index -als acuut en chonisch op zelfde niveau  beide codes, acuut eerst -Bvb : 584.9 + 585 (acuut en chronisch nier falen) -als maar 1 term vermeld en de andere tussen haakjes als niet essentiële nuance  enkel de term -Bvb. acuut en chronische poliomyelitis 335.21 -soms een combinatiecode -518.84 acuut en chronische respiratoir falen -als er geen subentries zijn voor acuut of chronisch  enkel code -subacuut coderen als acuut (als geen aparte term is)

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Dreigende of nakende toestand -als dreigende/nakende toestand optrad  coderen -zoniet -Is dit geïndexeerd onder de hoofdterm ? -Is er een subterm voor de dreigende/nakende vorm ? - Als ja : coderen Bvb 640.0 : threatened abortion - Als neen : niet coderen, enkel wat effectief is opgetreden (bvb roodheid als nakende gangreen niet gebeurt)

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Laat gevolg -residuele aandoening na de acute fase -geen minimum/maximum tijdsduur die voorbij moet zijn -twee codes vereist - residuele aandoening of de aard van het laat gevolg - de oorzaak van het laat gevolg - soms derde : E code voor een ongeval bvb: traumatische arthritis van de rechter schouder tgv een oude fractuur van de rechter humerus 716.11+905.2+E929.9 -drie uitzonderingen: -enkel laat gevolg vermeld -geen laat gevolg code in ICD9 -438x (late effect of cerebrovascular disease)


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk F Basiscodeerrichtlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google