De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid Mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid Mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid Mei 2009

2 2 2 Capelo : wat, wanneer, waarom De aanpassingen van de DmfA(PPL) Beschrijving Kwaliteitscontrole De testmodule De historische gegevens Vragen - antwoorden Agenda

3 3 3 Capelo: wat, wanneer, waarom

4 4 4 Informatieplicht rond pensioenopbouw (Cfr. Maatregel 44 Generatiepact) Vanaf 55 jaar:  loopbaanoverzicht  pensioenraming (ambtshalve en jaarlijks) Voor 55 jaar:  mogelijkheid loopbaaninfo Hoe? Invoering van een loopbaangegevensbank die de basis vormt voor het e-pensioendossier. Deadline = 2010 De uitdaging

5 5 5 Doelstelling Capelo Verzamelen en beheren van loopbaangegevens overheidspersoneel Communiceren van gegevens aan de pensioeninstellingen (vnl. PDOS) en de sociaal verzekerden

6 6 6 Oprichting loopbaangegevensbank Trimestriële stroom DmfA(PPL)Historische gegevens

7 7 7 Toepassingsveld Capelo Welke personen? Alle werknemers van de overheidsdiensten, contractuelen inbegrepen Welke regimes? Alle pensioenregelingen onderworpen aan de wet van 14 april 1965, ongeacht wie ze beheert

8 8 8 3 winnaars Administratieve vereenvoudiging, snellere informatiedoorstroming PDOS en overheid Correcte responsabilisering, betere HR, administratieve vereenvoudiging Werkgever Proactieve en interactieve pensioensinformatie en -communicatie Toekomstige gepensioneerde

9 9 9 Tijdslijn Algemene tijdslijn 20072008200920102011 Behoefteanalyse Informaticaproject Historische gegevens Juridische aanpassingen Communicatieplan

10 10 Aanpassing van de DmfA(PPL)

11 11 DmfA(PPL)-stroom en afgeleide stromen Huidige toestand Toekomstige toestand

12 12 Nieuwe structuur

13 13 Bestaande blokken Tewerkstelling : uitbreiding van codificaties Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd: 21 nieuwe codes Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid: nog in onderzoek (< 10 codes) Prestatielijn : uitbreiding van de codificatie Arbeidstijdgegevens: nog in onderzoek (max. 10 codes)

14 14 Nieuwe blokken (1/3) Zones van de blok PSD (Public Service Data) : Beleidsniveau: codificatie PDOS (+/- 40 codes) Personeelscategorie: codificatie PDOS (+/- 15 codes) Graad : vrije tekst Begin- en einddatum (YYYY-MM-DD) Taalrol : 3 codes Actieve dienst : Y/N Aard van de functie : codificatie PDOS (3 codes) Reden van de beëindiging van de dienst : codificatie PDOS (3 codes)

15 15 Nieuwe blokken (2/3) Zones van het blok Wedde : Begin- en einddatum (YYYY-MM-DD) Anciënniteit: datum van de ranginneming (formaat YYYY-MM) Weddenschaal: codificatie PDOS in ontwikkeling Bedrag: vrije numerieke zone Teller (optioneel) Noemer (optioneel)

16 16 Nieuwe blokken (3/3) Zones van het blok Weddenbijslag : Weddenbijslag: codificatie PDOS in ontwikkeling Begin- en einddatum (YYYY-MM-DD) Basisbedrag: numerieke zone Percentage: numerieke zone Aantal nachturen: numerieke zone Aantal weekenduren: numerieke zone Aantal prestaties : numerieke zone Werkelijk toegekend bedrag: numerieke zone

17 17 Kwaliteitscontrole Waarom ? Om het model dat resulteert uit de behoefteanalyse te toetsen aan concrete loopbaangegevens vóór de aanpassing van de DmfA(PPL) Met wie? Fase 1 : FOD, Parastatalen, Onderwijs (Ndls + Frans), Defensie (militairen) Fase 2 : Onderwijs (Ndls + Frans), Defensie (militairen), Politie, Stad Brussel, Stad Doornik, AZ Sint-Jan in Brugge Wanneer? Fase 1 : tussen oktober 2008 en februari 2009 Fase 2 : tussen april en juni 2009 Hoe? Door middel van een testmodule ontwikkeld in Access (die zal nooit in productie gebruikt worden) 17

18 18 De historische gegevens

19 19 Historische gegevens Gegevens die betrekkingen hebben op periodes voor het in productiestellen van de aangepaste DmfA(PPL) Analyse begonnen in april 2009 Kenmerken :  de gegevens zullen per periodes in functie van de loopbaanincidenten gespecificeerd zijn ;  de te gebruiken codificaties zullen die van de aangepaste DmfA(PPL) zijn;  de verzameling van de gegevens zal gefaseerd gebeuren (per werkgever of type werkgever);  tenminste twee systemen voor het laden van de gegevens zullen voorzien worden : XML-bestand en website ;  de laatste werkgever zal verantwoordelijk zijn voor de historische gegevens van heel de loopbaan. 19

20 20 De vragenlijst We willen de werkelijke situatie op het terrein kennen : in juli wordt een groot onderzoek voorzien bij alle werkgevers van de overheidssector; betreffende de graad van informatisering van de gegevens. Op basis van de antwoorden zullen wij kunnen bepalen: in welke volgorde de gegevens worden ingezameld: welke werkgevers eerst, voor welke werknemers (leeftijd, statuut, …) ; met welke middelen (menselijke, materiele, …) 20

21 21 Meer Informatie www.capelo.be

22 22 Dank u ! Vragen & antwoorden


Download ppt "Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid Mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google