De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISO / IEC 17020: 2012 Conformiteitsbeoordeling – Vereisten voor de werking van diverse types van instellingen die keuringen uitvoeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISO / IEC 17020: 2012 Conformiteitsbeoordeling – Vereisten voor de werking van diverse types van instellingen die keuringen uitvoeren."— Transcript van de presentatie:

1 ISO / IEC 17020: 2012 Conformiteitsbeoordeling – Vereisten voor de werking van diverse types van instellingen die keuringen uitvoeren

2 Introductie Verklaring van de definitie in de 2de en 3de paragraaf
Vereisten kunnen worden geïnterpreteerd wanneer toegepast op verschillende sectoren De overlapping met vermelde testen en certificaten Een activiteit verankerd in een groter proces Verstrekken van informatie zonder vaststelling van de conformiteit met de vereisten (bv. Vaststellen van hoeveelheden) A, B en C zijn een mate van onafhankelijkheid “Shall, should, may and can”: Zullen, moeten, mogen en kunnen

3 Scope, normatieve verwijzingen, voorwaarden
Competentie, onpartijdigheid en consistentie De stadia van een keuring 2. Normatieve verwijzingen ISO / IEC 17000 3. Voorwaarden en definities Keuring en notities Producten zijn niet enkel technische producten Keuringssysteem en keuringprogramma’s Onpartijdigheid en notities Beroep en bezwaar

4 4 ALGEMENE VEREISTEN

5 4.1 Onpartijdigheid en onafhankelijkheid
Doorlopende risico’s voor onpartijdigheid Verplichtingen directie Onafhankelijk in de mate die nodig is met betrekking tot de omstandigheden waaronder keuringen verricht worden Derde partij - Type A Eerste partij, tweede partij of beide - afzonderlijk, identificeerbaar en levert aan moederbedrijf - Type B (in-house, keuringsdienst van gebruiker) Eerste partij, tweede partij of beide - identificeerbaar maar niet noodzakelijk afzonderlijk - levert aan moederbedrijf / anderen - Type C

6 4.2 Vertrouwelijkheid Juridisch afdwingbare verbintenis
Publieke informatie Vrijgeven van vertrouwelijke informatie Informatie over de cliënt verkregen uit andere bronnen

7 5 StructurElE VEREISTEN

8 5 Structurele vereisten
5.1 Administratieve vereisten Rechtspersoon of deel van een rechtspersoon Nodige voorzieningen om aansprakelijkheid te dekken Contractuele voorwaarden 5.2 Organisatie en beheer Gestructureerd en beheerd om onpartijdigheid te vrijwaren Georganiseerd en beheerd om bekwaamheid tot keuringen te behouden Nota inzake uitwisseling van informatie met andere keuringsinstellingen Technische manager(s) en afgevaardigden (bespreking ‘1-persoonskeuringsinstelling’) Beschrijving van de job(s)

9 6 VEREISTE MIDDELEN

10 6.1 Personeel Gedefiniëerde competentievereisten
Voldoende aantal personen Kwalificaties, training, ervaring en kennis Selectie, training, formele autorisatie en opvolging Opvolging Archief Vergoeding van inspecteurs Alle personeelsleden (onderaannemers inbegrepen) handelen onpartijdig en respecteren de confidentialiteit

11 6.2 Installaties en Uitrusting
Gepaste en noodzakelijke voorzieningen: installaties en uitrusting Reglement Uitrusting die een belangrijke invloed kan hebben op de keuringsresultaten Identificatie Kalibraties Herleidbaarheid naar (inter)nationale normen Referentienormen Leveranciers van inkomende goederen en diensten Computers geautomatiseerd materiaal Integriteit en beveiliging van gegevens Defect materiaal

12 6.3 Uitbesteding Keuringsinstelling voert normalerwijze zelf keuringen uit Onderaannemer moet competent zijn Noot: mensen “inhuren” is geen uitbesteding Cliënt informeren Keuringsinstelling is verantwoordelijk voor het vaststellen van de conformiteit Gegevens van competentie van onderaannemers

13 7 PROCESVEREISTEN / WERKWIJZE

14 7.1 Keuringsmethodes-en procedures
Keuringsvereisten-, methodes-en procedures Gedocumenteerde instructies, bemonsteringsprocedures Niet-gestandaardiseerde methodes Controlesysteem van contracten en werkorders Controle van informatie verkregen door anderen Registratie van waarnemingen verkregen tijdens keuring Berekeningen en gegevensoverdracht Keuringen in alle veiligheid uitvoeren

15 7.2 Behandeling van keuringsstalen-en objecten
Identificatie en voorbereiding Melding afwijkingen Procedures om verlies van kwaliteit en beschadiging te vermijden

16 7.3 Keuringsregistraties
Registratiesysteem Traceerbaarheid van rapporten en certificaten

17 7.4 Keuringsrapporten-en certificaten
Terug te vinden rapporten en certificaten Inhoud van keuringsrapporten (zie Annex B voor optionele elementen) Voorwaarden om keuringscertificaten uit te geven zonder resultaten

18 7.5 Klachten en bezwaren Gedocumenteerde werkwijze
Beschikbaar voor elke belanghebbende Verantwoordelijk voor beslissingen Niet-discriminerend

19 7.6 Werkwijze bij klachten en bezwaren
Afhandelingsproces Informatie verifiëren om klacht/bezwaar te valideren Bevestiging ontvangst, vooruitgang en resultaat Onafhankelijkheid van personeel dat beslissingen neemt Formele notificatie na afhandeling klacht/bezwaar

20 8 Vereisten Managementsysteem

21 8.1 Opties Een managementsysteem dat in staat is om de consequente naleving van de eisen van deze internationale norm te bereiken (i.e. ISO / IEC 17020) Optie A Specifieke vereisten ( en ) Optie B Een managementsysteem dat voldoet aan de vereisten van ISO 9001, en dat in staat is om de consequente naleving van de vereisten van deze internationale norm ISO 17020:2012 te ondersteunen en aan te tonen (8.2 – 8.8)

22 8.2 Documentatie managementsysteem (Optie A)
Directie Documentenbeheer Registratiebeheer Nazicht management Interne audits Corrigerende maatregelen Voorzorgsmaatregelen

23 Annex A (normatieve) vereisten onafhankelijkheid
Vereisten voor keuringsinstellingen (Type A) Vereisten voor keuringsinstellingen (Type B) Vereisten voor keuringsinstellingen (Type C)

24 Annex B (informatief) Optionele elementen van keuringsrapporten-en certificaten Benaming van document Beschrijving van het gevraagde werk Wat weggelaten is Keuringsmethodes-en procedures Materiaal Bemonsteringsmethodes Plaats van keuring Omgevingsvoorwaarden Verklaring keuringsresultaten Verklaring voorwaarden reproduceren rapport Merkteken of zegel inspecteur Namen / identificatie van diegene die de keuring uitvoert


Download ppt "ISO / IEC 17020: 2012 Conformiteitsbeoordeling – Vereisten voor de werking van diverse types van instellingen die keuringen uitvoeren."

Verwante presentaties


Ads door Google