De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen Workshop werkstudenten DUO 22 april 2010 Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen Workshop werkstudenten DUO 22 april 2010 Hoger Instituut voor Wijsbegeerte."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen Workshop werkstudenten DUO 22 april 2010 Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

2 Filosofische ervaringen met werkstudenten (1)Avondprogramma filosofie – sinds academiejaar 2000-2001 (2)Aanmoedigingsfondsproject Wijzer met de jaren. Optimalisering van de leeromgeving voor werkstudenten wijsbegeerte. – oktober 2008 – september 2009 – Promotor: Prof. dr. Bart Raymaekers – Co-promotor: Erwin Blendeman – Projectmedewerker: Dries Deweer Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

3 (1.1) Avondprogramma: oorsprong Traditie van filosofie als tweede diploma Maatschappelijke vraag naar filosofische reflectie Start in academiejaar 2000-2001, na overleg- en beslissingsproces waarbij gans de faculteit betrokken is Doelgroep: werkstudenten, combinatie met andere hoofdopleiding Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

4 (1.2) Avondprogramma: aanpak Keuze voor contactonderwijs Aanbod: –Verkorte bachelor wijsbegeerte – 103 sp. (diplomacontract) –Kennismakingspakketten: Filosofische Academie – 30 sp., Filosofische Propedeuse – 53 sp. (creditcontract) –Afzonderlijke vakken (creditcontract) Gedeeltelijke ontdubbeling lessen Formule: standaardtrajecten van 2 avonden per week, tussen 18 en 22 u. –Verkorte bachelor: 4 jaar, ongeveer 25 sp./jaar Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

5 (1.2) Avondprogramma: aanpak Geïntegreerd in gewone curriculum: –Onderwijs- en examenreglement K.U.Leuven –Zelfde studieprogramma, cursussen, examens… als reguliere studenten –Kwaliteitsgarantie (online onderwijsevaluatie) en kwaliteitsbewaking (externe visitatie) Ondersteuning werkstudenten: –Aangepaste studietrajectbegeleiding: brochure, website, infosessies, intakegesprekken, individuele begeleiding… –Aangepaste studiebegeleiding: Eigen-Wijs, bibliotheekintroductie, monitoraatsoefeningen ‘s avonds –Aangepaste openingsuren secretariaat, bibliotheek, cursusdienst –Examenfaciliteiten –Ondersteuning overheid: BEV, opleidingscheques Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

6 (1.3) Avondprogramma: knelpunten Avondstudenten? Aanbod aangepast aan doelgroep qua organisatievorm, moeilijkheidsgraad…? Studenten: aantal contactmomenten en tijdstippen Docenten: zware inspanning Contact met medestudenten Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

7 (2.1) AMF-project: doelgroep « Wijzer met de jaren. Optimalisering van de leeromgeving voor werkstudenten wijsbegeerte » ‘Werkstudenten’ breed geïnterpreteerd: ‘avondstudenten’: ook studenten met andere hoofdstudie, pensioengerechtigden,... VK BA, Filosofische Academie & Propedeuse, creditcontract Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

8 (2.2) AMF-project: doelstellingen 1.Onderzoek naar de problemen en het profiel van de avondstudent 2.Integratie van elementen van afstandsonderwijs in het avondprogramma 3.Organisatie van extra-curriculaire inleidende filosofiecursussen Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

9 (2.2) AMF-project: doelstellingen 4.Verdere uitbouw van aangepaste studie(traject)begeleiding  Update Eigen-Wijs. Individuele training van wijsgerige vaardigheden (OOI-project 2005-2007)  Verfijnen infobrochure, syllabi, praktijk intakegesprekken 5.Bevorderen van contact tussen avondstudenten  Online Community (Toledo) Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

10 (2.3) Onderzoek avondstudenten Aantal avondstudenten –Telling: afweging ISP, leeftijd, hoofd- of bij- inschrijving, persoonlijk contact Problemen, tekorten, verlangens; profiel –2 bevragingen: Huidige avondstudenten (2008-2009) Drop-out Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

11 (2.3.1) Onderzoek avondstudenten: Aantal 05-0606-0707-0808-09GEM Studenten BA216215214201212 Studenten verkorte BA (EK)4252616355 Werkstudenten verkorte BA3739404340 Diploma BA totaal-40474644 Diploma BA werkstudenten-2796 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010 BA-studenten: bijna 19% avondstudenten Verkorte BA-studenten: bijna 73% avondstudenten Uitgereikte BA-diploma’s: 13,5% avondstudenten BA Wijsbegeerte

12 (2.3.1) Onderzoek avondstudenten: Aantal 05-0606-0707-0808-09GEM Creditstudenten *70103120112101 Certificaat FA104315 Certificaat FP-2423 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010 * Exclusief Lessen XXIe eeuw Ongeveer 60% van de creditstudenten zijn avondstudenten Creditstudenten (Afz. vakken, FA, FP)

13 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten Profiel: –2/3 werkstudent Bij gevorderden meer dan 90% Bij beginnelingen groter aandeel studenten (29%) en gepensioneerden (19%) –1/6 heeft gezin met kinderen –2/3 man, 1/3 vrouw –Opleidingsniveau: Meer dan de helft MA/lic, ruim 3/4 bij gevorderden 1/6 heeft (nog) geen diploma hoger onderwijs 1/5 professionele bachelor Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

14 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten –Leeftijd: gelijkmatige spreiding (19-71j), lichte oververtegenwoordiging twintigers en vijftigers Bij gevorderden weinig studenten –40% woont in de onmiddellijke omgeving van Leuven Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

15 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten Opleiding: –Motivatie: persoonlijke vorming/hobby Slechts 1/10 vermeldt arbeidsmarktgerelateerde overwegingen –Tevreden over voortgang en haalbaarheid Dalend bij gevorderden –Tevreden over inspanningen HIW –1/3 voorstander meer zelfstudie, 2/3 tegenstander –Meerderheid vindt de hoorcolleges essentieel Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

16 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten –Studiebegeleiding weinig gebruikt en weinig gevraagd –Nood aan contact –Opmerkingen: Master in avondonderwijs Startuur 18u Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

17 (2.3.3) Onderzoek avondstudenten: Drop-out Reden: –9/10 tijdsgebrek, oorzaak bij de student zelf Bijkomende reden: extra belasting bachelorproef, gebrek aan begeleiding –1/10 opleiding niet overeenkomstig de verwachtingen Informatieverstrekking voldoende Studiebegeleiding: –voor de meesten overbodig (alumni) Afstandsonderwijs: –Deel van de oplossing voor meer dan de helft –Wel twijfels over zelfdiscipline Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

18 (2.4) Integratie afstandsonderwijs Trouw aan keuze voor contactonderwijs, maar tegemoetkoming aan de nadelen Identificatie van geschikte OPO’s –Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte (4 sp., inleidend, prof. Braeckman) –OLA’s Lectuur wijsgerige teksten (1 sp., inleidend) bij Fundamentele wijsbegeerte (6 sp., prof. Cloots) Historische inleiding tot de wijsbegeerte (6 sp., prof. Steel) Algemene Moraalfilosofie (6 sp., prof. Burms) Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

19 (2.4.1) Integratie Afstandsonderwijs: Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte Zelfstudie + begeleidingscolleges Aanpassing cursus: –Meer uitleg waar nodig –Inleidingen ter oriëntatie –Zelfevaluatievragen met richtinggevende antwoorden –Exhaustieve examenvragenlijst Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

20 (2.4.1) Integratie Afstandsonderwijs: Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte Semesterplanning: geen extra contacturen voor de docent *Hoofdstuk ook voor reguliere studenten in zelfstudie Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010 Les 1Eerste hoorcollege, uitleg afstandsonderwijs Les 2 – 5Hoorcolleges contactonderwijs Les 6Eerste begeleidingscollege: hoofdstuk 1 (postmodernisme) en hoofdstuk 7 (Marx)* Les 7 – 9Hoorcolleges contactonderwijs Les 10Tweede begeleidingscollege: hoofdstuk 2 (linguistic turn), 3 (Lacan) en 9 (Freud)* Les 11- 12Hoorcolleges contactonderwijs Les 13Derde begeleidingscollege: hoofdstuk 4 (Foucault), 5 (Derrida) en 8 (Nietzsche)*

21 (2.4.1) Integratie Afstandsonderwijs: Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte Zelfstudie + begeleidingscolleges Aanpassing cursus: –Meer uitleg waar nodig –Inleidingen ter oriëntatie –Zelfevaluatievragen met richtinggevende antwoorden –Exhaustieve examenvragenlijst Semesterplanning: geen extra contacturen voor de docent Evaluatie: –experiment met één hoofdstuk –vragenlijst en hearing (DUO) Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

22 (2.4.2) Integratie Afstandsonderwijs: Lectuur van wijsgerige teksten Nadruk op leesvaardigheid Contacturen vervangen door online groepsopdracht –Enkel de lectuurcolleges (8u.), hoorcolleges blijven behouden Verloop: –Informatiesessie –Op individuele basis argumentatiestructuur van de tekst weergeven –Gezamenlijke structuurkaart opstellen op wiki –Groepsoverleg via forum –Feedback via forum Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

23 (2.4.2) Integratie Afstandsonderwijs: Lectuur van wijsgerige teksten Evaluatie: –Individuele structuurkaart –Deelname aan overleg –Groepsproduct (één cijfer) Technische elementen: –Groepspagina’s op Toledo –Wiki per groep Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

24

25

26

27

28 (2.5) Zomerschool Filosofie Doelstelling: –Extra-curriculaire cursus –Alternatief voor en voorbereiding op avondprogramma –Inspelen op maatschappelijke vraag Formule: –Permanente Vorming –Zomerschool Van 17 tot en met 20 augustus 2009 Mogelijkheid tot overnachten (Pauscollege) –Gevarieerd programma Inhoud Werkvormen Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

29 (2.5) Zomerschool Filosofie: programma maandag 17 augustus: Wat kan ik weten? voormiddagsessie: prof. Gerd Van Riel: "Alle mensen streven van nature naar kennis: de kentheoretische uitgangspunten van de filosofie van Plato en Aristoteles" namiddagsessie: prof. Paul Cortois: "Wetenschap als nieuwe metafysica?" avondactiviteit: Filosofie & Film (dr. Bart Engelen): "The Matrix: Kan ik weten wat ik denk te weten?“ dinsdag 18 augustus: Wat moet ik doen? voormiddagsessie: prof. Toon Vandevelde: "De politiek en de filosofie van het geluk“ namiddagsessie: dr. Bart Engelen en dr. Katrien Schaubroeck Sessie A: Wat zijn onze plichten ten aanzien van mensen? Sessie B: Wat zijn onze plichten ten aanzien van dieren? avondactiviteit: Debat: Euthanasie bij personen met dementie woensdag 19 augustus: Wat mag ik hopen? voormiddagsessie: prof. André Cloots: "Het einde van de grote verhalen?“ Namiddagsessie :prof. Herman De Dijn: "Religie, dochter van vrees en hoop?“ avondactiviteit: Filosofische stadswandeling o.l.v. dr. Katrien Schaubroeck Barbecue donderdag 20 augustus: Wat is de mens? voormiddagsessie: prof. Andreas De Block: "Is het darwinisme een wijsgerige antropologie?“ namiddagsessie: prof. Paul Moyaert: Seksualiteit en genot. Met Freud nadenken over de bestaansconditie van de mens. afsluitende receptie Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

30 (2.5) Zomerschool Filosofie: evaluatie 40 deelnemers, 250 aanmeldingen –Quasi homogeen hoogopgeleiden –Veel uit onderwijswereld Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

31 (2.5) Zomerschool Filosofie: evaluatie Organisatie: –Tijdrovend –Deels door opstart –Enthousiasme Evaluatie door deelnemers: –Doelstelling bereikt –Intensiteit en inhoudelijke niveau OK –Positieve elementen: Betrokkenheid en kwaliteit van de docenten Variatie en opbouw van het programma Groepssfeer Zomerschool 2010 –Na 1 dag volzet Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

32 (2.6) AMF-project: conclusie Realisaties: –Verlichting van de last aan contacturen –Alternatief voor en voorbereiding op avondprogramma –Gebruiksvriendelijke online studiebegeleiding –Meer contact tussen avondstudenten (& HIW) Werk op de plank? –Verdere uitbouw afstandsonderwijs (webcolleges?) –Masteropleiding in avond- of afstandsonderwijs? –Bachelorproef? Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010


Download ppt "Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen Workshop werkstudenten DUO 22 april 2010 Hoger Instituut voor Wijsbegeerte."

Verwante presentaties


Ads door Google