De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen Workshop werkstudenten DUO 22 april 2010

2 Filosofische ervaringen met werkstudenten
Avondprogramma filosofie sinds academiejaar Aanmoedigingsfondsproject Wijzer met de jaren. Optimalisering van de leeromgeving voor werkstudenten wijsbegeerte. oktober 2008 – september 2009 Promotor: Prof. dr. Bart Raymaekers Co-promotor: Erwin Blendeman Projectmedewerker: Dries Deweer Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

3 (1.1) Avondprogramma: oorsprong
Traditie van filosofie als tweede diploma Maatschappelijke vraag naar filosofische reflectie Start in academiejaar , na overleg- en beslissingsproces waarbij gans de faculteit betrokken is Doelgroep: werkstudenten, combinatie met andere hoofdopleiding Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

4 (1.2) Avondprogramma: aanpak
Keuze voor contactonderwijs Aanbod: Verkorte bachelor wijsbegeerte – 103 sp. (diplomacontract) Kennismakingspakketten: Filosofische Academie – 30 sp., Filosofische Propedeuse – 53 sp. (creditcontract) Afzonderlijke vakken (creditcontract) Gedeeltelijke ontdubbeling lessen Formule: standaardtrajecten van 2 avonden per week, tussen 18 en 22 u. Verkorte bachelor: 4 jaar, ongeveer 25 sp./jaar Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

5 (1.2) Avondprogramma: aanpak
Geïntegreerd in gewone curriculum: Onderwijs- en examenreglement K.U.Leuven Zelfde studieprogramma, cursussen, examens… als reguliere studenten Kwaliteitsgarantie (online onderwijsevaluatie) en kwaliteitsbewaking (externe visitatie) Ondersteuning werkstudenten: Aangepaste studietrajectbegeleiding: brochure, website, infosessies, intakegesprekken, individuele begeleiding… Aangepaste studiebegeleiding: Eigen-Wijs, bibliotheekintroductie, monitoraatsoefeningen ‘s avonds Aangepaste openingsuren secretariaat, bibliotheek, cursusdienst Examenfaciliteiten Ondersteuning overheid: BEV, opleidingscheques Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

6 (1.3) Avondprogramma: knelpunten
Avondstudenten? Aanbod aangepast aan doelgroep qua organisatievorm, moeilijkheidsgraad…? Studenten: aantal contactmomenten en tijdstippen Docenten: zware inspanning Contact met medestudenten Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

7 (2.1) AMF-project: doelgroep
« Wijzer met de jaren. Optimalisering van de leeromgeving voor werkstudenten wijsbegeerte » ‘Werkstudenten’ breed geïnterpreteerd: ‘avondstudenten’: ook studenten met andere hoofdstudie, pensioengerechtigden,... VK BA, Filosofische Academie & Propedeuse, creditcontract Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

8 (2.2) AMF-project: doelstellingen
Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen (2.2) AMF-project: doelstellingen Onderzoek naar de problemen en het profiel van de avondstudent Integratie van elementen van afstandsonderwijs in het avondprogramma Organisatie van extra-curriculaire inleidende filosofiecursussen AMF-project geeft ons de gelegenheid om (1) het avondprogramma tegen het licht houden en (2) te experimenteren met een aantal alternatieven. Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

9 (2.2) AMF-project: doelstellingen
Verdere uitbouw van aangepaste studie(traject)begeleiding  Update Eigen-Wijs. Individuele training van wijsgerige vaardigheden (OOI-project )  Verfijnen infobrochure, syllabi, praktijk intakegesprekken Bevorderen van contact tussen avondstudenten  Online Community (Toledo) Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

10 (2.3) Onderzoek avondstudenten
Aantal avondstudenten Telling: afweging ISP, leeftijd, hoofd- of bij-inschrijving, persoonlijk contact Problemen, tekorten, verlangens; profiel 2 bevragingen: Huidige avondstudenten ( ) Drop-out Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

11 (2.3.1) Onderzoek avondstudenten: Aantal
BA Wijsbegeerte 05-06 06-07 07-08 08-09 GEM Studenten BA 216 215 214 201 212 Studenten verkorte BA (EK) 42 52 61 63 55 Werkstudenten verkorte BA 37 39 40 43 Diploma BA totaal - 47 46 44 Diploma BA werkstudenten 2 7 9 6 BA-studenten: bijna 19% avondstudenten Verkorte BA-studenten: bijna 73% avondstudenten Uitgereikte BA-diploma’s: 13,5% avondstudenten Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

12 (2.3.1) Onderzoek avondstudenten: Aantal
Creditstudenten (Afz. vakken, FA, FP) 05-06 06-07 07-08 08-09 GEM Creditstudenten * 70 103 120 112 101 Certificaat FA 10 4 3 1 5 Certificaat FP - 2 * Exclusief Lessen XXIe eeuw Ongeveer 60% van de creditstudenten zijn avondstudenten Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

13 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten
Profiel: 2/3 werkstudent Bij gevorderden meer dan 90% Bij beginnelingen groter aandeel studenten (29%) en gepensioneerden (19%) 1/6 heeft gezin met kinderen 2/3 man, 1/3 vrouw Opleidingsniveau: Meer dan de helft MA/lic, ruim 3/4 bij gevorderden 1/6 heeft (nog) geen diploma hoger onderwijs 1/5 professionele bachelor Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

14 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten
Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten Leeftijd: gelijkmatige spreiding (19-71j), lichte oververtegenwoordiging twintigers en vijftigers Bij gevorderden weinig studenten 40% woont in de onmiddellijke omgeving van Leuven Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

15 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten
Opleiding: Motivatie: persoonlijke vorming/hobby Slechts 1/10 vermeldt arbeidsmarktgerelateerde overwegingen Tevreden over voortgang en haalbaarheid Dalend bij gevorderden Tevreden over inspanningen HIW 1/3 voorstander meer zelfstudie, 2/3 tegenstander Meerderheid vindt de hoorcolleges essentieel Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

16 (2.3.2) Onderzoek avondstudenten: Huidige studenten
Studiebegeleiding weinig gebruikt en weinig gevraagd Nood aan contact Opmerkingen: Master in avondonderwijs Startuur 18u Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

17 (2.3.3) Onderzoek avondstudenten: Drop-out
Reden: 9/10 tijdsgebrek, oorzaak bij de student zelf Bijkomende reden: extra belasting bachelorproef, gebrek aan begeleiding 1/10 opleiding niet overeenkomstig de verwachtingen Informatieverstrekking voldoende Studiebegeleiding: voor de meesten overbodig (alumni) Afstandsonderwijs: Deel van de oplossing voor meer dan de helft Wel twijfels over zelfdiscipline Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

18 (2.4) Integratie afstandsonderwijs
Trouw aan keuze voor contactonderwijs, maar tegemoetkoming aan de nadelen Identificatie van geschikte OPO’s Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte (4 sp., inleidend, prof. Braeckman) OLA’s Lectuur wijsgerige teksten (1 sp., inleidend) bij Fundamentele wijsbegeerte (6 sp., prof. Cloots) Historische inleiding tot de wijsbegeerte (6 sp., prof. Steel) Algemene Moraalfilosofie (6 sp., prof. Burms) Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

19 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010
(2.4.1) Integratie Afstandsonderwijs: Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte Zelfstudie + begeleidingscolleges Aanpassing cursus: Meer uitleg waar nodig Inleidingen ter oriëntatie Zelfevaluatievragen met richtinggevende antwoorden Exhaustieve examenvragenlijst Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

20 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010
(2.4.1) Integratie Afstandsonderwijs: Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte Semesterplanning: geen extra contacturen voor de docent *Hoofdstuk ook voor reguliere studenten in zelfstudie Les 1 Eerste hoorcollege, uitleg afstandsonderwijs Les 2 – 5 Hoorcolleges contactonderwijs Les 6 Eerste begeleidingscollege: hoofdstuk 1 (postmodernisme) en hoofdstuk 7 (Marx)* Les 7 – 9 Les 10 Tweede begeleidingscollege: hoofdstuk 2 (linguistic turn), 3 (Lacan) en 9 (Freud)* Les Les 13 Derde begeleidingscollege: hoofdstuk 4 (Foucault), 5 (Derrida) en 8 (Nietzsche)* Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

21 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010
(2.4.1) Integratie Afstandsonderwijs: Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte Zelfstudie + begeleidingscolleges Aanpassing cursus: Meer uitleg waar nodig Inleidingen ter oriëntatie Zelfevaluatievragen met richtinggevende antwoorden Exhaustieve examenvragenlijst Semesterplanning: geen extra contacturen voor de docent Evaluatie: experiment met één hoofdstuk vragenlijst en hearing (DUO) Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

22 (2.4.2) Integratie Afstandsonderwijs: Lectuur van wijsgerige teksten
Nadruk op leesvaardigheid Contacturen vervangen door online groepsopdracht Enkel de lectuurcolleges (8u.), hoorcolleges blijven behouden Verloop: Informatiesessie Op individuele basis argumentatiestructuur van de tekst weergeven Gezamenlijke structuurkaart opstellen op wiki Groepsoverleg via forum Feedback via forum Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

23 (2.4.2) Integratie Afstandsonderwijs: Lectuur van wijsgerige teksten
Evaluatie: Individuele structuurkaart Deelname aan overleg Groepsproduct (één cijfer) Technische elementen: Groepspagina’s op Toledo Wiki per groep Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

24 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

25 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

26

27 Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO 22-04-2010

28 (2.5) Zomerschool Filosofie
Doelstelling: Extra-curriculaire cursus Alternatief voor en voorbereiding op avondprogramma Inspelen op maatschappelijke vraag Formule: Permanente Vorming Zomerschool Van 17 tot en met 20 augustus 2009 Mogelijkheid tot overnachten (Pauscollege) Gevarieerd programma Inhoud Werkvormen Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

29 (2.5) Zomerschool Filosofie: programma
maandag 17 augustus: Wat kan ik weten? voormiddagsessie: prof. Gerd Van Riel: "Alle mensen streven van nature naar kennis: de kentheoretische uitgangspunten van de filosofie van Plato en Aristoteles" namiddagsessie: prof. Paul Cortois: "Wetenschap als nieuwe metafysica?" avondactiviteit: Filosofie & Film (dr. Bart Engelen): "The Matrix: Kan ik weten wat ik denk te weten?“ dinsdag 18 augustus: Wat moet ik doen? voormiddagsessie: prof. Toon Vandevelde: "De politiek en de filosofie van het geluk“ namiddagsessie: dr. Bart Engelen en dr. Katrien Schaubroeck Sessie A: Wat zijn onze plichten ten aanzien van mensen? Sessie B: Wat zijn onze plichten ten aanzien van dieren? avondactiviteit: Debat: Euthanasie bij personen met dementie woensdag 19 augustus: Wat mag ik hopen? voormiddagsessie: prof. André Cloots: "Het einde van de grote verhalen?“ Namiddagsessie :prof. Herman De Dijn: "Religie, dochter van vrees en hoop?“ avondactiviteit: Filosofische stadswandeling o.l.v. dr. Katrien Schaubroeck Barbecue donderdag 20 augustus: Wat is de mens? voormiddagsessie: prof. Andreas De Block: "Is het darwinisme een wijsgerige antropologie?“ namiddagsessie: prof. Paul Moyaert: Seksualiteit en genot. Met Freud nadenken over de bestaansconditie van de mens. afsluitende receptie Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

30 (2.5) Zomerschool Filosofie: evaluatie
40 deelnemers, 250 aanmeldingen Quasi homogeen hoogopgeleiden Veel uit onderwijswereld Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

31 (2.5) Zomerschool Filosofie: evaluatie
Organisatie: Tijdrovend Deels door opstart Enthousiasme Evaluatie door deelnemers: Doelstelling bereikt Intensiteit en inhoudelijke niveau OK Positieve elementen: Betrokkenheid en kwaliteit van de docenten Variatie en opbouw van het programma Groepssfeer Zomerschool 2010 Na 1 dag volzet Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO

32 (2.6) AMF-project: conclusie
Realisaties: Verlichting van de last aan contacturen Alternatief voor en voorbereiding op avondprogramma Gebruiksvriendelijke online studiebegeleiding Meer contact tussen avondstudenten (& HIW) Werk op de plank? Verdere uitbouw afstandsonderwijs (webcolleges?) Masteropleiding in avond- of afstandsonderwijs? Bachelorproef? Filosofische ervaringen met werkstudenten. Workshop DUO


Download ppt "Onderwijs voor werkstudenten. Filosofische ervaringen"

Verwante presentaties


Ads door Google