De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAROCHIE… WAARHEEN? STUDIEDAG 10 OKTOBER 2013 ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE MET MEDEWERKING VAN CCV EN IPB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAROCHIE… WAARHEEN? STUDIEDAG 10 OKTOBER 2013 ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE MET MEDEWERKING VAN CCV EN IPB."— Transcript van de presentatie:

1 PAROCHIE… WAARHEEN? STUDIEDAG 10 OKTOBER 2013 ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE MET MEDEWERKING VAN CCV EN IPB

2 WELKOM EN INLEIDINGMARC STEEN

3 BOEK - VOORKAFT

4 DAGINDELING Voormiddag: vier ingerdiënten 9u50 Parochie, waarheen? Reflecties in het licht van Vaticanum IIHenk Witte 10u45 Koffiepauze 11u10 Verlangen drijft ons voort! Op zoek naar verbindingen waar mensen geraakt worden en een bezield verband ontstaat.René Hornikx 12u05 Gebedsmoment

5 NAMIDDAG: 2 KEER VIER WERKWINKELS 1.Naar een kerk van vertrouwen. Het model van Poitiers geeft te denken Tomas Folens 2.Levende geloofsgemeenschappen voor morgen Carine Devogelaere en Josian Caproens 3.Parochie en catechese Hans Vandenholen 4.Parochie en jongeren: een overbrugbare kloof? Bart Benats 1.De parochie: mogelijkheden en grenzen. Enkele reflecties vanuit het expertisenetwerk over de parochie Annemie Dillen en Thomas Knieps 2.Het gebed van de kerk: vieren in parochies Elisah Gommers 3.Diaconie: hartslag van de parochie? Antoon Arens 4.Gastvrije parochie voor jonge gezinnen Hilde Pex

6 PAROCHIE, WAARHEEN? REFLECTIES IN HET LICHT VAN VATICANUM II HENK WITTE

7 KOFFIEPAUZE

8 VERLANGEN DRIJFT ONS VOORT! OP ZOEK NAAR VERBINDINGEN WAAR MENSEN GERAAKT WORDEN EN EEN BEZIELD VERBAND ONTSTAAT. RENÉ HORNIKX

9 GEBEDSMOMENT

10 PAROCHIE… WAARHEEN? EVEN BIDDEND SAMENZIJN

11 HIJ DIE GESPROKEN HEEFT EEN WOORD DAT GAAT, EEN TOCHT DOOR DE WOESTIJN, EEN WEG TEN LEVEN, EEN SPOOR VAN LICHT DAT ALS EEN HANDSCHRIFT STAAT TEGEN DE ZWARTSTE HEMEL AANGESCHREVEN: HIJ SCHEPT ONS HIER EEN NIEUWE DAGERAAD, HIJ ROEPT ONS AAN, ‘IK ZAL JOU NIET BEGEVEN’.

12 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen; die ons uit angst en doem heeft weggetild en ons tot hier op handen heeft gedragen; Hij die verlangen wekt, verlangen stilt, vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.

13 Van U is deze wereld, deze tijd. Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, uw woord een bron waaruit wij willen drinken. Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

14 WE LEZEN UIT HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS 1 In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen?’ 2 Hij riep een kind, zette het in hun midden 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. 4 Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. 5 En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. 15 Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. 16 Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog een of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. 17 Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar. 18 Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. 20 Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

15 ENKELE VOORBEDEN We antwoorden zingend:

16 ONZE VADER SLOTGEBED

17 PAROCHIE… WAARHEEN? SMAKELIJK!!


Download ppt "PAROCHIE… WAARHEEN? STUDIEDAG 10 OKTOBER 2013 ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE MET MEDEWERKING VAN CCV EN IPB."

Verwante presentaties


Ads door Google