De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In welke mate bepalen learner control en aanpak het design van reflectieopdrachten? DINSDAG, 16 NOVEMBER 2010 -Jean Claude Callens a,b -Prof. Dr. Jan Elen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In welke mate bepalen learner control en aanpak het design van reflectieopdrachten? DINSDAG, 16 NOVEMBER 2010 -Jean Claude Callens a,b -Prof. Dr. Jan Elen."— Transcript van de presentatie:

1 In welke mate bepalen learner control en aanpak het design van reflectieopdrachten? DINSDAG, 16 NOVEMBER 2010 -Jean Claude Callens a,b -Prof. Dr. Jan Elen a a K.U.Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en-technologie b KATHO, Dienst Onderwijs & Kwaliteit ALTUS Associatie KULeuven

2 Kenmerken van een omgeving? Bron: http://coloring-pages.tv/cartoon-coloring-pages/jogger-guy-running-with-sun.php ‘Sociale facilitatie’ -sociale invloed op individueel functioneren -experiment University of California,Santa Barbara (Worringham & Messick, 1983)  Invloed ‘omgevingskenmerken’

3 Affordance (cf. James J. Gibson)

4 affordance (2)

5 Besluit op basis van dit onderzoek Als we verwachten dat stdn kritisch reflecteren, dan –learner control over inhoud lay-out –de instructies die studenten krijgen, omvatten gestructureerde, stap- voor-stap richtlijnen Resultaten op basis van veldonderzoek –Niet alle factoren kunnen worden gecontroleerd Verder onderzoek is nodig –experiment

6 ‘Icebreaker’: Hoe associeer ik reflecteren met…(1). Bron: http://www.storytelling.uk.net/

7 ‘Icebreaker’: Hoe associeer ik reflecteren met…(2). Bron: http://morningaftershow.files.wordpress.com/2009/07/6731-transformer.jpg

8 1. Wat bedoelen we met kritisch reflecteren? Bron:http://www.puikjes.net/index2/Strips/Guust_Flater/Personages/index.html Hoezo…m’n garagist?

9 Wat bedoelen we met kritisch reflecteren (2) Werkdefinitie ‘Iemand reflecteert kritisch als hij of zij zijn of haar ervaringen en/of kennis probeert te herstructureren, dit op een continue wijze en vanuit interactie met een culturele, politieke en sociale omgeving. Dit proces van herstructureren resulteert in een transformatie in de breedte en in de diepte.’

10 Kritische reflectie, theoretisch kader van Kelchtermans (2001) Kritisch reflecteren omvat 1.Reflecteren in de breedte -Politieke dimensie -Morele dimensie 2.Reflecteren in de diepte ‘Professioneel zelfverstaan’ –zelfbeeld, –zelfwaardegevoel, –beroepsmotivatie, –toekomstperspectief, –taakopvattingen. ‘Subjectieve onderwijstheorie’

11 Kritisch reflecteren is niet vanzelfsprekend Onderzoek toont dat Het is niet evident voor (aspirant) leraren om door middel van reflectie tot een kritische beoordeling van de structurele en ideologische context waarin ze werken te komen. (Mc Intyre,1993) Het blijkt niet vanzelfsprekend om tot een niveau van transformatie van de eigen veronderstellingen te komen. (King & Kitchener, 2004; Kreber, 2004)

12 Kritisch reflecteren is niet vanzelfsprekend (2)

13 "Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office at Princeton) Bron: http://media.photobucket.com/image/einstein/LoneBaldEagle/einstein.jpg

14 2.1 Lineaire aanpak gestructureerd leerjournaal met ALACT model -Action, -Looking back, -Awereness of essential aspects, -Creating alternative methods of action -Trial 2. Aanpakken om te reflecteren:  lineaire & niet-lineaire aanpak (Van Eekelen, Boshuizen & Vermunt, 2005) ALACT model Korthagen and Vasalos (2002, p. 30)

15 2.2 Niet-lineaire aanpak Digital storytelling? `Een methodiek waarbij de student wordt uitgedaagd om m.b.v. multimedia een kort autobiografisch verhaal te vertellen waarbij de student een eigen standpunt inneemt’. (Banaszewski, 2005) Twee elementen –Gebruik van `new media` –Persoonlijk standpunt

16 Niet-lineare aanpak: Digital storytelling Mensen hebben altijd al verhalen verteld  verschillende media `Mondelinge traditie` Bron: http://bearriverculturalcenter.com/firstnationhistory.aspx Bron: http://www.storytelling.uk.net/

17 Rotstekeningen van Lascaux Storytelling  verschillende media (2) Bron: http://colormatch.biz/articles/history-of-wallcovering/

18 Storytelling  verschillende media (3) Gebruik van ‘beeldhouwen’ (Firenze) Bron: http://forum.belgiumdigital.com/f52/paradijsdeuren-234428.html

19 `nieuwe media` Vandaag  `nieuwe media` om verhalen te vertellen Powerpoint Audio Digital pictures Digital movies Voice over …

20 Digital storytelling? `Een methodiek waarbij de student wordt uitgedaagd om m.b.v. multimedia een kort autobiografisch verhaal te vertellen waarbij de student een eigen standpunt inneemt’. (Banaszewski, 2005) Twee elementen –Gebruik van `new media` –Persoonlijk standpunt

21 Persoonlijk standpunt en beelden? KLM Koninklijke leger museum  museum KLM Koninklijke luchtvaartmaatschappij  airline Bron: http://www.boekje-pienter.nl/html/links.htm Bron: http://retro.nrc.nl/W2/Lab/KLM/inhoud.html

22 Lou Reed -Transformer,1972 Bron: http://mog.com/CrashPryor/blog/52391

23 K3 – Vlaamse ‘rokband’ Bron: http://users.skynet.be/k3/si183big.htm

24 Richtlijnen Lambert? –Digital storytelling volgens richtlijnen van Lambert als niet-lineaire aanpak om te reflecteren

25 3. Autonomie? Kritisch reflecteren veronderstelt aan de ene kant dat de student een autonome attitude adopteert en aan de andere kant dat lectoren een coachende attitude opnemen. (Calderhead & Gates, 1993; Procee, 2006) In dit onderzoek –Hertalen autonomie als ‘learner control’.

26 Learner control en kritisch reflecteren? Dimensies Procee (2006) Omschrijving ProceeIn dit onderzoek Proces Hoe is de reflectie uitgevoerd? Learner control over vormgeving van de reflecties Focus Wat is het onderwerp of ervaring waarover wordt gereflecteerd? Learner control over competenties waarover wordt gereflecteerd DoelWat is het doel van de reflectie? / Theoretisch is het toekennen van learner control echter niet unidimensioneel. De invulling hangt af van de ‘aard’ van de beslissingen die moeten en/of kunnen worden gemaakt. (Scheiter & Gerjets, 2007)

27 4. Aanpak, learner control en kritisch reflecteren Niet-lineariteit is een affordance dat waarschijnlijk de mate van learner control verhoogt. (Taylor, 2004) Er kan worden verondersteld dat een niet-lineaire aanpak –learner control verhoogt mate van kritisch reflecteren verhoogt

28 5. Onderzoeksvragen / hypotheses? Wat is de invloed van learner control op de mate van kritisch reflecteren? In welke mate bepaalt aanpak om te reflecteren de mate van kritisch reflecteren? Is er een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control op de mate van kritisch reflecteren?

29 Hypotheses Een hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten leidt tot een hogere mate van kritisch reflecteren. Wanneer studenten reflecteren met behulp van een niet-lineaire aanpak leidt dit tot een hogere mate van kritisch reflecteren, dan wanneer studenten reflecteren met behulp van een lineaire aanpak. Er is een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control; learner control zal meer impact hebben op de mate van kritisch reflecteren wanneer studenten reflecteren m.b.v. een niet-lineaire aanpak dan wanneer ze reflecteren m.b.v. een lineaire aanpak.

30 6. Onderzoeksdesign: methodologie? -Veld-experiment - Cross-over design - Geen variatie in de verschillende condities - Echt praktijkprobleem  ‘bachelorproef’ -verhogen van ecologische validiteit

31 Derdejaarsstudenten lerarenopleiding 96 –(41 Bachelor Kleuter; 55 bachelor lager) 44 volledige ‘dossiers’ –(27 Bachelor kleuter; 17 Bachelor lager) Totaal 176 reflectieopdrachten in analyse Onderzoeksdesign: participanten?

32 Onderzoeksdesign: instrumenten & procedure? Eerste periode - Plenaire toelichting - toelichting twee aanpakken - richtlijnen eerste periode, cf. mate van controle Tweede periode - Verdere richtlijnen, cf. mate van controle Eerste periode Oktober-december tweede periode December-maart Niet-lineaire aanpak  Digital story mbv richtlijnen Lambert geen learner control learner control Lineaire aanpak  Leerjournaal mbv ALACT model geen learner controllearner control

33 Kritisch reflecteren  176 reflecties Indicatoren  ALACT = leerjournaal / digi = korte toelichting Twee-wegs ANOVA –‘Fixed factors’ Aanpak Learner control –Afhankelijke variabele = kritisch reflecteren Effectgrootte (Nijdam, 2003) –eta 2 = 0.15 : sterk verband; eta 2 >= 0.30 : zeer sterk verband. Onderzoeksdesign: data-analyse?

34 7. Resultaten Aanpak om te reflecterenMate van learner control Aantal studenten dat scoort op kritisch reflecterenNProcent Non-lineairminder learner control 3446.8 Meer learner control 114425.0 Totaal 124427.3 Lineairminder learner control 254456.8 meer learner control 274461.4 Totaal 394488.6 Totaalminder learner control 254456.8 meer learner control 294465.9 Totaal 404490.9

35 Resultaten (2) Aanpak om te reflecterenMate van learner controlgemiddeldeN Std. Deviation Non-lineairminder learner control 0.07440.255 Meer learner control 0.32440.601 Totaal 0.19880.476 Lineairminder learner control 1.00441.201 meer learner control 1.68442.100 Totaal 1.34881.735 Totaalminder learner control 0.53880.982 meer learner control 1.00881.682 Totaal 0.771761.393 Analyse reflectie-opdrachten

36 Resultaten (3) Twee-wegs anova Sterk hoofdeffect van aanpak –F(1,172) =36.938; p=0.000; eta = 0.177 –Leerjournaal  gemiddelde = 1.34, sd = 1.735 –Digital storytelling  gemiddelde = 0.19, sd = 0.476

37 Resultaten (4) Tweewegs anova Matig hoofdeffect van LC F(1,172)= 6.087; p = 0.015; eta = 0.034 Meer learner control –Gemiddelde = 1.00, SD 1,682 Minder learner control –Gemiddelde = 0.53, SD = 0.982

38 Resultaten (5) Geen interactie tussen aanpak en learner control op mate van kritisch reflecteren

39 8. Besluit Een hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten leidt tot een hogere mate van kritisch reflecteren. JA Wanneer studenten reflecteren met behulp van een niet-lineaire aanpak, leidt dit tot een hogere mate van kritisch reflecteren, dan wanneer studenten reflecteren van een lineaire aanpak. NEEN Er is een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control; learner control zal meer impact hebben op de mate van kritisch reflecteren wanneer studenten reflecteren m.b.v. een niet-lineaire aanpak dan wanneer ze reflecteren m.b.v. een lineaire aanpak. NEEN

40 Resultaten  ‘exploratief’ –Veldexperiment Niet alle factoren kunnen worden gecontroleerd –Geen variatie in de volgorde  progressieve fout Digital storytelling was een nieuwe aanpak –Leereffect »Motivatie (pos of neg) –Analyse digitale verhalen Bijkomend rapport Methodologische bemerkingen

41 Bemerkingen veldexp.  online experiment

42 Besluit op basis van dit onderzoek Als we verwachten dat stdn kritisch reflecteren, dan –learner control over Inhoud lay-out –de instructies die studenten krijgen, omvatten gestructureerde, stap- voor-stap richtlijnen Resultaten op basis van veldonderzoek –Niet alle factoren kunnen worden gecontroleerd Verder onderzoek is nodig –experiment

43 “In the end, folks, we ain’t nothing but a song…a story” (Joe Lambert) Thanks! Contact: jeanclaude.callens@katho.bejeanclaude.callens@katho.be


Download ppt "In welke mate bepalen learner control en aanpak het design van reflectieopdrachten? DINSDAG, 16 NOVEMBER 2010 -Jean Claude Callens a,b -Prof. Dr. Jan Elen."

Verwante presentaties


Ads door Google