De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALTUS Associatie KULeuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALTUS Associatie KULeuven"— Transcript van de presentatie:

1 ALTUS Associatie KULeuven
In welke mate bepalen learner control en aanpak het design van reflectieopdrachten? Dinsdag, 16 november 2010 Jean Claude Callensa,b Prof. Dr. Jan Elena aK.U.Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en-technologie bKATHO, Dienst Onderwijs & Kwaliteit

2 Kenmerken van een omgeving?
‘Sociale facilitatie’ -sociale invloed op individueel functioneren -experiment University of California,Santa Barbara (Worringham & Messick, 1983) Invloed ‘omgevingskenmerken’ Bron:

3 Affordance (cf. James J. Gibson)

4 affordance (2)

5 Besluit op basis van dit onderzoek
Als we verwachten dat stdn kritisch reflecteren, dan learner control over inhoud lay-out de instructies die studenten krijgen, omvatten gestructureerde, stap-voor-stap richtlijnen Resultaten op basis van veldonderzoek Niet alle factoren kunnen worden gecontroleerd Verder onderzoek is nodig experiment

6 ‘Icebreaker’: Hoe associeer ik reflecteren met…(1).
Bron:

7 ‘Icebreaker’: Hoe associeer ik reflecteren met…(2).
Bron:

8 1. Wat bedoelen we met kritisch reflecteren?
Hoezo…m’n garagist? Bron:http://www.puikjes.net/index2/Strips/Guust_Flater/Personages/index.html

9 Wat bedoelen we met kritisch reflecteren (2)
Werkdefinitie ‘Iemand reflecteert kritisch als hij of zij zijn of haar ervaringen en/of kennis probeert te herstructureren, dit op een continue wijze en vanuit interactie met een culturele, politieke en sociale omgeving. Dit proces van herstructureren resulteert in een transformatie in de breedte en in de diepte.’

10 Kritische reflectie, theoretisch kader van Kelchtermans (2001)
Kritisch reflecteren omvat 1.Reflecteren in de breedte Politieke dimensie Morele dimensie 2.Reflecteren in de diepte ‘Professioneel zelfverstaan’ zelfbeeld, zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie, toekomstperspectief, taakopvattingen. ‘Subjectieve onderwijstheorie’

11 Kritisch reflecteren is niet vanzelfsprekend
Onderzoek toont dat Het is niet evident voor (aspirant) leraren om door middel van reflectie tot een kritische beoordeling van de structurele en ideologische context waarin ze werken te komen. (Mc Intyre,1993) Het blijkt niet vanzelfsprekend om tot een niveau van transformatie van de eigen veronderstellingen te komen. (King & Kitchener, 2004; Kreber, 2004)

12 Kritisch reflecteren is niet vanzelfsprekend (2)

13 "Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office at Princeton) Bron:

14 2. Aanpakken om te reflecteren: lineaire & niet-lineaire aanpak (Van Eekelen, Boshuizen & Vermunt , 2005) 2.1 Lineaire aanpak gestructureerd leerjournaal met ALACT model -Action, -Looking back, -Awereness of essential aspects, -Creating alternative methods of action -Trial ALACT model Korthagen and Vasalos (2002, p. 30)

15 Digital storytelling? 2.2 Niet-lineaire aanpak
`Een methodiek waarbij de student wordt uitgedaagd om m.b.v. multimedia een kort autobiografisch verhaal te vertellen waarbij de student een eigen standpunt inneemt’. (Banaszewski, 2005) Twee elementen Gebruik van `new media` Persoonlijk standpunt

16 Niet-lineare aanpak: Digital storytelling
Mensen hebben altijd al verhalen verteld verschillende media `Mondelinge traditie` Bron: Bron:

17 Rotstekeningen van Lascaux
Storytelling verschillende media (2) Rotstekeningen van Lascaux Bron:

18 Storytelling verschillende media (3)
Gebruik van ‘beeldhouwen’ (Firenze) Bron:

19 `nieuwe media` Vandaag `nieuwe media` om verhalen te vertellen
Powerpoint Audio Digital pictures Digital movies Voice over

20 Digital storytelling? `Een methodiek waarbij de student wordt uitgedaagd om m.b.v. multimedia een kort autobiografisch verhaal te vertellen waarbij de student een eigen standpunt inneemt’. (Banaszewski, 2005) Twee elementen Gebruik van `new media` Persoonlijk standpunt

21 Persoonlijk standpunt en beelden?
Bron: Bron: KLM Koninklijke leger museum museum KLM Koninklijke luchtvaartmaatschappij airline

22 Lou Reed -Transformer,1972 Bron:

23 K3 – Vlaamse ‘rokband’ Bron:

24 Richtlijnen Lambert? Digital storytelling volgens richtlijnen van Lambert als niet-lineaire aanpak om te reflecteren

25 3. Autonomie? Kritisch reflecteren veronderstelt aan de ene kant dat de student een autonome attitude adopteert en aan de andere kant dat lectoren een coachende attitude opnemen. (Calderhead & Gates, 1993; Procee, 2006) In dit onderzoek Hertalen autonomie als ‘learner control’.

26 Learner control en kritisch reflecteren?
Theoretisch is het toekennen van learner control echter niet unidimensioneel. De invulling hangt af van de ‘aard’ van de beslissingen die moeten en/of kunnen worden gemaakt. (Scheiter & Gerjets, 2007) Dimensies Procee (2006) Omschrijving Procee In dit onderzoek Proces Hoe is de reflectie uitgevoerd? Learner control over vormgeving van de reflecties Focus Wat is het onderwerp of ervaring waarover wordt gereflecteerd? Learner control over competenties waarover wordt gereflecteerd Doel Wat is het doel van de reflectie? /

27 4. Aanpak, learner control en kritisch reflecteren
Niet-lineariteit is een affordance dat waarschijnlijk de mate van learner control verhoogt. (Taylor, 2004) Er kan worden verondersteld dat een niet-lineaire aanpak learner control verhoogt mate van kritisch reflecteren verhoogt

28 5. Onderzoeksvragen / hypotheses?
Wat is de invloed van learner control op de mate van kritisch reflecteren? In welke mate bepaalt aanpak om te reflecteren de mate van kritisch reflecteren? Is er een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control op de mate van kritisch reflecteren?

29 Hypotheses Een hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten leidt tot een hogere mate van kritisch reflecteren. Wanneer studenten reflecteren met behulp van een niet-lineaire aanpak leidt dit tot een hogere mate van kritisch reflecteren, dan wanneer studenten reflecteren met behulp van een lineaire aanpak. Er is een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control; learner control zal meer impact hebben op de mate van kritisch reflecteren wanneer studenten reflecteren m.b.v. een niet-lineaire aanpak dan wanneer ze reflecteren m.b.v. een lineaire aanpak.

30 6. Onderzoeksdesign: methodologie?
Veld-experiment Cross-over design Geen variatie in de verschillende condities Echt praktijkprobleem  ‘bachelorproef’ verhogen van ecologische validiteit

31 Onderzoeksdesign: participanten?
Derdejaarsstudenten lerarenopleiding 96 (41 Bachelor Kleuter; 55 bachelor lager) 44 volledige ‘dossiers’ (27 Bachelor kleuter; 17 Bachelor lager) Totaal 176 reflectieopdrachten in analyse

32 Onderzoeksdesign: instrumenten & procedure?
Eerste periode Oktober-december tweede periode December-maart Niet-lineaire aanpak Digital story mbv richtlijnen Lambert geen learner control learner control Lineaire aanpak  Leerjournaal mbv ALACT model Eerste periode - Plenaire toelichting - toelichting twee aanpakken - richtlijnen eerste periode, cf. mate van controle Tweede periode - Verdere richtlijnen , cf. mate van controle

33 Onderzoeksdesign: data-analyse?
Kritisch reflecteren 176 reflecties Indicatoren  ALACT = leerjournaal / digi = korte toelichting Twee-wegs ANOVA ‘Fixed factors’ Aanpak Learner control Afhankelijke variabele = kritisch reflecteren Effectgrootte (Nijdam, 2003) eta2 < 0.05 : zwak/matig; 0.05 <= eta2 < 0.15 : middelmatig sterk verband; eta2>= 0.15 : sterk verband; eta2 >= 0.30 : zeer sterk verband.

34 7. Resultaten Aanpak om te reflecteren Mate van learner control
Aantal studenten dat scoort op kritisch reflecteren N Procent Non-lineair minder learner control 3 44 6.8 Meer learner control 11 25.0 Totaal 12 27.3 Lineair 25 56.8 meer learner control 27 61.4 39 88.6 29 65.9 40 90.9

35 Resultaten (2) Analyse reflectie-opdrachten Aanpak om te reflecteren
Mate van learner control gemiddelde N Std. Deviation Non-lineair minder learner control 0.07 44 0.255 Meer learner control 0.32 0.601 Totaal 0.19 88 0.476 Lineair 1.00 1.201 meer learner control 1.68 2.100 1.34 1.735 0.53 0.982 1.682 0.77 176 1.393

36 Resultaten (3) Twee-wegs anova Sterk hoofdeffect van aanpak
F(1,172) =36.938; p=0.000; eta = 0.177 Leerjournaal gemiddelde = 1.34, sd = 1.735 Digital storytelling  gemiddelde = 0.19, sd = 0.476

37 Resultaten (4) Tweewegs anova Matig hoofdeffect van LC
F(1,172)= 6.087; p = 0.015; eta = 0.034 Meer learner control Gemiddelde = 1.00, SD 1,682 Minder learner control Gemiddelde = 0.53, SD = 0.982

38 Resultaten (5) Geen interactie tussen aanpak en learner control op mate van kritisch reflecteren

39 8. Besluit Een hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten leidt tot een hogere mate van kritisch reflecteren. JA Wanneer studenten reflecteren met behulp van een niet-lineaire aanpak, leidt dit tot een hogere mate van kritisch reflecteren, dan wanneer studenten reflecteren van een lineaire aanpak. NEEN Er is een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control; learner control zal meer impact hebben op de mate van kritisch reflecteren wanneer studenten reflecteren m.b.v. een niet-lineaire aanpak dan wanneer ze reflecteren m.b.v. een lineaire aanpak. NEEN

40 Methodologische bemerkingen
Resultaten  ‘exploratief’ Veldexperiment Niet alle factoren kunnen worden gecontroleerd Geen variatie in de volgorde  progressieve fout Digital storytelling was een nieuwe aanpak Leereffect Motivatie (pos of neg) Analyse digitale verhalen Bijkomend rapport

41 Bemerkingen veldexp.  online experiment

42 Besluit op basis van dit onderzoek
Als we verwachten dat stdn kritisch reflecteren, dan learner control over Inhoud lay-out de instructies die studenten krijgen, omvatten gestructureerde, stap-voor-stap richtlijnen Resultaten op basis van veldonderzoek Niet alle factoren kunnen worden gecontroleerd Verder onderzoek is nodig experiment

43 we ain’t nothing but a song…a story” (Joe Lambert)
“In the end, folks, we ain’t nothing but a song…a story” (Joe Lambert) Thanks! Contact:


Download ppt "ALTUS Associatie KULeuven"

Verwante presentaties


Ads door Google