De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens"— Transcript van de presentatie:

1 De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten
Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens Centrum voor Opleidingsdidactiek KULeuven

2 Overzicht Inleiding Onderzoeksvraag Onderzoeksopzet Resultaten
Onverwachte resultaten Op zoek naar een verklaring Intermediaire rol van ‘voor-tegen’ werkvorm Implicaties en conclusies

3 Uitgangspositie Nieuwe theorieën over leren:
passieve lerende  actieve lerende individueel  samenwerken/in groep theorie  praktijk/relevantie Nieuwe werk- en evaluatievormen: leerkrachtsturing  student-activerend werk klassieke toetsing  assessments

4 Student-activering? = Praktijkgerelateerde, complexe(re) opdrachten en taken die studenten uitdagen om zelf informatie op te zoeken en toe te passen op beroepsrelevante problemen of ‘gevallen’ Bvb. groepswerken, probleemtaken, contract-werk, hoekenwerk, casussen/gevalsstudie, rollenspelen, educatieve spelvormen, enz. Bvb. portfolio, peer assessment, simulaties, gevalsstudie (casus), enz.

5 Student-activerende werkvormen
Onderzoeksvragen Student-activerende werkvormen Assessments Percepties van studenten omtrent (1) leren, (2) instructie en (3) evaluatie? Leerprestaties van studenten? Lesgeefbenadering van studenten?

6 Onderzoeksgroep 958 eerstejaarsstudenten 8 lerarenopleidingen
Opleiding tot leraar lager onderwijs Cursus ontwikkelingspsychologie

7 Onderzoeksopzet Cursus Ontwikkelingspsychologie
Instructie: 10 lessen hoorcolleges activerende werkvormen Evaluatie: examen meerkeuzetoets casusexamen peer assessment portfolio 1 2 3 4 5

8 Course experience Questionnaire
Hypotheses De ervaringen van studenten met student-activerende werkvormen zullen positiever zijn dan ervaringen met hoorcolleges (variatie, motivatie, praktijk, actief denken, etc.) Studenten zullen gevoel krijgen dat ze ‘andere dingen’ hebben bijgeleerd via activerende instructie (bvb. samenwerken, kritisch denken, etc.)

9 Students’ course experiences
Activerende ervaringen negatiever dan hoorcolleges <> hypothese, bovendien geen verschillen naar criteria (bvb. zelfstandigheid, etc.) Let op! Sign. grote(re) standaarddeviaties bij AW – meningen zijn verdeeld! --> Werkvormen = verklaring, oorzaak van verdeeldheid?

10 Students’ course experiences: verklaring?

11 Argumenten Percepties van activerende studenten zijn verdeeld
–> Welke argumenten geven studenten om de score te verantwoorden? * Argumenten PRO: zelfontdekkend leren, samenwerken, actief bezig zijn, reële situaties, leuk/tof, variatie van werkvormen, etc. -> Beklemtonen activerende/uitdagende karakter, variatie aan werkvormen en plezier van samenwerken * Argumenten CONTRA: te moeilijk, hoge werkdruk, saai (enkel groepswerk), groepsleden die niet meewerken/ aanwezig zijn, geen structuur of feedback (‘zijn we goed bezig?’), overzicht kwijt (bos door de bomen niet zien), etc. -> Beklemtonen intense werkdruk, hogere complexiteit en protesteren tegen het uitsluitend gebruik van collaboratieve werkvormen

12 Intermediaire rol? Tweewegs-ANOVA: Afhankelijke Variabele:
Ervaringen van studenten (schalen CEQ, continu) Onafhankelijke Variabelen: Beoordeling van ervaren didactische werkvorm (Ordinaal, ++ -> -- ; 5 categorieën) Conditie: combinatie van instructie en evaluatie (Nominaal, Le, Mc, Ca, Pe, Po; 5 cat.)

13 Resultaten

14 Resultaten

15 Resultaten: hoofdeffect van perceptie in model
POSITIEF LINEAIR EFFECT 2 uitzonderingen: geschikte evaluatie en gepaste werkdruk

16 Conclusies De perceptie van studenten ten aanzien van de werkvorm heeft een significant intermediair effect op de cursuservaringen 30% verklaarde variantie door C en T in model Effect is werkzaam voor verschillende criteria en algemeen, ongeacht de karakteristieken van de leeromgeving Twee uitzonderingen: Evaluatie: perceptie t.a.v. werkvorm heeft geen effect op de beoordeling van studenten t.a.v. evaluatiemethode -> ‘constructive alignment’-principe (Biggs, 1999) = ? Werkdruk: dip bij extreme voorstanders (++); deze vinden vermoedelijk dat werkdruk beter (lager) kan

17 Implicaties Hoe beter studenten de werkvormen beoordelen, hoe beter de setting ervaren wordt en hoe hoger de gerapporteerde leerwinsten en omgekeerd! En dit: ongeacht de criteria die gescoord worden Leeromgevingen krijgen voordelen toegeschreven die ze niet expliciet nastreven (cfr. hoorcolleges) of vice versa: bepaalde doelstellingen worden niet erkend (cfr. activerende werkvormen) Het leren van studenten in de negatieve perceptie-groepen is bedreigd! Maar ook de onderwijseffectiviteit van de leerkracht wordt in vraag gesteld

18 Algemene conclusie Leidt de student-activerende leeromgeving tot positievere ervaringen dan een traditionele leeromgeving? Algemeen: neen Maar: mogelijk differentiërende effecten (bvb. voor- vs tegenstanders, hoge werkdruk vs lage werkdruk, etc.) Verder onderzoek is nodig!

19 Contact Vragen, bemerkingen, suggesties: Nu of later…
Verdere informatie Struyven, K. (2005). The effects of student-activating versus lecture based teaching/learning environments on students’ perceptions, student performance and preservice teachers’ teaching [Online-gepubliceerde doctoraatsverhandeling], o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy en Prof. Dr. Steven Janssens. KULeuven, Centrum voor Opleidingsdidactiek (COD).


Download ppt "Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens"

Verwante presentaties


Ads door Google