De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens Centrum voor Opleidingsdidactiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens Centrum voor Opleidingsdidactiek."— Transcript van de presentatie:

1 De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens Centrum voor Opleidingsdidactiek KULeuven

2 Overzicht Inleiding Inleiding Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Onderzoeksopzet Onderzoeksopzet Resultaten Resultaten Onverwachte resultaten Onverwachte resultaten Op zoek naar een verklaring Op zoek naar een verklaring Intermediaire rol van ‘voor-tegen’ werkvorm Intermediaire rol van ‘voor-tegen’ werkvorm Implicaties en conclusies Implicaties en conclusies

3 Uitgangspositie Nieuwe werk- en evaluatievormen: -leerkrachtsturing  student-activerend werk -klassieke toetsing  assessments Nieuwe theorieën over leren: -passieve lerende  actieve lerende  samenwerken/in groep -individueel  samenwerken/in groep -theorie  praktijk/relevantie

4 Student-activering? = Praktijkgerelateerde, complexe(re) opdrachten en taken die studenten uitdagen om zelf informatie op te zoeken en toe te passen op beroepsrelevante problemen of ‘gevallen’ Bvb. groepswerken, probleemtaken, contract-werk, hoekenwerk, casussen/gevalsstudie, rollenspelen, educatieve spelvormen, enz. Bvb. groepswerken, probleemtaken, contract-werk, hoekenwerk, casussen/gevalsstudie, rollenspelen, educatieve spelvormen, enz. Bvb. portfolio, peer assessment, simulaties, gevalsstudie (casus), enz. Bvb. portfolio, peer assessment, simulaties, gevalsstudie (casus), enz.

5 Onderzoeksvragen Percepties van studenten omtrent (1) leren, (2) instructie en (3) evaluatie? Percepties van studenten omtrent (1) leren, (2) instructie en (3) evaluatie? Leerprestaties van studenten? Leerprestaties van studenten? Lesgeefbenadering van studenten? Lesgeefbenadering van studenten? Student- activerende werkvormen Assessments

6 Onderzoeksgroep 958 eerstejaarsstudenten 958 eerstejaarsstudenten 8 lerarenopleidingen 8 lerarenopleidingen Opleiding tot leraar lager onderwijs Opleiding tot leraar lager onderwijs Cursus ontwikkelingspsychologie Cursus ontwikkelingspsychologie

7 Onderzoeksopzet Cursus Ontwikkelingspsychologie Instructie: Instructie: 10 lessen 10 lessen hoorcolleges hoorcolleges activerende werkvormen activerende werkvormen Evaluatie: Evaluatie: examen examen meerkeuzetoets meerkeuzetoets casusexamen casusexamen peer assessment peer assessment portfolio portfolio 5 4 3 21

8 Course experience Questionnaire Hypotheses Hypotheses De ervaringen van studenten met student- activerende werkvormen zullen positiever zijn dan ervaringen met hoorcolleges (variatie, motivatie, praktijk, actief denken, etc.) De ervaringen van studenten met student- activerende werkvormen zullen positiever zijn dan ervaringen met hoorcolleges (variatie, motivatie, praktijk, actief denken, etc.) Studenten zullen gevoel krijgen dat ze ‘andere dingen’ hebben bijgeleerd via activerende instructie (bvb. samenwerken, kritisch denken, etc.) Studenten zullen gevoel krijgen dat ze ‘andere dingen’ hebben bijgeleerd via activerende instructie (bvb. samenwerken, kritisch denken, etc.)

9 Students’ course experiences Activerende ervaringen negatiever dan hoorcolleges <> hypothese, bovendien geen verschillen naar criteria (bvb. zelfstandigheid, etc.) Let op! Sign. grote(re) standaarddeviaties bij AW – meningen zijn verdeeld! --> Werkvormen = verklaring, oorzaak van verdeeldheid?

10 Students’ course experiences: verklaring?

11 Argumenten Percepties van activerende studenten zijn verdeeld –> Welke argumenten geven studenten om de score te verantwoorden? * Argumenten PRO: zelfontdekkend leren, samenwerken, actief bezig zijn, reële situaties, leuk/tof, variatie van werkvormen, etc. -> Beklemtonen activerende/uitdagende karakter, variatie aan werkvormen en plezier van samenwerken * Argumenten CONTRA: te moeilijk, hoge werkdruk, saai (enkel groepswerk), groepsleden die niet meewerken/ aanwezig zijn, geen structuur of feedback (‘zijn we goed bezig?’), overzicht kwijt (bos door de bomen niet zien), etc. -> Beklemtonen intense werkdruk, hogere complexiteit en protesteren tegen het uitsluitend gebruik van collaboratieve werkvormen

12 Intermediaire rol? Tweewegs-ANOVA: Tweewegs-ANOVA: Afhankelijke Variabele: Afhankelijke Variabele: Ervaringen van studenten (schalen CEQ, continu) Ervaringen van studenten (schalen CEQ, continu) Onafhankelijke Variabelen: Onafhankelijke Variabelen: Beoordeling van ervaren didactische werkvorm Beoordeling van ervaren didactische werkvorm (Ordinaal, ++ -> -- ; 5 categorieën) Conditie: combinatie van instructie en evaluatie Conditie: combinatie van instructie en evaluatie (Nominaal, Le, Mc, Ca, Pe, Po; 5 cat.)

13 Resultaten

14 Resultaten

15 Resultaten: hoofdeffect van perceptie in model POSITIEF LINEAIR EFFECT 2 uitzonderingen: geschikte evaluatie en gepaste werkdruk

16 Conclusies De perceptie van studenten ten aanzien van de werkvorm heeft een significant intermediair effect op de cursuservaringen De perceptie van studenten ten aanzien van de werkvorm heeft een significant intermediair effect op de cursuservaringen 30% verklaarde variantie door C en T in model 30% verklaarde variantie door C en T in model Effect is werkzaam voor verschillende criteria en algemeen, ongeacht de karakteristieken van de leeromgeving Effect is werkzaam voor verschillende criteria en algemeen, ongeacht de karakteristieken van de leeromgeving Twee uitzonderingen: Twee uitzonderingen: Evaluatie: perceptie t.a.v. werkvorm heeft geen effect op de beoordeling van studenten t.a.v. evaluatiemethode -> ‘constructive alignment’-principe (Biggs, 1999) = ? Evaluatie: perceptie t.a.v. werkvorm heeft geen effect op de beoordeling van studenten t.a.v. evaluatiemethode -> ‘constructive alignment’-principe (Biggs, 1999) = ? Werkdruk: dip bij extreme voorstanders (++); deze vinden vermoedelijk dat werkdruk beter (lager) kan Werkdruk: dip bij extreme voorstanders (++); deze vinden vermoedelijk dat werkdruk beter (lager) kan

17 Implicaties Hoe beter studenten de werkvormen beoordelen, hoe beter de setting ervaren wordt en hoe hoger de gerapporteerde leerwinsten en omgekeerd! En dit: ongeacht de criteria die gescoord worden Leeromgevingen krijgen voordelen toegeschreven die ze niet expliciet nastreven (cfr. hoorcolleges) of vice versa: bepaalde doelstellingen worden niet erkend (cfr. activerende werkvormen) Het leren van studenten in de negatieve perceptie- groepen is bedreigd! Maar ook de onderwijseffectiviteit van de leerkracht wordt in vraag gesteld

18 Algemene conclusie Leidt de student-activerende leeromgeving tot positievere ervaringen dan een traditionele leeromgeving? Leidt de student-activerende leeromgeving tot positievere ervaringen dan een traditionele leeromgeving? Algemeen: neen Algemeen: neen Maar: mogelijk differentiërende effecten Maar: mogelijk differentiërende effecten (bvb. voor- vs tegenstanders, hoge werkdruk vs lage werkdruk, etc.) (bvb. voor- vs tegenstanders, hoge werkdruk vs lage werkdruk, etc.)  Verder onderzoek is nodig!

19 Contact Vragen, bemerkingen, suggesties: Nu of later… Vragen, bemerkingen, suggesties: Nu of later… Katrien.struyven@ped.kuleuven.be Katrien.struyven@ped.kuleuven.be Katrien.struyven@ped.kuleuven.be Verdere informatie Verdere informatie Struyven, K. (2005). The effects of student-activating versus lecture based teaching/learning environments on students’ perceptions, student performance and preservice teachers’ teaching [Online-gepubliceerde doctoraatsverhandeling], o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy en Prof. Dr. Steven Janssens. KULeuven, Centrum voor Opleidingsdidactiek (COD). Http://hdl.handle.net/1979/48 Struyven, K. (2005). The effects of student-activating versus lecture based teaching/learning environments on students’ perceptions, student performance and preservice teachers’ teaching [Online-gepubliceerde doctoraatsverhandeling], o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy en Prof. Dr. Steven Janssens. KULeuven, Centrum voor Opleidingsdidactiek (COD). Http://hdl.handle.net/1979/48 Http://hdl.handle.net/1979/48


Download ppt "De ervaringen van studenten met collaboratief werken via authentieke leeropdrachten Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens Centrum voor Opleidingsdidactiek."

Verwante presentaties


Ads door Google