De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23-7-20141 Zijn de geconsolideerde jaarrekeningen van de Europese beursgenoteerde ondernemingen vergelijkbaar? Vicky Cole.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23-7-20141 Zijn de geconsolideerde jaarrekeningen van de Europese beursgenoteerde ondernemingen vergelijkbaar? Vicky Cole."— Transcript van de presentatie:

1 23-7-20141 Zijn de geconsolideerde jaarrekeningen van de Europese beursgenoteerde ondernemingen vergelijkbaar? Vicky Cole

2 Pag. 23-7-20142 Probleemstelling Europese IAS-verordening uit 2002: → Alle Europese beursgenoteerde ondernemingen moeten sinds 2005 hun geconsolideerde jaarrekening opstellen conform de IAS/IFRS- normen. → Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van een groep (moeder- en dochterondernemingen). → IAS = International Accounting Standards → IFRS = International Financial Reporting Standards

3 Pag. Doelstelling Nagaan hoe vergelijkbaar de geconsolideerde jaarrekeningen van de Europese beursgenoteerde ondernemingen werkelijk zijn vanuit het standpunt van de gebruikers van deze jaarrekeningen

4 Pag. Methodologie 5 stappen: → Literatuurstudie inzake het meten van vergelijkbaarheid van jaarrekeningen; → Empirisch onderzoek naar de gebruikers; → Onderzoeken van de open en verdoken opties binnen de IAS/IFRS-normen; → Ontwikkelen van een meetinstrument; → Meten van de vergelijkbaarheid.

5 Pag. Literatuurstudie Het definiëren van ‘vergelijkbare jaarrekeningen’ is zeer moeilijk: → Dilemma: uniformiteit versus flexibiliteit → Dilemma: indexen versus statistische modellen

6 Pag. Literatuurstudie Indexen ≈ Uniformiteit: → Van der Tas (1988) → H-, C-, I-, V- en T-index → Twee jaarrekeningen zijn vergelijkbaar indien eenzelfde transactie op dezelfde manier wordt verwerkt of indien er voldoende informatie wordt gegeven om een reconciliatie toe te staan.

7 Pag. Literatuurstudie Statistische modellen ≈ Flexibiliteit: → Tay & Parker (1990) → 3 modellen → Jaarrekeningen zijn vergelijkbaar indien ondernemingen de meest geschikte boekhoudmethodes kunnen toepassen (ongeacht het land waarin ze gevestigd zijn).

8 Pag. Literatuurstudie How to measure the comparability of financial statements? → Overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende methodes → Mijn onderzoek : T-index

9 Pag. Onderzoek naar de gebruikers Wie zijn de gebruikers van jaarrekeningen? → Nauwelijks empirisch onderzoek → Young (2006): Making up users Wat zijn de informatiebehoeften van de gebruikers? → Meer onderzoek → Vooral bij aandeelhouders en analisten

10 Pag. Onderzoek naar de gebruikers Enquête: 849 antwoorden: → NBB: link op website van de balanscentrale → 5 Belgische & 3 Nederlandse ondernemingen → 3 aanbieders van jaarverslagen

11 Pag. Onderzoek naar de gebruikers Enkele interessante resultaten: → Er zijn verschillen tussen gebruikers die enkel interesse hebben in beursgenoteerde ondernemingen enerzijds en gebruikers die enkel interesse hebben in niet- beursgenoteerde ondernemingen anderzijds MAAR bijna de helft van de respondenten heeft interesse in beide soorten ondernemingen.

12 Pag. Onderzoek naar de gebruikers Enkele interessante resultaten: → Een gemiddelde respondent spendeert minder dan 15 min per jaarrekening, kijkt niet naar de toelichtingen en heeft enkel interesse in ondernemingen die gevestigd zijn in zijn eigen land.

13 Pag. 23-7-201413 Volgende stappen → Onderzoek naar de gebruikers uitwerken: → Diepte-interviews → Onderzoek naar opties binnen de IAS/IFRS- normen: → Enquête gericht naar bedrijfsrevisoren, analisten en gebruikers → Ontwikkelen van een meetinstrument. → Meten van de vergelijkbaarheid.

14 23-7-201414 Zijn de geconsolideerde jaarrekeningen van de Europese beursgenoteerde ondernemingen vergelijkbaar? Vicky Cole


Download ppt "23-7-20141 Zijn de geconsolideerde jaarrekeningen van de Europese beursgenoteerde ondernemingen vergelijkbaar? Vicky Cole."

Verwante presentaties


Ads door Google