De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Ben Stoelinga rector Afdeling Brugklassen KENNISMAKING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Ben Stoelinga rector Afdeling Brugklassen KENNISMAKING."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Ben Stoelinga rector

3 Afdeling Brugklassen KENNISMAKING

4 Even voorstellen: Monieke Bennink: lid oudervereniging Mentoren: hv1x: Peter van der Linde hv1y: John Druijff v1a: Karin Brouwers v1y: Angelique Schage v1x: Hans Rawee Angelique Schage : coördinator a.i. Karin Brouwers : idem Eva van Klingeren : remedial teacher Ruud Widdershoven : coördinator Jaap Rook: : afdelingsleider

5 PROGRAMMA VOOR DE PAUZE De oudervereniging Ambities en uitgangspunten HL Structuur school Remedial teaching Technasium Praktische zaken

6 PROGRAMMA NA DE PAUZE Kennismaking met de mentor Uitwisseling van de eerste indrukken Algemene wetenswaardigheden

7 Monieke Bennink lid oudervereniging

8 Introductie avond Brugklas september 2013 Bestuur Oudervereniging ‘t HOOGHE LANDT Ons ABC: Actief – Betrokken - Communicatief

9 Agenda 1.Wie zijn wij? 2.Ouders & school 3.Wat is de Oudervereniging? 4.Rol van het bestuur van de Oudervereniging 5.Onze activiteiten 2012-2013

10 Wie zijn wij? Voorzitter: Ineke Wurfbain Secretaris:Marianne van Lubek Penningmeester: Veronica Barbeito Leden:Kitty Adrichem (tevens DMR+CMR lid) Monieke Bennink Ronald Peet Coen van Dusseldorp Bianca Diebels Wilma Jacobi

11 Ouders & school Meeleven - Tafeltjesavonden - Ouderavonden - Mentoren spreekuur - Mail of telefonisch contact met mentor Meedenken - Bestuur oudervereniging - Klankbord avonden - Jaarlijkse tevredenheidsonderzoek Meehelpen - Mediatheek - Culturele en theater activiteiten - Technasium - Introductiedag groep 8 - Geven van Hooghe C - Maatschappelijke stage Mee beslissen - Decentrale Medezeggenschapsraad (DMR) - Centrale Medezeggenschapsraad (MR) Actief Betrokken Communicatief

12 Wat is de Oudervereniging? Vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op ‘t Hooghe Landt U bent automatisch lid !

13 Rol bestuur Oudervereniging Stimuleren samenwerking en betrokkenheid tussen ouders/verzorgers en school (brugfunctie) Een vraagbaak voor verzorgers/ouders (communicatiefunctie) Een platform voor overleg met school/directie (klankbordfunctie) Een informatiebron voor ouders/verzorgers (informatiefunctie) Lid zijn van het bestuur is vrijwillig, niet vrijblijvend!

14 Onze activiteiten 2012-2013 Speerpunten: - 2012/13: De Gezonde Schoolkantine Nieuwe cateraar met gezonder aanbond - 2011/12: Alcohol – roken – drugs (ARD); Opgestelde protocol ingevoerd Informatiedagen groep 8; actieve rol in communicatie met nieuwe ouders en leerlingen Meedenken over beleidsplan 2010-2014 Aardigheidje voor eindexamenleerlingen Jaarlijkse Themavond (maart 2013; Nieuwe trends in het onderwijs) Deelname actiegroep: Kika (2013) / ‘Stop kindermisbruik’ (2012) Reguliere vergaderingen met vaste en actuele agendapunten.

15 Ook op de website Via de buttons: OnderwijsOudersOudervereniging

16 De Oudervereniging is er voor u en door u !! Ons email adres: oudervereniginghl@live.nl

17 OVERSTAP VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

18 Ambities: Diploma passend bij niveau en ontwikkeling Goed voorbereid op vervolgonderwijs Voorbereid op functioneren in de maatschappij Talenten ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied

19 Uitgangspunten: Maatwerk per doelgroep Actief leren en participeren Leren van en met elkaar Verantwoordelijkheid geven en nemen

20 Maatwerk per doelgroep Huiswerk vanaf 16/09 voor brugklassers Beoordeling op twee niveaus in MH en HV Hooghe C Studieuur en Begeleidingsuur Differentiatie-uur Bèta onderwijs Vwo klassen 1 en 2: Latijn Parascholaire activiteiten

21 Organisatie

22 4 Afdelingen BRUGKLAS MAVO HAVO VWO

23 Bevorderingsnormen 3 rapporten 1 onvoldoende over Ne, En en wi: kernvakken 2 tot 3 onvoldoendes bespreken 4 en meer: andere leerstroom

24 Maatwerk in begeleiding MENTOR LEERLINGEN OUDERS LEERLINGBEGELEIDER

25 Meedenken of klankbord: LEERLINGEN OUDERS

26 Remedial Teaching Regelen van faciliteiten voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie Ondersteuning bieden aan leerlingen in de vaklessen Begeleiden van leerlingen met leerproblemen in kleine groepen. Afname brugklasscreening

27 De brugklasscreening 1e ronde Woordenschat Leesvaardigheid Spelling

28 De brugklasscreening Verder? Eventueel schriftelijk nader onderzoek Eventueel individuele screening Daarna verslag naar huis + advies + gesprek

29 Ouderavond voor ouders van leerlingen met dyslexie 30 september 20.00 uur mediatheek

30 Nieuwsbrieven Coördinatie

31 Nieuwsbrieven Achtergrond informatie over de onderwijsvorm en actuele projectinformatie Met enige regelmaat Digitaal

32 Coördinatie; algemeen: Technasium team bestaat uit: docenten technisch onderwijs assistenten Gecoördineerd door technatoren Specifieke coördinator brugklas

33 Coördinatie; brugklas: Iokaste Veen ivm zwangerschap tot december 2013 vervangen door: Marieke Bosma, m.bosma@hooghelandt.nl

34 Praktische Zaken Ziekte en absent melden Brugklaskamp Juffrouw Julia www.hooghelandt.nl

35 WAAR VINDT U DE MENTOREN? hv1x: Peter van der Linde:lok. 1.05 hv1y: John Druijff:lok. 1.17 v1a : Karin Brouwers lok. 1.23 v1y : Angelique Schage studio 42 v1x : Hans Rawee mediatheek

36 TOT ZIENS Mentorgesprekken: 14/15 oktober 2013


Download ppt "Welkom. Ben Stoelinga rector Afdeling Brugklassen KENNISMAKING."

Verwante presentaties


Ads door Google