De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Ben Stoelinga rector

3 Afdeling Brugklassen KENNISMAKING

4 Even voorstellen: Kitty Adrichem: lid oudervereniging Mentoren:
mh1a: Patrick van der Ende mh1b: Diana Rusch hv1a: John Druijff hv1b: Hans Rawee hv1x: Eric Cicilson v1a : Karin Brouwers v1x : Angelique Schage Ruud Widdershoven: coördinator brugklassen Jaap Rook: afdelingsleider brugklassen

5 Ambities en uitgangspunten HL Structuur school Praktische zaken
PROGRAMMA VOOR DE PAUZE De oudervereniging Ambities en uitgangspunten HL Structuur school Praktische zaken

6 Kennismaking met de mentor Uitwisseling van de eerste indrukken
PROGRAMMA NA DE PAUZE Kennismaking met de mentor Uitwisseling van de eerste indrukken Algemene wetenswaardigheden

7 Kitty Adrichem lid oudervereniging

8 ‘t HOOGHE LANDT Actief en betrokken
OUDERS ‘t HOOGHE LANDT Actief en betrokken 8

9 Hoe zijn ouders actief en betrokken?
Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 9

10 Actief en betrokken Meeleven
Meeleven via: Tafeltjesavonden Ouderavonden Mentorenspreekuur Mail of telefonisch contact met mentor De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 10

11 Actief en betrokken Meedenken
Meedenken via: Bestuur Oudervereniging Klankbordavonden Jaarlijks tevredenheids-onderzoek De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 11

12 Actief en betrokken Meebeslissen
Meebeslissen via: Decentrale Medezeggenschapsraad (DMR) (Centrale) Medezeggenschapsraad (MR) De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 12

13 Actief en betrokken Meehelpen
Meehelpen via: Mediatheek Culturele en theateractiviteiten Technasium Taaldorp Maatschappelijke Stage De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 13

14 Ook u kunt een bijdrage leveren!
Lever het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk in!

15 Wat is de oudervereniging?
Vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op ‘t Hooghe Landt vertegenwoordigd via het bestuur van de oudervereniging De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 15

16 Wie zitten in het bestuur?
Andrea Berkelder (voorzitter) Veronica Barbeito (penningmeester) Dorien van der Kamp (secretaris.) Kitty Adrichem (DMR en CMR) Ben Princen Remco de Waal Monieke Bennink Bianca Diebels Ineke Wurfbain Ronald Peet Coen van Dusseldorp Actieve en betrokken ouders: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Allemaal actieve ouders die zich berokken voelen met wat er op school gebeurd. Doet u ook mee? Naast het bestuur van de OV heeft de school ook behoefte aan andere actieve ouders die zich willen inzetten voor de mediatheek, voor de medezeggenschapscommissie of willen helpen bij activiteiten die op school worden georganiseerd. Aanmelden? vul het aanmeldingsformulier in lever het formulier in bij de mentor 16

17 Doelstelling Oudervereniging
Stimuleren samenwerking en betrokkenheid tussen ouders/verzorgers en school (brugfunctie) Een vraagbaak voor verzorgers/ouders (communicatiefunctie) Een platform voor overleg met school/directie (klankbordfunctie) Een informatiebron voor ouders/verzorgers (informatiefunctie) Centraal staat het welzijn van onze kinderen op het HL De OV is de schakel tussen ouders en de school Heeft u vragen over/aan de school stel deze dan aan de bestuursleden van de OV. De OV zal over het algemeen een doorgeefluik zijn naar de vestigingsdirectie. Voor individuele vragen over uw kind kunt het beste zelf contact opnemen met de school. Vragen aan de OV kunt kunt tellen via de website van de school. 17

18 De oudervereniging is er voor u en door u !!
Op de website van de schol is een apart hoekje voor de OV gereserveerd waarop u nogmaals na kunt lezen wat de OV is en waarvoor zij staat. U vindt hierop ook het adres waarop u uw vragen kan stellen aan de OV. 18

19 OVERSTAP BASISSCHOOL VOORTGEZET ONDERWIJS
VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

20 Ambities: Diploma passend bij niveau en ontwikkeling
Goed voorbereid op vervolgonderwijs Voorbereid op functioneren in de maatschappij Talenten ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied

21 Uitgangspunten: Maatwerk per doelgroep Actief leren en participeren
Leren van en met elkaar Verantwoordelijkheid geven en nemen

22 Maatwerk per doelgroep
Huiswerk gefaseerd invoeren in brugklas Beoordeling op twee niveaus in MH en HV Hooghe C Differentiatie-uur Bèta onderwijs Onderzoek en ontwerpen (Technasium op Havo en Vwo) Extra Exact op Mavo/Havo Vwo klassen: Latijn

23 Organisatie

24 4 Afdelingen BRUGKLAS MAVO HAVO VWO

25 Bevorderingsnormen 3 rapporten 1 onvoldoende over
2 tot 3 onvoldoendes bespreken 4 en meer: andere leerstroom

26 Maatwerk in begeleiding
MENTOR LEERLINGEN OUDERS LEERLINGBEGELEIDER

27 Meedenken of klankbord:
LEERLINGEN OUDERS

28 Brugklasscreening Tekstbegrip Spelling Woordenschat
Protocol Dyslexie VO

29 Praktische Zaken Ziekte en absent melden Brugklaskamp Juffrouw Julia

30 mh1a: Patrick van der Ende lok. 1.05 v1x : Angelique Schage lok. 1.08
WAAR VINDT U DE MENTOREN? mh1a: Patrick van der Ende lok. 1.05 mh1b: Diana Rusch lok. 1.06 hv1a : Hans Rawee lok. 1.22 hv1b : John Druijff lok. 1.23 hv1x : Eric Cicilson lok. 1.17 v1a : Karin Brouwers lok. 1.10 v1x : Angelique Schage lok. 1.08

31 Mentorgesprekken: 22 – 26 oktober 2012
TOT ZIENS


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google