De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Ben Stoelinga rector Afdeling Brugklassen KENNISMAKING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Ben Stoelinga rector Afdeling Brugklassen KENNISMAKING."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Ben Stoelinga rector

3 Afdeling Brugklassen KENNISMAKING

4 Even voorstellen: Kitty Adrichem: lid oudervereniging Mentoren: mh1a: Patrick van der Ende mh1b: Diana Rusch hv1a: John Druijff hv1b: Hans Rawee hv1x: Eric Cicilson v1a : Karin Brouwers v1x : Angelique Schage Ruud Widdershoven: coördinator brugklassen Jaap Rook: afdelingsleider brugklassen

5 PROGRAMMA VOOR DE PAUZE De oudervereniging Ambities en uitgangspunten HL Structuur school Praktische zaken

6 PROGRAMMA NA DE PAUZE Kennismaking met de mentor Uitwisseling van de eerste indrukken Algemene wetenswaardigheden

7 Kitty Adrichem lid oudervereniging

8 OUDERS ‘t HOOGHE LANDT Actief en betrokken

9 Hoe zijn ouders actief en betrokken? MeelevenMeehelpen MeedenkenMeebeslissen

10 Actief en betrokken Meeleven Meeleven via: - Tafeltjesavonden - Ouderavonden - Mentorenspreekuur - Mail of telefonisch contact met mentor

11 Actief en betrokken Meedenken Meedenken via: - Bestuur Oudervereniging - Klankbordavonden - Jaarlijks tevredenheids-onderzoek

12 Actief en betrokken Meebeslissen Meebeslissen via: - Decentrale Medezeggenschapsraad (DMR) - (Centrale) Medezeggenschapsraad (MR)

13 Actief en betrokken Meehelpen Meehelpen via: - Mediatheek - Culturele en theateractiviteiten - Technasium - Taaldorp - Maatschappelijke Stage

14 Ook u kunt een bijdrage leveren! Lever het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk in!

15 Wat is de oudervereniging? Vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op ‘t Hooghe Landt vertegenwoordigd via het bestuur van de oudervereniging

16 Wie zitten in het bestuur? Andrea Berkelder (voorzitter) Veronica Barbeito (penningmeester) Dorien van der Kamp(secretaris.) Kitty Adrichem (DMR en CMR) Ben Princen Remco de Waal Monieke Bennink Bianca Diebels Ineke Wurfbain Ronald Peet Coen van Dusseldorp

17 Doelstelling Oudervereniging Stimuleren samenwerking en betrokkenheid tussen ouders/verzorgers en school (brugfunctie) Een vraagbaak voor verzorgers/ouders (communicatiefunctie) Een platform voor overleg met school/directie (klankbordfunctie) Een informatiebron voor ouders/verzorgers (informatiefunctie)

18 De oudervereniging is er voor u en door u !! oudervereniginghl@live.nl

19 OVERSTAP VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

20 Ambities: Diploma passend bij niveau en ontwikkeling Goed voorbereid op vervolgonderwijs Voorbereid op functioneren in de maatschappij Talenten ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied

21 Uitgangspunten: Maatwerk per doelgroep Actief leren en participeren Leren van en met elkaar Verantwoordelijkheid geven en nemen

22 Maatwerk per doelgroep Huiswerk gefaseerd invoeren in brugklas Beoordeling op twee niveaus in MH en HV Hooghe C Differentiatie-uur Bèta onderwijs Onderzoek en ontwerpen (Technasium op Havo en Vwo) Extra Exact op Mavo/Havo Vwo klassen: Latijn

23 Organisatie

24 4 Afdelingen BRUGKLAS MAVO HAVO VWO

25 Bevorderingsnormen 3 rapporten 1 onvoldoende over 2 tot 3 onvoldoendes bespreken 4 en meer: andere leerstroom

26 Maatwerk in begeleiding MENTOR LEERLINGEN OUDERS LEERLINGBEGELEIDER

27 Meedenken of klankbord: LEERLINGEN OUDERS

28 Brugklasscreening Tekstbegrip Spelling Woordenschat Protocol Dyslexie VO

29 Praktische Zaken Ziekte en absent melden Brugklaskamp Juffrouw Julia www.hooghelandt.nl

30 WAAR VINDT U DE MENTOREN? mh1a: Patrick van der Ende lok. 1.05 mh1b: Diana Rusch lok. 1.06 hv1a : Hans Rawee lok. 1.22 hv1b : John Druijff lok. 1.23 hv1x : Eric Cicilson lok. 1.17 v1a : Karin Brouwers lok. 1.10 v1x : Angelique Schage lok. 1.08

31 TOT ZIENS Mentorgesprekken: 22 – 26 oktober 2012


Download ppt "Welkom. Ben Stoelinga rector Afdeling Brugklassen KENNISMAKING."

Verwante presentaties


Ads door Google