De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase

2 Doel en opzet van deze avond Doel: Kennismaken Informatie Agenda: Havo Tweede Fase onderwijs op ‘t Hooghe Landt Pauze Mentor en begeleiding

3 Even voorstellen Cassandra Ligthart, interim afdelingsleider Keimpe Stroes, afdelingscoördinator Havo 4 Katja Nieuwland, decaan Havo Frank Houtveen, leerlingbegeleider bovenbouw Vier mentoren Havo 4: H4a Yvonne Smallenburg, ne H4b Antje Sievers, wi H4c Joyce Vlastuin, CKV H4d Marc Winter, eco

4 Havo Tweede Fase onderwijs op ‘tHL Onderwijs (vakdocenten) Leerling Begeleiding (mentoren en anderen) Relatie met School (iedereen)

5 Onderwijs Tweede Fase – algemeen PTA / OBD DT en VT PO en HD 1000 klokuren Havo 4Havo 5 Overgangs- rapport Diploma Juni – dec: PWS t/m april PTA afmaken Alleen DT Mei/juni: CE 700 klokuren

6 Onderwijs Tweede Fase – specifiek ‘t HL Differentiatie-uren Zelfstandig en verantwoordelijk voor eigen studie Begeleiding bij ontwikkeling vaardigheden (reflectie, plannen, communiceren enz.) Hulpmiddelen: Studeerwijzers, PTA, OBD, ELO, mail Overgangs- rapport Diploma CE 4kwartalen 3kwarta len

7 Toetsen en herkansen Toetsen meer dan Havo 3 4 toetsperiodes Herkansingsregeling H4 Afmelden: ouders voorafgaand aan toetsen (absentieregeling; geplande absentie vooraf melden anders 1 e schooldag na absentie) Cijfers inzien: online via ouderportaal Rapport: Na periode 2 en 4

8 Overgang naar Havo 5 Op basis van rapport na periode 4 via zak/slaagregeling, op site onder afdeling Overgangsvergadering met alle vakdocenten Bespreekgevallen: elk vak geeft aan wat perspectief op diploma in één jaar is Stemmen: meeste stemmen gelden Bijzondere omstandigheden : voorafgaand aan vergadering melden!

9 Verzwaarde exameneisen voor cohort 2012 Het onafgerond gemiddeld van de centraal examencijfers (CE) moet tenminste 5,5 zijn. Maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde. Rekenen mag niet lager zijn dan 5,0 en valt pas vanaf 2015- 2016 onder kernvakkenregeling. Maatregelen: Meer CE-stof in les en SE Meerdaagse CE-training via school (kost geld) Strengere herkansingsregeling SE Aandacht hiervoor in begeleiding Havo 5

10 Relatie met school Werken aan een goede relatie door: Individuele aandacht, ruimte voor groepsproces, duidelijke eisen stellen Gezamenlijke activiteiten: Werkweek, introductiedagen, kerstviering, cultuurdag, examenstunt, jaarafsluiting Relatie leerling en school Prestaties Studie motivatie

11 Begeleiding: wat bieden wij onze leerlingen? Leerling Vak- docent Mentor Decaan Afdelings- leiding Zorg- begeleiders Mentor is 1 e aanspreekpunt Vertrouwens- persoon

12 Communicatie 1 e lijn: leerling- vakdocent 2 e lijn: leerling- mentor 3 e lijn: leerling- ouder – mentor 4 e lijn: leerling- ouder – coördinator 5 e lijn: leerling- ouder- coördinator- afdelingsleider Middelen: website, email, telefoon, gesprek op afspraak

13 Contact met ouders Overzicht contactmomenten: 2 oktober 2012: Ouderavond Havo 4 27 november 2012: Klankbordgroep Tweede Fase 6 en 11 december 2012: Tafeltjesavond (TA) 7 februari 2013: Ouderavond werkweek 5 maart 2013: Mentoren spreekuur 16 april 2013: Klankbordgroep Tweede Fase Klankbordgroep Tweede Fase : uw mening vinden wij belangrijk!

14 Decaan H 3 -> focus op profielkeuze en vakken H 4 -> focus op oriëntatie vervolgopleidingen Keuzelessen starten na de herfstvakantie Bezoek opleidingenmarkt aan HU Bezoek open dagen Dedecaan.net als digitaal hulpmiddel H 5 -> focus op definitieve keuze Contact: k.nieuwland@hooghelandt.nl

15 Uitwisseling met mentoren Mentor: H4a) Mw. Smallenburglokaal: C007 H4b) Mw. Sieverslokaal: C008 H4c) Mw. Vlastuinlokaal: C103 H4d) Dhr. Winter lokaal: C102

16 Tot slot U kunt aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep ouders Tweede Fase Uw deelname is meer dan welkom Werkweek in april; afmelden voor 12 november Dank voor uw komst!


Download ppt "Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase."

Verwante presentaties


Ads door Google