De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase

2 Doel en opzet van deze avond
Kennismaken Informatie Agenda: Havo Tweede Fase onderwijs op ‘t Hooghe Landt Pauze Mentor en begeleiding

3 Even voorstellen Cassandra Ligthart, interim afdelingsleider
Keimpe Stroes, afdelingscoördinator Havo 4 Katja Nieuwland, decaan Havo Frank Houtveen, leerlingbegeleider bovenbouw Vier mentoren Havo 4: H4a Yvonne Smallenburg, ne H4b Antje Sievers, wi H4c Joyce Vlastuin, CKV H4d Marc Winter, eco

4 Havo Tweede Fase onderwijs op ‘tHL
Onderwijs (vakdocenten) Relatie met School (iedereen) Begeleiding (mentoren en anderen) Leerling

5 Onderwijs Tweede Fase – algemeen
Overgangs- rapport Diploma Havo 4 Havo 5 PTA / OBD DT en VT PO en HD 1000 klokuren Juni – dec: PWS t/m april PTA afmaken Alleen DT Mei/juni: CE 700 klokuren

6 Onderwijs Tweede Fase – specifiek ‘t HL
Overgangs- rapport Diploma 4kwartalen CE 3kwartalen Differentiatie-uren Zelfstandig en verantwoordelijk voor eigen studie Begeleiding bij ontwikkeling vaardigheden (reflectie, plannen, communiceren enz.) Hulpmiddelen: Studeerwijzers, PTA, OBD, ELO, mail

7 Toetsen en herkansen Toetsen meer dan Havo 3 4 toetsperiodes
Herkansingsregeling H4 Afmelden: ouders voorafgaand aan toetsen (absentieregeling; geplande absentie vooraf melden anders 1e schooldag na absentie) Cijfers inzien: online via ouderportaal Rapport: Na periode 2 en 4

8 Bijzondere omstandigheden : voorafgaand aan vergadering melden!
Overgang naar Havo 5 Op basis van rapport na periode 4 via zak/slaagregeling, op site onder afdeling Overgangsvergadering met alle vakdocenten Bespreekgevallen: elk vak geeft aan wat perspectief op diploma in één jaar is Stemmen: meeste stemmen gelden Bijzondere omstandigheden : voorafgaand aan vergadering melden!

9 Verzwaarde exameneisen voor cohort 2012
Het onafgerond gemiddeld van de centraal examencijfers (CE) moet tenminste 5,5 zijn. Maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde. Rekenen mag niet lager zijn dan 5,0 en valt pas vanaf onder kernvakkenregeling. Maatregelen: Meer CE-stof in les en SE Meerdaagse CE-training via school (kost geld) Strengere herkansingsregeling SE Aandacht hiervoor in begeleiding Havo 5

10 Relatie met school Relatie leerling en Studie school motivatie
Prestaties Werken aan een goede relatie door: Individuele aandacht, ruimte voor groepsproces, duidelijke eisen stellen Gezamenlijke activiteiten: Werkweek, introductiedagen, kerstviering, cultuurdag, examenstunt, jaarafsluiting

11 Begeleiding: wat bieden wij onze leerlingen?
Mentor Vak- docent Decaan Vertrouwens- persoon Afdelings- leiding Zorg- begeleiders Leerling Mentor is 1e aanspreekpunt

12 Communicatie 1e lijn: leerling- vakdocent 2e lijn: leerling- mentor
3e lijn: leerling- ouder – mentor 4e lijn: leerling- ouder – coördinator 5e lijn: leerling- ouder- coördinator- afdelingsleider Middelen: website, , telefoon, gesprek op afspraak

13 Contact met ouders Overzicht contactmomenten:
2 oktober 2012: Ouderavond Havo 4 27 november 2012: Klankbordgroep Tweede Fase 6 en 11 december 2012: Tafeltjesavond (TA) 7 februari 2013: Ouderavond werkweek 5 maart 2013: Mentoren spreekuur 16 april 2013: Klankbordgroep Tweede Fase Klankbordgroep Tweede Fase : uw mening vinden wij belangrijk!

14 Decaan H 3 -> focus op profielkeuze en vakken
H 4 -> focus op oriëntatie vervolgopleidingen Keuzelessen starten na de herfstvakantie Bezoek opleidingenmarkt aan HU Bezoek open dagen Dedecaan.net als digitaal hulpmiddel H 5 -> focus op definitieve keuze Contact: 14 14

15 Uitwisseling met mentoren
H4a) Mw. Smallenburg lokaal: C007 H4b) Mw. Sievers lokaal: C008 H4c) Mw. Vlastuin lokaal: C103 H4d) Dhr. Winter lokaal: C102

16 Tot slot U kunt aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep ouders Tweede Fase Uw deelname is meer dan welkom Werkweek in april; afmelden voor 12 november Dank voor uw komst!


Download ppt "Ouderavond Havo 4 2 oktober 2012 Welkom in de Tweede Fase"

Verwante presentaties


Ads door Google