De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO

2 Doel en opzet van deze avond
Kennismaken Informatie Agenda: Havo Bovenbouw op ‘t Hooghe Landt Pauze Mentor en begeleiding

3 Even voorstellen Cassandra Ligthart, afdelingsleider HAVO 2-5
Anne Marie Smetsers, afdelingscoördinator Havo 4 en 5 Katja Nieuwland, decaan Havo Frank Houtveen, leerlingbegeleider Vier mentoren Havo 4: H4a Marc Winter H4b Keimpe Stroes H4c Eefke van Drunen H4d Berry Schuur

4 Onderwijs (vakdocenten)
Havo onderwijs op ‘t HL Onderwijs (vakdocenten) Relatie met School (iedereen) Begeleiding (mentoren en anderen) Leerling

5 Onderwijs Tweede Fase – algemeen
Overgangs- rapport Diploma Havo 4 Havo 5 PTA / OBD DT en VT PO en HD 1000 klokuren Juni – dec: PWS t/m april PTA afmaken Alleen DT Mei/juni: CE 700 klokuren

6 Onderwijs Tweede Fase – specifiek ‘t HL
Overgangs- rapport Diploma 4kwartalen CE 3kwartalen Differentiatie-uren Zelfstandig en verantwoordelijk voor eigen studie Begeleiding bij ontwikkeling vaardigheden (reflectie, plannen, communiceren enz.) Hulpmiddelen: Studeerwijzers, PTA, OBD, ELO, mail

7 Toetsen en herkansen Meer toetsen: 4 toets weken
Herkansingsregeling H4, max. 2 per jaar Afmelden: ouders voorafgaand aan toetsen (absentieregeling; geplande absentie vooraf melden anders 1e schooldag na absentie) Magister: cijfer- en absentieregistratie Rapport: Na periode 2 en 4

8 Bijzondere omstandigheden : voorafgaand aan vergadering melden!
Overgang naar Havo 5 Op basis van rapport na periode 4 via zak/slaagregeling, op site onder afdeling Overgangsvergadering met alle vakdocenten Bespreekgevallen: elk vak geeft aan wat perspectief op diploma in één jaar is Stemmen: meeste stemmen gelden Bijzondere omstandigheden : voorafgaand aan vergadering melden!

9 Exameneisen landelijk HAVO
Het onafgerond gemiddeld van de centraal examencijfers (CE) moet tenminste 5,5 zijn Maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde. Rekenen valt pas vanaf onder kernvakkenregeling Het cijfer voor rekenen wordt vermeld op diploma Maatregelen: Meer CE-stof in les en SE Meerdaagse CE-training via school (kost geld) Strengere herkansingsregeling SE Aandacht hiervoor in begeleiding Havo 5

10 Relatie met school Relatie leerling en Studie school motivatie
Prestaties Werken aan een goede relatie door: Individuele aandacht naast ruimte voor groepsproces binnen gestelde regels Gezamenlijke activiteiten: Werkweek, introductiedagen, kerstviering, cultuurdag, jaarafsluiting

11 Begeleiding: wat bieden wij onze leerlingen?
Mentor Vak- docent Decaan Vertrouwens- persoon Afdelings- leiding Zorg- begeleiders Leerling Mentor is 1e aanspreekpunt

12 Communicatie 1e lijn: leerling- vakdocent 2e lijn: leerling- mentor
3e lijn: leerling- ouder – mentor 4e lijn: leerling- ouder – coördinator 5e lijn: leerling- ouder- coördinator- afdelingsleider Middelen: website, , telefoon locatie TP, gesprek op afspraak

13 Contact met ouders Overzicht contactmomenten:
30 september 2013: Ouderavond Havo 4 27 november 2013: Klankbordgroep 10 december 2013: Tafeltjesavond (TA) 29 januari 2014: Infoavond werkweek 26 maart 2014: Tafeltjesavond (TA) 16 april 2014: Klankbordgroep

14 Decaan H 3 -> focus op profielkeuze en vakken
H 4 -> focus op oriëntatie vervolgopleidingen Keuzelessen starten na de herfstvakantie Bezoek opleidingenmarkt aan HU Bezoek open dagen Dedecaan.net als digitaal hulpmiddel H 5 -> focus op definitieve keuze Contact: 14 14

15 Uitwisseling met mentoren
H4a) Dhr. Winter lokaal: C007 H4b) Dhr. Stroes lokaal: C008 H4c) Mw. Van Drunen lokaal: C103 H4d) Dhr. Schuur lokaal: C102

16 Tot slot U kunt aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep ouders
Uw deelname is meer dan welkom Werkweek in maart; berichtgeving volgt Dank voor uw komst!


Download ppt "Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO"

Verwante presentaties


Ads door Google