De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO

2 Doel en opzet van deze avond Doel: Kennismaken Informatie Agenda: Havo Bovenbouw op ‘t Hooghe Landt Pauze Mentor en begeleiding

3 Even voorstellen Cassandra Ligthart, afdelingsleider HAVO 2-5 Anne Marie Smetsers, afdelingscoördinator Havo 4 en 5 Katja Nieuwland, decaan Havo Frank Houtveen, leerlingbegeleider Vier mentoren Havo 4: H4a Marc Winter H4b Keimpe Stroes H4c Eefke van Drunen H4d Berry Schuur

4 Havo onderwijs op ‘t HL Onderwijs (vakdocenten) Leerling Begeleiding (mentoren en anderen) Relatie met School (iedereen)

5 Onderwijs Tweede Fase – algemeen PTA / OBD DT en VT PO en HD 1000 klokuren Havo 4Havo 5 Overgangs- rapport Diploma Juni – dec: PWS t/m april PTA afmaken Alleen DT Mei/juni: CE 700 klokuren

6 Onderwijs Tweede Fase – specifiek ‘t HL Differentiatie-uren Zelfstandig en verantwoordelijk voor eigen studie Begeleiding bij ontwikkeling vaardigheden (reflectie, plannen, communiceren enz.) Hulpmiddelen: Studeerwijzers, PTA, OBD, ELO, mail Overgangs- rapport Diploma CE 4kwartalen 3kwarta len

7 Toetsen en herkansen Meer toetsen: 4 toets weken Herkansingsregeling H4, max. 2 per jaar Afmelden: ouders voorafgaand aan toetsen (absentieregeling; geplande absentie vooraf melden anders 1 e schooldag na absentie) Magister: cijfer- en absentieregistratie Rapport: Na periode 2 en 4

8 Overgang naar Havo 5 Op basis van rapport na periode 4 via zak/slaagregeling, op site onder afdeling Overgangsvergadering met alle vakdocenten Bespreekgevallen: elk vak geeft aan wat perspectief op diploma in één jaar is Stemmen: meeste stemmen gelden Bijzondere omstandigheden : voorafgaand aan vergadering melden!

9 Exameneisen landelijk HAVO Het onafgerond gemiddeld van de centraal examencijfers (CE) moet tenminste 5,5 zijn Maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde. Rekenen valt pas vanaf 2015-2016 onder kernvakkenregeling Het cijfer voor rekenen wordt vermeld op diploma Maatregelen: Meer CE-stof in les en SE Meerdaagse CE-training via school (kost geld) Strengere herkansingsregeling SE Aandacht hiervoor in begeleiding Havo 5

10 Relatie met school Werken aan een goede relatie door: Individuele aandacht naast ruimte voor groepsproces binnen gestelde regels Gezamenlijke activiteiten: Werkweek, introductiedagen, kerstviering, cultuurdag, jaarafsluiting Relatie leerling en school Prestaties Studie motivatie

11 Begeleiding: wat bieden wij onze leerlingen? Leerling Vak- docent Mentor Decaan Afdelings- leiding Zorg- begeleiders Mentor is 1 e aanspreekpunt Vertrouwens- persoon

12 Communicatie 1 e lijn: leerling- vakdocent 2 e lijn: leerling- mentor 3 e lijn: leerling- ouder – mentor 4 e lijn: leerling- ouder – coördinator 5 e lijn: leerling- ouder- coördinator- afdelingsleider Middelen: website, email, telefoon locatie TP, gesprek op afspraak

13 Contact met ouders Overzicht contactmomenten: 30 september 2013: Ouderavond Havo 4 27 november 2013: Klankbordgroep 10 december 2013: Tafeltjesavond (TA) 29 januari 2014: Infoavond werkweek 26 maart 2014: Tafeltjesavond (TA) 16 april 2014: Klankbordgroep

14 Decaan H 3 -> focus op profielkeuze en vakken H 4 -> focus op oriëntatie vervolgopleidingen Keuzelessen starten na de herfstvakantie Bezoek opleidingenmarkt aan HU Bezoek open dagen Dedecaan.net als digitaal hulpmiddel H 5 -> focus op definitieve keuze Contact: k.nieuwland@hooghelandt.nl

15 Uitwisseling met mentoren Mentor: H4a) Dhr. Winter lokaal: C007 H4b) Dhr. Stroeslokaal: C008 H4c) Mw. Van Drunenlokaal: C103 H4d) Dhr. Schuur lokaal: C102

16 Tot slot U kunt aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep ouders Uw deelname is meer dan welkom Werkweek in maart; berichtgeving volgt Dank voor uw komst!


Download ppt "Ouderavond Havo 4 30 september 2013 Welkom in de bovenbouw HAVO."

Verwante presentaties


Ads door Google