De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst HAVO-4. Agenda  Welkom,onderwijs en organisatie door dhr. Boer  Leerlingbegeleiding door dhr. De Rooij  Kennismaking met de klassenmentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst HAVO-4. Agenda  Welkom,onderwijs en organisatie door dhr. Boer  Leerlingbegeleiding door dhr. De Rooij  Kennismaking met de klassenmentor."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst HAVO-4

2 Agenda  Welkom,onderwijs en organisatie door dhr. Boer  Leerlingbegeleiding door dhr. De Rooij  Kennismaking met de klassenmentor

3 Onderwijs en organisatie EXAMENDOSSIER 1: Algemeen examenreglement 2: Regels m.b.t. onregelmatigheden 3: Procedure bij onregelmatigheden 4: Overgangsnormering

4 Onderwijs en organisatie Enkele vakken sluiten af met een schoolexamencijfer (SE) dus tevens eindcijfer. MA-GLO-LO1-BSM- CKV-WiD-INF worden voor het examen afgesloten Alle andere vakken krijgen naast SE-cijfer ook nog een CE-cijfer

5 Onderwijs en organisatie VOORTGANGSTOETSEN In H4 zijn er voortgangstoetsen, opgenomen in een toetsplanner waarvan het gemiddelde het eerste PTA cijfer is in H5. Bij regelgeving worden regels van het examenreglement gehanteerd. In VT-planner wordt aangegeven in welke periode, de inhoud en de weging van de toets VT kunnen niet herkanst worden Op alle cijfers (ook van afgesloten vakken) is het overgangsreglement van toepassing.

6 Onderwijs en organisatie PERIODISERING Het schooljaar is in 4 periodes verdeeld Iedere periode een is nieuw rooster mogelijk Bovenop het reguliere rooster KWT in periode 3 en 4

7 Onderwijs en organisatie KWT (Keuze Werktijd) Doel: Bevorderen van zelfstandig werken en zelfstandig leren, verantwoordelijkheid bevorderen Leerling kiest voor vakdocent, werkt aan opdrachten voor dat vak, kan deskundige ondersteuning krijgen, kan extra uitleg krijgen. Of training vakspecifieke vaardigheden, bijv. spreekvaardigheid, examentraining max. 1x per week havo leerplein algemeen

8 Onderwijs en organisatie PWS (PROFIELWERKSTUK) Werkstuk / onderwerp gekoppeld aan groot vak en gericht op vervolgopleiding Meerdere leerlingen per PWS PWS gekoppeld aan onderwerp/vak Studiebelasting 80 uur Afsluiten met een cijfer (dat meegewogen wordt in een box met PWS-GLO-MA). De laatste 2 vakken staan wel afzonderlijk op het rapport H4 naar H5

9 Onderwijs en organisatie INTERNATIONALISERING 4 uitwisselingsprogramma’s: Italië(2x), Duitsland, Spanje, Rusland, Engeland en Frankrijk

10 Onderwijs en organisatie Maatschappelijke stage Verplicht. Organisatie via HTO 20 uur

11 Onderwijs en organisatie HACO Ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden identiteit) Via OSB 280 uur waarvan 200 in de bovenbouw die uit het vrije deel (320 uur) komen

12 Onderwijs en organisatie Beroepenstage in havo 5 Stageplaatsen Van groot belang voor de leerling. Organisatie via HTO WIE HEEFT PLEK?

13 Leerlingbegeleiding Afdeling HAVO EIGEN PLEK Mentor AfdelingsleiderLeerlingbegeleider (Dhr. Muller) Vakdocent Decaan (Dhr. Jongbloed) Klassenouder bovenbouw E-mail:info@heerbeeck.nl Internet:www.heerbeeck.nlwww.heerbeeck.nl MAGISTER

14 Belangrijke data  4 perioden (4 rapporten)  Ouderavond voor mentoren bovenbouw: 1.6, 8 en 9 december 2.22, 23 en 24 februari  Ouderavond voor vakdocenten: 17 of 18 januari  Bezoek Avans Den Bosch met havo 4 24 februari

15 LPH Licht pedagogische hulpverlening -Kortdurende hulpverlening aan kinderen en hun ouders met specifieke opgroei- en/of opvoedingsvragen. -U kunt zelf contact opnemen en u aanmelden. -Spreekuur maandagmorgen van 9.00-10.00 uur. -Telefonisch: 06-51801005 ma t/m do -Mail: lph@gembest.nl

16 Lokalen H4aMevr. Stam Lokaal H1.01 H4bDhr. Saris Lokaal H1.03 H4cDhr. BarmentloLokaal V0.01 H4dDhr. Van Ginneken Lokaal H2.04 H4eDhr. Van de Loo Lokaal H2.06


Download ppt "Informatiebijeenkomst HAVO-4. Agenda  Welkom,onderwijs en organisatie door dhr. Boer  Leerlingbegeleiding door dhr. De Rooij  Kennismaking met de klassenmentor."

Verwante presentaties


Ads door Google