De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Servant Leadership begint bij jezelf….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Servant Leadership begint bij jezelf…."— Transcript van de presentatie:

1 Servant Leadership begint bij jezelf…

2 Maori Wat is mijn berg? Wat is mijn rivier? Wat is mijn kano (waka)?

3 Achtergrond

4 Thema’s Servant Leadership Persoonlijke ontdekkingstocht
Het morele kompas..

5 Een voorbeeld Sabirul Islam an ordinary East End teenager made the jump to setting up his first business at the age of 14. Learning in the power of self belief and inspiration Sabirul took a step forward to start trading at the age of 16. Now aged 20, Sabirul’s vision to inspire young people has expanded to a global scale giving young people the belief that ordinary individuals who do something unique makes them extraordinary. Sabirul Islam

6 The Hunger Project Missie
Wij zien mensen als krachtige individuen die in principe uitstekend in staat zijn hun eigen honger te beëindigen. Voorwaarde is dat ze de benodigde capaciteiten ontwikkelen en kansen herkennen en grijpen. Daar investeren wij in met o.a. landbouwtrainingen, alfabetiseringslessen, HIV/AIDS voorlichting, microcredieten en leiderschapstrainingen.

7 Twee vragen….. 1. Wat raakt jou? 2. Hoe verhoudt zich dit tot je werk?

8 Greenleaf Robert K. Greenleaf (1904-1990)
Organisatieadviseur ATT, Harvard docent Zelf een Servant Leader Inspiratie: Boek: Reis naar Morgenland: Journey to the East, Herman Hesse (Leo)  bracht nieuwe beweging op gang Verdienste Greenleaf: samensmelten leiden en dienen (paradox) 1970: Essay ‘De dienaar als leider’ Greenleaf Center opgericht Hij onderzocht welke leiders het meest effectief waren: ‘the ones meeting and identifying the needs of others’.

9 Servant Leadership De beste test:
Worden degenen die gediend worden gezonder, wijzer, vrijer, autonomer en willen zij op hun beurt ook anderen dienen? (Greenleaf, 1970)

10 Kenmerken o.a. Het beste uit je mensen halen
Je mensen faciliteren om hun werk zo goed mogelijk te doen Je in dienst stellen van de ontwikkeling van je mensen, opdat zij groeien als mens en professional en intrinsiek willen bijdragen aan organisatieresultaten ‘Een dienend-leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen.’ (Greenleaf)

11 Ambitie en succes…

12 Twee vragen….. 1. Wat is het soort leiderschap in jouw omgeving?
2. Is dat congruent met waar jij zelf in gelooft?

13 Coachen en ontwikkelen…

14 Groei en authenticiteit…

15 Zaaien, maar niet oogsten…

16 Dysfunctioneel leiderschap
Macht, kennis en politiek zijn nog steeds dominante drijfveren in onze maatschappij Leiderschap dat wordt gedreven door en gebruik maakt van angst en de behoefte aan voortdurend applaus, bevestiging en macht is op den duur niet succesvol Hoe kortcyclischer de doelstellingen en targets zijn, hoe individualistischer en ego-centrischer de resultatendrang van leiders Als ethische beginselen overboord worden gezet uit oogpunt van zelfbegunstiging leidt dat tot grote risico’s Teveel stress kan leiden tot onzekerheid en angst. Het brengt anti-sociaal gedrag, paranoide gedachten en een beschuldigende houding teweeg met overtrokken oordeelsvorming en bevooroordeeldheid.

17 Dit gaat niet alleen over leiders , maar ook over ons!
Dienend leiders Dienend leiders luisteren goed, en zijn ondersteunend en coachend waardoor anderen zich geïnspireerd voelen, gewaardeerd, bemoedigd en trots op wat bereikt wordt Hun leidraad is het innerlijk kompas dat wordt aangetrokken door integere, ethische waarden (respect, vriendelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, coöperatie, dienstbaarheid) Zij tonen een zichtbare aanwezigheid van twijfel, eigen kwetsbaarheid en vragen hulp. Het is een combinatie van wilskracht met nederigheid. Primair willen zij goed doen voor anderen, niet voor zichzelf. Zij hebben wijsheid en geduld. Dit gaat niet alleen over leiders , maar ook over ons!

18 De toekomst.. Uit de charter voor het nieuwe leiderschap van (Young Bilderberg Conferentie, juni 2010) Leiders moeten in hun gedrag een voorbeeld zijn Leiders moeten sturen op vertrouwen, niet macht en controle Leiders zijn ambitieus en innovatief en zorgen voor een inspirerende werkomgeving Leiders hanteren een balans tussen optimale groei en de belangen van de stakeholders Leiders hanteren een brede opvatting over waardecreaties en werken vanuit een lange termijnperspectief. “Waarde” is ook “winst” in termen van duurzaamheid. Leiders beheersen zich in het verwerven van inkomen en nemen met een faire beloning genoegen.

19 Wat kan HR doen? Weet waar je voor wilt staan, ken je eigen missie, zoek partners die dit met je delen Luister goed, empatisch en met respect naar de dilemma’s van leiders, zoek hun morele kompas Breng de discussie over de visie op leiderschap in de organisatie op gang Zorg voor inspiratie, een voedingsbodem voor jezelf en voor leiders om je heen

20 De lessen van mijn reis Ambitie en succes zijn soms betrekkelijk .. Op die route neemt je geluk soms een andere afslag Je innerlijke stem is je beste kompas, maar kan grote gevolgen hebben De context van je werk kan je in een morele spagaat brengen Leren houdt nooit op, zelfreflectie is een must...

21

22

23 The Paradoxical Commandments by Dr. Kent M
The Paradoxical Commandments by Dr. Kent M. Keith People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives. Do good anyway. If you are successful, you will win false friends and true enemies. Succeed anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway. The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds. Think big anyway. People favor underdogs but follow only top dogs. Fight for a few underdogs anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. People really need help but may attack you if you do help them. Help people anyway. Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.


Download ppt "Servant Leadership begint bij jezelf…."

Verwante presentaties


Ads door Google