De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van het inkomen in de AOV

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van het inkomen in de AOV"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van het inkomen in de AOV
Pieter Leerink ACIS Symposium Amsterdam, 12 november 2010

2 Schade- of sommenverzekering?
HR 3 oktober 2008, NJ 2009, 80 HR 6 juni 2003, NJ 2004, 670 Precieze inkomensschade lastig Mate ao x verzekerde som (% inkomen) = acceptabele fixatie

3 Schade- of sommenverzekering?
Zie mijn bijdrage in de bundel Stelling AOV = schadeverzekering, indien verzekerde som is afgestemd op daadwerkelijk inkomen

4 Schade- of sommenverzekering?
Maar! Conclusie Spier, wees duidelijk Noot Mendel, contra preferentem Hof Den Haag 28 mei 2010, LJN:BM5499 Rechtbank Utrecht 16 juni 2010 en 7 juli 2010, LJN: BM 8006 en BN 0731

5 Schade- of sommenverzekering?
Polisvoorwaarden aanpassen Rol inkomen verduidelijken GC Kifid 2 november 2009 nr. 102

6 Schade- of sommenverzekering?
De kwalificatie is minder relevant, als verzekerbaar belang en indemniteit in de polisvoorwaarden zijn uitgewerkt. Wel relevant voor subrogatie, evt. werken met cessie/voorschotconstructie

7 Verzekerbaar belang Verzekerbaar belang is het daadwerkelijke inkomen voor ao Maximaal te verzekeren 80 of 90% Definitie inkomen DGA/normalisatie/reële toerekening

8 Verzekerbaar belang Periodiek toetsen inkomen / verzekerde som / maximale dekking Initiatief bij verzekerde, intermediair of verzekeraar? Helder zijn over consequenties onder- en oververzekering

9 Verzekerbaar belang Advies aan verzekeraars om zelf periodiek te toetsen met heldere voorlichting over belang correcte opgave en consequenties Duidelijk zijn over inkomensdefinitie

10 Verzekerbaar belang Na ao-melding toetsing verzekerde som
Aanpassen aan daadwerkelijk inkomen / maximale dekking Premierestitutie?

11 Indemniteit Niet beter worden van ao Duidelijk voordeliger positie
Erosie (herbouwwaarde, nieuwwaarde) Regelen in polisvoorwaarden

12 Indemniteit Correctiebepaling Diverse varianten Onder- en bovengrens
Andere ao-uitkeringen Reïntegratie belonen

13 Indemniteit Mengvorm: financieel nadeel als entree-eis
Alleen strekkingsbepaling werkt niet.

14 Rol inkomen bij bepaling mate ao
Spiegelen (vb. uitval 30%, derving 80%) Passende arbeid, lager inkomen Beroeps-ao, inkomensgevolgen van taakverschuivingen en aanpassingen werkzaamheden in eigen bedrijf

15 Zuivere sommenverzekering
Gevoelig voor misbruik Lage prikkel tot reïntegratie Vooraf controle op inkomen Starters Ondernemers met sterk wisselende inkomsten

16 Inkomensderving door ao
Bepalen financieel nadeel door ao is niet eenvoudig Niet alleen winst voor en na ao Arbeidsdeskundige inzet

17 Inkomensderving door ao
Omzetontwikkeling Arbeidskosten in % omzet Economische Waarde van de Ondernemer (EWO) = bruto winst – alle arbeidskosten branchecijfers 17

18 Inkomensderving door ao
Elimineren posten die weinig of niets te maken hebben met uitval ondernemer Omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan de arbeidsprestatie van de ondernemer 18

19 Modelpolis Inkomensdefinitie te summier
Het bruto inkomen van de verzekerde uit arbeid en/of winst uit onderneming in de zin van de wet IB 19

20 Modelpolis Geen regeling over maximale dekking,
Geen regeling wijzigingen inkomen, Geen (actieve) toets van verzekerd bedrag op daadwerkelijk inkomen 20

21 Modelpolis Correctiebepaling: “Indien en zolang de verzekerde na de intreding van de arbeidsongeschiktheid in totaal aan inkomen, met inbegrip van schadevergoedingen krachtens deze polis of enige andere voorzieningen van inkomstenderving wegens 21

22 Modelpolis …arbeidsongeschiktheid, meer zou ontvangen dan een bedrag gelijk aan het gemiddelde inkomen dat verzekerde realiseerde in de 3 kalenderjaren voorafgaande aan de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, 22

23 Modelpolis …heeft de verzekeraar het recht het meerdere in mindering te brengen op de schadevergoeding.” “recht hebben” laat ruimte voor debat 23

24 Modelpolis Verzekerde som 60, inkomen 30, 50% te veel premie betaald?
Mate ao 60%, inkomstenderving 30%, uitkering 60 of 30%? Indemniteit? Uitkering niet hoger dan omvang derving? 24

25 Slotsom De AOV is een inkomensverzekering
De rol van het inkomen in de AOV is een kwestie van heldere voorwaarden en actieve voorlichting Variaties in de markt, ondoorzichtig Verantwoordelijkheid aanbieder en intermediair 25

26 Einde


Download ppt "De rol van het inkomen in de AOV"

Verwante presentaties


Ads door Google