De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam succes met ISO 9004:2009 Management Simulatie-game ActinQ consulting, training & auditing in quality Bob Alisic © ActinQ 2010 NNK avondlezing,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam succes met ISO 9004:2009 Management Simulatie-game ActinQ consulting, training & auditing in quality Bob Alisic © ActinQ 2010 NNK avondlezing,"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam succes met ISO 9004:2009 Management Simulatie-game ActinQ consulting, training & auditing in quality Bob Alisic © ActinQ 2010 NNK avondlezing, Utrecht, 20 april 2010 V3.3

2 “Managen op duurzaam succes – een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement” (ISO 9004:2009) © ActinQ 2010

3 Wat willen de organisaties? De gekozen doelen van de organisatie bereiken! Mogelijke problemen voorkomen of reduceren! Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen! 3 © ActinQ 2010

4 1. Leiderschap 2. Visie 3. Doelen en plannen 4. Teams 5. Relaties met de belanghebbenden 6. Communicatie 7. Waardering 8. Aanpak voor verbeteren en innoveren 9. Aanpak voor het leren 10. Metingen Tien condities voor succes 4 © ActinQ 2010

5 Condities voor succes Waarnaar toe? Waarom? Waar staan we? Onze resultaten? Hoe? Waarmee? Met wie? Communicatie Waardering 5 © ActinQ 2010

6 De grote vraag: 6 Is ISO 9004:2009 richtlijn een goede hulpmiddel hiervoor? © ActinQ 2010

7 Hoe een organisatie managen in de richting duurzame succes? Vraag 1: Waar gaan we naar toe en waarom? Vraag 2: Hoe komen we daar? Vraag 3: Waar zijn we? Uitgangspunten voor de nieuwe ISO 9004 7 © ActinQ 2010

8 Om de organisaties die ISO 9001 norm al gebruiken te ondersteunen bij het behalen van een langere termijn voordeel door de implementatie van een breed georiënteerd kwaliteitsmanagementsysteem met veel diepere impact op de organisatie. Intentie van ISO 9004:2009 8 © ActinQ 2010

9 Verband tussen ISO 9001 en ISO 9004 9 Duurzaam succes Efficiënt en effectief Effectief Performance Klant gerelateerd Alle relevante belanghebbenden Realisatie processen Alle processen ISO 9001 (minimaal) © ActinQ 2010

10 Verband tussen ISO 9001 en ISO 9004 10 Duurzaam succes Efficiënt en effectief Effectief Performance Klant gerelateerd Alle relevante belanghebbenden Realisatie processen Alle processen ISO 9001 (minimaal) ISO 9004 (“via stepping stones”) © ActinQ 2010

11 Het vermogen van een organisatie om haar performance voor een langere termijn te kunnen behouden of ontwikkelen: Benadrukt de noodzaak voor een balans tussen de financieel-economische belangen van een organisatie en die van de maatschappij en de ecologische omgeving. Is gerelateerd aan de belanghebbenden van een organisatie (zoals klanten, aandeelhouders / eigenaars, medewerkers, partners en maatschappij). Wat is “duurzaam succes”? 11 © ActinQ 2010

12 Continue scannen van eigen externe omgeving. Continue scannen van eigen interne omgeving. Waarin zijn we goed, en waarin zijn we dat (nog) niet? In de spiegel kijken! Keuzes maken wat te betekenen voor welke van de belanghebbenden. Zoeken naar de balans in het tevredenstellen van de verschillende belanghebbenden. Ontwikkelen en invoeren van de strategieën om in lijn te brengen van eigen capabilities met de nieuwe behoeftes. Monitoren (kijken in de spiegel) en ontwikkelen van nieuwe capabilities, ontwikkelen van de capabilities voor het leren en voor implementeren van de veranderingen. Bouwen van “agility” (snelheid, innovatiekracht en flexibiliteit). Wat zijn “de essentials” van een succesvolle organisatie? 12 © ActinQ 2010

13 ISO 9001 Organization’s Environment Customers Organization’s Environment Customers Requirements & expectations Foundation: Quality Management principles Satisfaction Continual improvement of the Quality management system Product ISO 9001 Ch 5 Mgt. responsibility ISO 9001 Ch 8 Measurement, analysis, and improvement ISO 9001 Ch 6 Resource management ISO 9001 Ch 7 Product realization 13

14 ISO 9001 Organization’s Environment Interested Parties Customers Organization’s Environment Interested Parties Customers Requirements & expectations Needs & expectations Foundation: Quality Management principles Satisfaction Continual improvement of the Quality management system leading to sustained success ISO 9004 Product ISO 9004 Ch 4 Managing for the sustained success ISO 9004 Ch 9 Improvement, Innovation and learning ISO 9004 Ch 5 Strategy and policy ISO 9004 Ch 6 Resource management (extended) ISO 9004 Ch 8 Monitoring, measuring analysis and review ISO 9004 Ch 7 Process management ISO 9001 Ch 5 Mgt. responsibility ISO 9001 Ch 8 Measurement, analysis, and improvement ISO 9001 Ch 6 Resource management ISO 9001 Ch 7 Product realization 14

15 15 Continual improvement of the Quality management system leading to sustained success ISO 9004 Ch 4 Managing for the sustained success ISO 9004 Ch 9 Improvement, Innovation and learning ISO 9004 Ch 5 Strategy and policy ISO 9001 Ch 5 Mgt. responsibility Waar naar toe en waarom? Foundation: Quality Management principles © ActinQ 2010

16 16 Product ISO 9004 Ch 6 Resource management (extended) ISO 9004 Ch 8 Monitoring, measuring analysis and review ISO 9004 Ch 7 Process management ISO 9001 Ch 8 Measurement, analysis, and improvement ISO 9001 Ch 6 Resource management ISO 9001 Ch 7 Product realization De gekozen weg ingaan Foundation: Quality Management principles C C © ActinQ 2010

17 De kern van ISO 9004 17 Ontwikkelen en uitrollen van strategie Betrokkenheid van belanghebbenden Management van alle processen Management van alle middelen Verbeteren en innoveren Leren © ActinQ 2010

18 18 Eisen en verwachtingen? Belanghebbenden (voorbeelden): Eisen en verwachtingen (voorbeelden): Klanten (eindgebruikers)Product volledig conform afspraak Levering op tijd Snel oplossen van problemen WoningcorporatiesBetrouwbaarheid van informatie Reductie van kosten Snelle levering van producten OverheidOplossen van woon- en infrastructuurproblemen Reductie van kosten, snelheid MedewerkersBeloning, erkenning Veiligheid op het werk Mogelijkheid voor ontwikkeling Leveranciers & partnersWederzijdse voordeel en continuïteit MaatschappijVerantwoord gedrag (t.a.v. verspilling, energiegebruik) Ethiek in handelen © ActinQ 2010

19 Verbeteren, innoveren en leren 19 Toepassen op: Producten, Processen en interfaces, Organisatorische structuren, Managementsystemen, Menselijke aspecten en cultuur, Infrastructuur, werkomgeving en technologieën, Relaties met de relevante belanghebbenden. © ActinQ 2010

20 20 Negen kernelementen: A.Management focus (Managing)? B.Leiderschap aanpak (Managing)? C.Hoe beslissen we wat is belangrijk (Strategie en beleid)? D.Wat doen we om resultaat te bereiken (Middelen)? E.Hoe zijn onze activiteiten georganiseerd (Processen)? F.Hoe zijn de resultaten bereikt (Monitoren en meten)? G.Hoe zijn de resultaten gemonitord (Monitoren en meten)? H.Hoe stellen we prioriteiten voor verbeteren (Verbeteren, innoveren en leren)? I.Hoe vindt het leren plaats (Verbeteren, innoveren en leren)? 1.2.3.4.5. A1 Zelf-assessment tegen 9 kernelementen Niveaus van volwassenheid:

21 Voorbeeld van strategische zelf-assessment Niveau van volwassenheid Kern- element: 1.2.3.4.5. Waardoor wordt het verbeteren gestart? Klachten en financiële gegevens. Gegevens uit de metingen van de tevredenheid van klanten. Sleutel prestatie indicatoren. Input van leveranciers, partners en medewerkers Input van de andere belang- hebbenden en uit de analyse van sociale en economische aspecten en trends. Input van de opkomende belang- hebbenden. 21

22 22 Zes focusgebieden (hoofdstukken van 9004): 4.Managen op duurzaam succes van een organisatie 5.Strategie en beleid - vaststellen, plannen & uitrollen 6.Management van middelen 7.Management van processen 8.Monitoring,meting, analyse en beoordeling 9.Verbeteren, innoveren en leren Niveaus van volwassenheid: 1. 2.3.4. 5. A2 Zelf-assessment op niveau van details

23 Voorbeeld van detail zelf-assessment Niveaus van volwassenheid: Hfdstk: 1.2.3.4.5. 9.4 Leren Enkele lessen zijn geleernd vanuit de ontvangen klachten. Leren vindt plaats op de individuele basis, zonder het delen van kennis. Het leren is gestart in reactieve vorm vanuit systemati- sche analyse van problemen en andere gegevens. Mechanismen en forums zijn in plaats voor het delen van informatie. Systeem voor het erkennen van de positive resultaten van suggesties of geleerde lessen is ingevoerd. Het leren is een onderdeel van strategie en beleid. Het leren is erkend als een van de sleutel aspecten. Netwerking, verbindingen en interacties zijn gestimuleerd door top management als middel voor het delen van kennis. Het management ondersteunt de iniciatieven voor het leren mede door eigen voorbeeld gedrag. De aanwezige cultuur van leren verwelkomt creativiteit, ondersteunt diversiteit en het gebruik van informatie over de zwaktes en sterktes als de mogelijkheden voor het verbeteren. Externe partijen zijn ook betrokken in het proces van het leren. 23

24 AP DC Misie & Visie A P DC A P D C Wat betekent dit in de eenvoudige woorden? A P D C A P D C 24 © ActinQ 2010

25 Strategie (C) Management Focus (A) Leiderschap (B) Resultaten (F) Leren (I) Middelen (D) Processen (E) Monitoren (G) Prioriteiten (H) Negen kernelementen van ISO 9004:2009 © ActinQ 2010

26 26 Een voorbeeld met grote spreiding…. ….en met veel ruimte voor de verbeteringen!

27 Hoe scoort “BV Nederland”? 111 evaluaties 27

28 Hoe scoort “BV Nederland”? 111 evaluaties 28 © ActinQ 2010

29 Top 10 – laagste scores 29 © ActinQ 2010

30 Top 10 – hoogste scores 30 © ActinQ 2010

31 Informatie over ISO 9004:2009 31 © ActinQ 2010 Publicaties (download via www.actinq.nl ):www.actinq.nl Sky-high perspective on nwe standards for hands-on managers ISO Management Systems – September October 2008 If only we could go back in time ISO Focus July-Augustus 2009 ISO 9004: een droom of een echte kans Kwaliteit in Bedrijf September 2009 ISO Website ( www.iso.org )www.iso.org ISO brochure “Selection and Use of the ISO 9000 Family of Standards” ISO/TC 176/SC2 Website ( www.iso.org/tc176/sc2 )www.iso.org/tc176/sc2 Implementation guidance (binnenkort) ISO 9004 FAQs (binnenkort) NEN website ( www.nen.nl )www.nen.nl

32 Contact informatie ActinQ consulting, training & auditing in quality Bob Alisic Mobiel:+31 621 227 354 E-mail:bob.alisic@ActinQ.nlbob.alisic@ActinQ.nl Website:www.ActinQ.nl 32


Download ppt "Duurzaam succes met ISO 9004:2009 Management Simulatie-game ActinQ consulting, training & auditing in quality Bob Alisic © ActinQ 2010 NNK avondlezing,"

Verwante presentaties


Ads door Google