De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8 20 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8 20 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8 20 september 2011

2 Rooster Ma t/m woe: juf Ilse Woe t/m vrij: juf Sjoukje
Muziek: woensdag meester Sjaak Gym: maandag en Vrijdag HVO en Godsdienst: Vrijdag ICT: PowerPoint over jezelf Digitale spreekbeurt

3 Waar gaan we het vanavond over hebben:
De vakken De toetsen

4 Rekenen Taal Spelling Tekstverwerken Zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde & biologie) Engels Fries ICT Muziek Zelfstandig werken/Kieskast

5 Rekenen Doorgaande lijn groep 7 Breuken Procenten Verhoudingen
Kommagetallen Rekenmachine Praattaken: probleem klassikaal oplossen.

6 Taal Methode: Taal op maat Leerkracht gebonden lessen
Zelfstandig werken lessen Spreken en luisteren Woordenschat Taalbeschouwing Stellen

7 Huiswerk: Eenvoudige zinsontleding: Taalkundig ontleden: benoemen van woordsoorten. Bijv.: werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden. Redekundig ontleden: verdelen van de zin in zinsdelen. Bijv.: onderwerp, gezegde, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp. Werkwoordspelling: Invullen van de juiste werkwoordsvorm

8 Spelling Methode: Taal op maat 2 x in de week: - 1 x instructie - 1 x zelfstandig 1 x in de week dictee van 12 woorden. Na 4 weken groot dictee.

9 Tekstverwerken/begrijpend lezen
Nieuwsbegrip Nieuwe methode: uitproberen in onze klas. Nieuwsbegrip is een interactieve en aansprekende manier om aan de kerndoelen voor begrijpend lezen te werken. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws.

10 Biologie Energie Overwinteren planten en dieren Verpakkingen Voeding
Het weer Nieuwe natuur Na elk hoofdstuk een samenvatting + toets

11 Geschiedenis 1800-tot nu Industrialisatie & urbanisatie in de 19e eeuw
Eerste en Tweede Wereldoorlog Ontwikkelingen in de 2e helft 20e eeuw Anne Frank werkstuk maken Na elk hoofdstuk een samenvatting + toets

12 Aardrijkskunde Topografie werelddelen Methode:
De aarde natuurkundig: vulkanen en aardbevingen Klimaat en landschappen Landbouw in de tropen Verenigde Staten: dun- en dichtbevolkte gebieden Miljoenensteden Lageloonlanden China Migranten Wereldgodsdiensten

13 Engels Methode: Take it easy: (7/8 a)
* Digibordmethode (digitalteachers) * Thematische filmpjes, leuke clips (songs) * Opdrachten (naspreken, rollenspel, lezen) * Workbook

14 Frysk Metoade: Studio F Fryske tv: * Studio F
útgongspunt: frysk ferstean( oefenje mei prate, lêze en skriuwe) Fryske tv: * Studio F * Tsjek tv.: in programma foar de boppebou fan de basisskoalle. (in soart fan “tv weekjournaal” yn it frysk.

15 Zelfstandig werken Waarom zelfstandig werken: Leren plannen
Leren omgaan met uitgestelde aandacht Zelf leren oplossen Zelfstandigheid bevorderen Kieskast: Kast met materialen voor als de kinderen klaar zijn met hun werk. Zowel verdiepingsmateriaal als remediërend materiaal.

16 Vreedzame school Is een filosofie, een aanpak, waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen centraal staat Werkt aan gedragsverandering Heeft als doel minder conflicten ,een betere sfeer, een betere oplossing voor problemen/ruzies… met hulp van mediators! Is vooral gericht op preventie, n.l. een positief sociaal klimaat scheppen in klas en school

17 De toetsen Leerlingvolgsysteem: januari Drempeltest: 17 januari
Cito-toets: 7, 8 en 9 februari

18 Drempeltest Waarom de Drempeltest?
Voor een advies voortgezet onderwijs zijn drie vragen van belang: a) Welke ervaringen heeft de school met de leerling? b) Hoe ver is de leerling in de leerstof gevorderd? c) Wat zijn de mogelijkheden van de leerling (hoe zit de leerling in elkaar)? 8 onderdelen: Woordenschat Zinsbouw Logisch redeneren met woorden Soortbegrip Ruimtelijk 2-dimensionaal Ruimtelijk 3-dimensionaal Rekenkundig redeneervermogen Logisch redeneren met figuren

19 Woordenschat 1 FATAAL : modern noodlottig mislukt netjes gevaarlijk
A B C D E 1 FATAAL : modern noodlottig mislukt netjes gevaarlijk

20 Zinsbouw In welk deel van de zin zit de fout? A B C D
De aanrijding ontstond, zodat de fietser niet oplette. E geen van de vier

21 Logisch redeneren met woorden
Wat hoort bij het schuin gedrukte woord? chauffeur : auto piloot : A B C D E F race auto vliegen raket vliegtuig sneller

22 Soortbegrip Welk woord hoort niet in de rij? A B C D E
Appel peer komkommer citroen sinaasappel

23 Ruimtelijk 2-dimensionaal

24 Ruimtelijk 3-dimensionaal

25 Rekenkundig redeneervermogen
Welk getal past in het lege hok? 2 6 12 20 30 ? 24 60 42 48 Geen van de vier.

26 Logisch redeneren met figuren

27 Gedragskenmerken Leermotivatie Zelfvertrouwen Doorzettingsvermogen
Sociaal wenselijke antwoordtendenties

28 Cito-Toets 7, 8 en 9 februari
De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke informatie voor de keuze van een brugklastype.

29 Uitslag, advies en aanmelding
Leerlingvolgsysteem is leidend. Uitslag drempeltest Uitslag Cito Advies leerkracht adhv plaatsingswijzer Ouders melden aan

30 plaatsingswijzer Leerlingvolgsysteem leidend
Groepen 6,7 en 8 (rek/wisk en begr.lezen ,spelling en lezen Basisprofiel v.b. Mavo lv c c c c (3 jaar) Plusprofiel Bespreekprofiel (inbreng cito/drempel) Disharmonischprofiel

31 VMBO - Basisberoepsgerichte leerweg: deze richting is bestemd voor leerlingen die meer op de praktijk zijn ingesteld. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. - Kaderberoepsgerichte leerweg: deze leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn. De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie binnen het kader van de gekozen sector. - Gemengde leerweg: Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. De benaming ‘gemengde leerweg’ betekent dus een vermenging van zowel theoretisch als praktisch onderwijs. - Theoretische leerweg (nu weer de Mavo) Havo VWO Gymnasium

32 En verder dit jaar? Schoolreisje: 3 t/m 6 juli 2012 Afscheidsavond: 17 juli 2012 Verkeersexamen: praktijkexamen Onze adressen:

33


Download ppt "Welkom in groep 8 20 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google