De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kristien Nys1 4 oktober 2008 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Forum 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kristien Nys1 4 oktober 2008 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Forum 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare."— Transcript van de presentatie:

1 Kristien Nys1 4 oktober 2008 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Forum 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen Gewoon … of toch ook niet …? Powerpointpresentatie door Kristien Nys

2 2 4 oktober 2008 Opvoeden ? Opvoeden ? Een Engelse magiër, verkleed als gedragswetenschapper, laat weten wat hij wil toveren: een kind dat sociaal vaardig en niet angstig is, zelfvertrouwen en optimisme op overschot heeft, speels en niet materialistisch is. Dit, dus, is een gelukkig kind. De formule is eenvoudig: wees het type ‘gezag- en liefhebbende ouder’ en simsalabim. (Bernard De Wulf, D.M., 25/02/05) Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

3 Kristien Nys3 4 oktober 2008 Opvoeden … Opvoeden … Geen ‘perfect’ ouderschap Veeleer: ‘goed genoeg’ ouderschap:  Energie, atmosfeer in een gezin  (Persoonlijkheid) / functioneren van de ouder Sturen (grenzen stellen, monitoring,…) Steunen (liefde, warmte, empathie, goede verstandhouding, sensitiviteit, responsiviteit, …) Stimuleren (autonomie, positieve bekrachtiging,…) (Voets, 2008 e.a.) Niet los van de sociale/maatschappelijke context Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

4 Kristien Nys4 4 oktober 2008 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Maatschappelijk kwetsbare gezinnen … Maatschappelijk kwetsbare gezinnen … gezinnen die sterke beperkingen ondervinden in hun kansen op maatschappelijke en individuele ontplooiing, en dit zowel op materieel als op immaterieel gebied (bv. gezondheid, opleiding, arbeid, inkomen, wonen, relaties, opvoeding,...). Deze aspecten zijn tot een complexe problematiek verweven (cf. multidimensionaliteit) en zowel gezinsinterne- als gezinsexterne factoren en processen kunnen bijdragen tot het ontstaan en de reproductie van de specifieke problematiek (Vandemeulebroecke et al., 1999; Vranken et al., 1997)

5 Kristien Nys5 4 oktober 2008 Bron: Pauwels & Pickery (2008) Vrouwen (t.o.v. mannen) Laaggeschoolden (t.o.v. hooggeschoolden) Alleenstaande ouders (t.o.v. tweeoudergezinnen) Sportbeoefening Geen verschil ----- Cultuurparticipatie Geen verschil --- Geen verschil Verenigingsleven--- Geen verschil Politieke participatie Geen verschil --- Geen verschil Internetgebruik------ Geen verschil Reisgedrag Geen verschil ---- Gezondheid (tandarts)+-- Geen verschil Mobiliteit-- --- Wonen (eigenaar) Geen verschil ----- Arbeid--- Geen verschil Levenslang leren--- Geen verschil Deelname aan het maatschappelijk leven: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

6 Kristien Nys6 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteuning … Opvoedingsondersteuning … Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

7 Kristien Nys7 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteuning: Opvoedingsondersteuning: Het geheel van maatregelen, voorzieningen en structuren en activiteiten die erop gericht zijn de mogelijkheden van het (primaire) opvoedingsmilieu aan te spreken, te verrijken en/of te optimaliseren ten einde kinderen en jeugdigen optimale opvoedings- en ontwikkelingskansen te bieden. (Vandemeulebroecke, 1999) Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

8 Kristien Nys8 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteuning … Opvoedingsondersteuning … ‘gezinnen/gezinsrelaties’ hebben behoefte aan:  breder gedeelde opvoedingsaandacht  informele steun  ontmoetingen tussen mensen (de ‘village’): Sociale normen Voorbeelden Betrokkenheid Uitwisseling van ervaringen Belangstellende ogen van de omgeving Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

9 Kristien Nys9 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteuning … Opvoedingsondersteuning … Maatschappelijk kwetsbare gezinnen bereiken?  ‘bekend raken met elkaar’  nieuwe verbindingen met en tussen gezinnen maken  wat te verwachten? Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

10 Kristien Nys10 4 oktober 2008  ‘bekend raken met elkaar’ Heb je een andere kijk gekregen op je problemen of situatie? Meer op anderen, op mezelf niet zo denk ik, maar ik denk wel op anderen ja, met name vooroordelen. Ik zal niet zeggen dat ik iemand ben van vooroordelen, absoluut niet. Maar een heleboel mensen van de groep kende ik al van aan de schoolpoort. Maar je ziet ze en je praat niet met ze. Je kunt zien dat het een ander type mensen is. Daar heb je dan voor jezelf al een beetje je conclusies uit getrokken: dat zal wel dit of dat zal wel dat of dat zal wel zus, dat zal wel zo. En uiteindelijk lijken dat dus heel andere mensen te zijn. Dat heeft me enorm goed gedaan. Dan denk ik van potverdikke dat is een heel fijn mens, dat had ik nooit gedacht. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

11 Kristien Nys11 4 oktober 2008  Wat te verwachten? AanmeldingenInstapEffectieve deelname Groepswerk (vzw De Keerkring) 6040 => 33% uitval 30 =>25% uitval => 50% uitval Internationaal onderzoek 40 tot 60% uitval 28% uitval Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

12 Kristien Nys12 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteunend werken? Opvoedingsondersteunend werken? ‘… ik vertel het niet, want dan ga je toch weer oplossingen zeggen…’ Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

13 Kristien Nys13 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteunend werken … Opvoedingsondersteunend werken … opdracht voor de ‘ondersteuner’  Positieve ontmoeting / basishouding  Present en dienstbaar zijn  Betrokken zijn  Respect  Dialoog, wederkerigheid, partnerschap  Vraag- en perspectiefgericht  Verbindingen maken Personen (één op één, individueel, met en tussen gezinnen ) Groepen (in een groter ‘geheel’, bv. buurt) Organisaties => versterkingsprocessen Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

14 Kristien Nys14 4 oktober 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

15 Kristien Nys15 4 oktober 2008 Literatuur … Literatuur … Baartman, H. (2004). Verantwoordelijkheid van ouders en legitimering van opvoedingsondersteuning. In: L. Vandemeulebroecke & A. De Munter (eds.). Opvoedingsondersteuning. Visie en kwaliteit (Studia Paedagogica 39).(pp. 133-147) Leuven: Universitaire Pers. Nys, K. (2007). Opvoedingsondersteuning in betekenisvolle resultaten te vatten? In: H. Colpin & H. Van Crombrugge (eds.). Gezinnnen en gezinspedagogiek. Geboeid door verscheidenheid.(pp. 139-169) Antwerpen - Apeldoorn: Garant. Pauwels, G. & Pickery, J. (2008). Wie participeert niet? Ongelijke deelname van kansengroepen aan het maatschappelijk leven. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 32 (293), 14-20. Van Regenmortel, T. (2007). Empowerment en vraagsturing in de zorg. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 32 (288), 6-14. Versterken van de village. Preadvies over gezinnen en hun sociale omgeving. (2008) Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling. Vranken e.a. (s.a.) Jaarboek Armoede en Sociale uitsluiting. Leuven/Antwerpen: Acco/OaSeS. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen


Download ppt "Kristien Nys1 4 oktober 2008 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Forum 4 oktober 2008 Opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare."

Verwante presentaties


Ads door Google