De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FEEST VAN DE OPSTANDING

Verwante presentaties


Presentatie over: "FEEST VAN DE OPSTANDING"— Transcript van de presentatie:

1 FEEST VAN DE OPSTANDING
VIJF LEZINGEN UIT HET EERSTE VERBOND IN VOORBEREIDING OP HET PASCHA FEEST VAN DE OPSTANDING

2 Je voelt je aangesproken door die frisse,
ruimte gevende visie van Jezus. Je wil je laten onderdompelen in de levensstroom die zijn leven zo transparant maakte van Gods nabijheid. Dan ga je nu de vastentijd in. We nemen je mee naar de hoogtepunten van Gods geschiedenis met zijn mensen, zijn stem achter de horizon.

3 2:7 Dan formeert de Ene, God,
de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven. 2:8 Dan plant de Ene, God, een hof in Eden, - liefland… 2:9 Ontspruiten doet de Ene, God, uit de bloedrode grond allerlei geboomte, bekoorlijk om te zien en goed om van te eten,- met de boom des levens in het midden van de hof, ook de boom der kennis van goed en kwaad.

4 Marcus van Loopik schildert
de verstrengelde mens, been van mijn gebeente, hunkerend naar licht en leven. Man en vrouw, wederzijds op elkaar aangewezen. Hun gemeenschappelijke oorsprong getuigt van diepe verbondenheid. De panter en de naakte mens. Is harmonisch samenleven, zorg voor de schepping mogelijk? In een rood, doorschijnend gedeelte zie je de (jacobs)ladder . Is die God in den hoge, ook aanwezig in het broze mensenhart? Bovenaan verschijnt de Tora-rol.

5 Doorheen de eeuwen en soms de meest uitzichtloze ervaringen
is er in een rondtrekkende bedoeïenengroep een vermoeden ontstaan dat niet toeval of chaos of noodlot ons leven richt. In de diepte van hun menszijn en hun leefwereld wisten zij een Stem te beluisteren, een uitdaging, een verbondenheid die ze noemden: “Hij is aanwezig”. De neerslag van deze ervaring en dit geloof schreven ze neer in hun vijf eerste geloofsboeken: de Tora

6 Op de grote Torarol, in het midden van de ets, schilderde van Loopik de schepping.
De Tora als het ware een architectenplan dat God hanteerde bij zijn creatie. Uitgerold op de ruwe vorm van een baarmoeder symboliseert dit de geboorte van een nieuwe mentaliteit, een nieuwe wereld. God gaf ruimte aan de wereld en de mensen die in zijn aangezicht verantwoordelijkheid kunnen dragen.

7 3:6 Dan ziet de vrouw dat de boom goed is om van te eten, en dat hij een lust is voor de ogen en begeerlijk, de boom, om tot inzicht te komen; dan neemt zij van zijn vrucht en eet; ze geeft ook aan haar man bij haar, en hij eet. 3:7 Dan gaan de ogen van hen tweeën open en onderkennen ze dat ze naakt zijn, zij; ze naaien loof van een vijg aaneen en maken zich schorten. 3:3 maar van de vrucht van de boom midden in de hof heeft God gezegd: van hem zult ge niet eten en hem niet aanraken, anders zult ge sterven! 3:4 Dan zegt de slang tot de vrouw: sterven?- niks sterven zult ge!- 3:5 nee, God onderkent dat op de dag dat ge van hem eet uw ogen zullen opengaan; wezen zult ge als goden, onderkennend goed en kwaad!

8 Het venijn van de slang zit hierin
dat zij God en mensen als concurrenten voorstelt: ‘wezen zult gij als goden’. De mens geroepen tot levenwekkende verbondenheid vervalt in dodelijk conflict. Waar men vroeger zich niet schaamde om naaktheid, voelt men zich niet langer veilig bij elkaar, gaat men zich afschermen. Het begint met kleding, het loopt uit op wapens. Links van de boom van goed en kwaad slaat een beul een geknield slachtoffer. Vanuit een bloedrode aarde steekt een hand hulpeloos omhoog. De levensboom verhakkeld

9 Aan de rechterkant van de boom bevindt zich een Tora-rol.
Dit symboliseert de weg ten leven. De weg van liefde en wederzijdse verantwoordelijkheid uitgebeeld door de twee elkaar omarmende figuren naast de rol. In elkaar gevloeid. Eén geworden. Twee discuterende rabbijnen, rechts beneden, staan voor dialoog en de onophoudelijke zoektocht naar waarheid.

10 Nu Opstaan en Kiezen

11 Bijbelteksen: Naardense Bijbel
Illustraties: Marcus van Loopic Inspiratie: Oecumenische Bijbelzaterdagen / Gooi en Sticht /Internationaal commentaar op de Bijbel / Frieda Claeys Samenstelling: paul scheelen


Download ppt "FEEST VAN DE OPSTANDING"

Verwante presentaties


Ads door Google