De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotsen en bergen en water drinken.. EschatonEschaton Het christen leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotsen en bergen en water drinken.. EschatonEschaton Het christen leven."— Transcript van de presentatie:

1 Rotsen en bergen en water drinken.

2 EschatonEschaton Het christen leven

3 Eschaton Het christen leven

4 Eschaton Het christen leven

5 De eschaton en jouw eschaton Joh. 16:13-14 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.  De Heilige Geest:  Wijst de weg naar de volle waarheid  Verkondigt de toekomst (die van Jezus is)  Verheerlijkt Jezus

6 Gods droom, jouw doel Het effect:  Leren denken vanuit je bestemming  Kiezen voor de aanstaande identiteit  Brengt je in een vacuüm  In het vacuüm moet je risico nemen  In vacuüm vind je Gods voorziening Er ontstaat karakter:  Hoe denkt iemand die...  Bestemd tot gelijkvormigheid aan Christus De geest van de profetie = bestemming aankondigen  Het getuigenis van Jezus over jouw leven  Waarom heeft Hij jouw gekocht en betaald?

7 Mozes’ start… Brandende braambos moment Mozes’ tegenwerpingen  Begint bij RELATIE  Wie ben ik?  Wie bent U?  Daaronder de opgedane ERVARING  Zullen ze luisteren! (eerder deden ze het niet)  Ik kan niet spreken! (eerder lukte me dat niet)  En dan kom je bij de kern; de WIL  Ik durf niet!  Ik wil niet!

8 Massa & Meriba  Massa & Meriba I (Exodus 17:1-7)  Ga voor het volk uit neem oudsten van Israel met u;  neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt,  Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan;  dan zult gij op de rots SLAAN  Massa & Meriba II (Numeri 20:2-13)  Neem de staf en laat de vergadering samenkomen,  gij en uw broeder Aaron;  SPREEK dan tot de rots,  Mozes komt in de strijd opnieuw zichzelf tegen  Driftkikker (sloeg ooit een Egyptenaar dood)  God’s voorziening en mijn karakter ontwikkeling

9 De rots 1 Kor. 10:4-6 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. Jesaja 53:10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.  Jezus heeft voorzien en onze roeping is dat laten zien  Zelf doen = getuigenis vertekenen = bestemming missen

10 Staan of slaan Mozes:  Staat voor een woedende menigte  Moet op een rots gaan staan  Heeft alleen een houten stok  Heeft water nodig…  Wat doe je dan???  Slaan geeft ruimte aan je innerlijke spanning  Maar voortaan is dat niet meer de bedoeling… God plaatst ons op de rots  Er is voorzien maar geloven ik dat  Het uiterlijk zegt soms het tegenovergestelde  Opdracht, staan en spreken  Of ga je slaan ?

11

12 Vragen  Welke uitdaging kreeg jij (braambos moment)  Welke rots kom je tegen  Welke karakter punt speelt op  Wat zegt God  Durf je te spreken tot de rots?


Download ppt "Rotsen en bergen en water drinken.. EschatonEschaton Het christen leven."

Verwante presentaties


Ads door Google