De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motiveren van leerlingen in het onderwijs? Darco Jansen Lezing voor De Haagse Hogeschool, 18 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motiveren van leerlingen in het onderwijs? Darco Jansen Lezing voor De Haagse Hogeschool, 18 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 Motiveren van leerlingen in het onderwijs? Darco Jansen Lezing voor De Haagse Hogeschool, 18 mei 2010

3 Motiveren van docenten in het onderwijs? Darco Jansen Lezing voor De Haagse Hogeschool, 18 mei 2010

4 Telt dit mee? Is aanwezigheid verplicht? Zijn het meerkeuzevragen? Is er een herkansing? Wat moeten we doen? Moeten we huiswerk doen? Mag je het boek erbij houden? Is dit verplicht? Hoeveel studiepunten zijn dit? Moet ik dit echt allemaal leren? Vraagt u dit ook op het proefwerk? Waarom moeten we dit doen? Is een 5,5 ook een voldoende?

5 Telt dit mee? Je mag hooguit een presentatie overslaan Zijn het meerkeuzevragen? Er is een herkansing, het hoogste cijfer telt Wat moeten we doen? Het huiswerk voor morgenochtend wordt overhoord Je moet het van buiten kennen Is dit verplicht? Hoeveel studiepunten zijn dit? Moet ik dit echt allemaal leren? Vraagt u dit ook op het proefwerk? Waarom moeten we dit doen? Is een 5,5 ook een voldoende?

6 Bijwonen van deze lezing telt voor 20% mee in het eindcijfer Je mag hooguit een presentatie overslaan Het tentamen omvat 40 meerkeuzevragen Er is een herkansing, het hoogste cijfer telt Schrijf een reflectieverslag Het huiswerk voor morgenochtend wordt overhoord Je moet het van buiten kennen Is dit verplicht? Hoeveel studiepunten zijn dit? Moet ik dit echt allemaal leren? Vraagt u dit ook op het proefwerk? Waarom moeten we dit doen? Is een 5,5 ook een voldoende?

7 Bijwonen van de key note lezing telt voor 20% mee in het eindcijfer Je mag hooguit een presentatie overslaan Het tentamen omvat 40 meerkeuzevragen Er is een herkansing, het hoogste cijfer telt Schrijf een reflectieverslag Het huiswerk voor morgenochtend wordt overhoord Je moet het van buiten kennen Bijwonen van de lezing van Darco is verplicht en wordt getentamineerd Hoeveel studiepunten zijn dit? Vroeger moest ik dit ook leren Er kan een proefwerkvraag over dit onderwerp komen! Waarom moeten we dit doen? Nee je moet een 5,6 halen

8 Bijwonen van de key note lezing telt voor 20% mee in het eindcijfer Je mag hooguit een presentatie overslaan Het tentamen omvat 40 meerkeuzevragen Er is een herkansing, het hoogste cijfer telt Schrijf een reflectieverslag Het huiswerk voor morgenochtend wordt overhoord Je moet het van buiten kennen Bijwonen van de lezing van Darco is verplicht en wordt getentamineerd Deze lezing levert 1 studiepunt op Vroeger moest ik dit ook leren Er kan een proefwerkvraag over dit onderwerp komen! Vraag niet zoveel Nee je moet een 5,6 halen

9 Bijwonen van de lezing van Darco is verplicht en wordt getentamineerd

10 Je moet een reflectie- verslag schrijven over de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing en jouw mening daarover

11 ‘assessment against learning’

12 Kennisontwikkeling in de oude wereld Redelijk overzichtelijk

13 Web 2.0 …….. Social software, tagging Prosumers, user-generated content Cloud computing Zeer goede bedienbaarheid zoektechnologie Whatever, Whenever, Wherever Volstrekt multimediaal Mobile technology

14

15

16

17

18

19

20

21 1.Macht is aan de klant (je beste klant is je partner) 2.De massa markt is dood, leve de massa niches 3.Marketing is niet het belangrijkste maar het “in gesprek zijn” (markten zijn mensen) 4.Economie is meer en meer gebaseerd op kennis overvloed 5.Gratis is een business model 6.Het leven is een betaversie en continue live 7.Klantenparticipatie wordt ingezet bij ontwikkeling 8.Meest succesvolle ondernemingen hebben netwerken en platforms (get connected) 9.De macht is aan de openheid en niet aan het intellectueel eigendom (Knowledge is public) 10.Denk gedecentraliseerd (klein is het nieuwe groot) Web 2.0 en Kennisinnovatie

22 Duidingen: Vrijheid, open competentie samenwerking Dit is revolutionaire verandering t.o.v. ‘traditioneel’, boekgestuurd curriculum (lineair, eenrichting, gestandaardiseerd, getoetst)

23

24 Omgevings- kenmerk sociale verbonden- heid autonomie competence intrinsieke motivatie nieuws- gierigheid, samenwerking, welzijn inzet, diepgaand leren minder uitval Omgevings- kenmerk Mediator: perception Motivatie- processen uitkomst

25 1.Competent 2.Autonoom 3.Sociale verbonden Docent van de toekomst

26 1.Competentie …. 2.Autonomie …. 3.Sociale verbondenheid ….. (Motiveren) leren van docenten

27 1.Competentie BKO, wet BIO, 7 SBL competenties 2.Autonomie Lerarenbeurs 3.Sociale verbondenheid Beroepsgroep leraren, register Leren van docenten: beleid

28 1.Lesgever Passend onderwijs, ict-inzet, maatwerk 2.Onderzoekende docent Academische school 3.Ontwikkelaar Ontwikkelen lesmateriaal (-> Wikiwijs) Docent van de toekomst

29 Wikiwijs? Stimuleer ontwikkeling en gebruik van open, digitale leermiddelen Verhoog de kwaliteit van het onderwijs door flexibeler en up- to-date leermiddelen Versterk & benut de positie van docent

30 Onderzoek Wikiwijs ICT vaardigheid ondernemerschap uitkomst verwachtingen ondersteuning angst eigen effectiviteit attitude gepercipieerde norm intentie.42.37.47.21 -.07 -.23.33.53.32.12.35.48.11.61.64

31 Ruud de Moor Centrum: professionalisering van onderwijsgevenden DOCENTEN Get connected : leren in netwerken Get open : ondersteuning en producten open en gratis Go co-created : samen met docenten Selfmanaging Knowledge Professionals

32

33 Omgevings- kenmerk sociale verbonden- heid autonomie competence intrinsieke motivatie nieuws- gierigheid, samenwerking, welzijn inzet, diepgaand leren minder uitval Omgevings- kenmerk Mediator: perception Motivatie- processen uitkomst

34

35 Toetsing kan het gevoel van autonomie aantasten

36

37 Kessels en Grotendorst in Behoud van talent: "De prijs die wij op dit ogenblik betalen voor een onderwijspiramide van excellentie, geslaagden en voldoendes aan de top bestaat aan haar brede basis uit herkansingen, misgelopen waardering, voortijdige schoolverlaters, gekwetst zelfrespect en een verstoord geloof in eigen kunnen."

38 Omgevings- kenmerk sociale verbonden- heid autonomie competence intrinsieke motivatie nieuws- gierigheid, samenwerking, welzijn inzet, diepgaand leren minder uitval Omgevings- kenmerk Mediator: perception Motivatie- processen uitkomst

39 Voorlopige uitkomsten onderzoek van Nuland met intrinsieke motivationele informatie Vanwege de hoge extrinsieke oriëntatie van de deelnemers (VMBO leerlingen) aan het onderzoek is het moeilijk om op deze manier een intrinsieke oriëntatie te bewerkstelligen. Leerlingen zijn gewend aan een extrinsieke leeromgeving en daardoor reageren ze anders op intrinsieke informatie dan je vanuit de theorie zou aannemen. De resultaten laten verschillen zien tussen jongens en meisjes. Het motiveren van meisjes en jongens voor een onbekende taak vergt daarom een verschillende aanpak. In tegenstelling tot wat werd verwacht, lukte intrinsiek motiveren van jongens wel door ze extrinsieke informatie aan te bieden. Dit prikkelt hen blijkbaar vanwege het competitie-element. Dit effect wordt niet teruggevonden wanneer leerlingen weten wat voor soort taak ze moeten gaan maken (afname in juni).

40

41

42

43

44

45

46

47 Toetsing met slechte alignment doet onderwijsinnovaties faliekant mislukken

48 Spanje België Duitsland Nederland Frankrijk Finland Zweden

49 Spanje België Duitsland Nederland FrankrijkZweden België Duitsland Nederland Frankrijk Finland Zweden

50 Finland kent noch onderwijsinspectie noch centraal schriftelijk eindexamen Spanje België Duitsland Nederland Frankrijk Finland Zweden België Duitsland Nederland FrankrijkZweden

51

52

53 Positive learning exploratie, nieuwsgierigheid, samenwerking, diepgaand leren, niet nodeloos gecompliceerd design, verkenning, vrijheid en zelf verantwoordelijkheid nemen staan centraal. Net als bij positive psychology (Frederickson & Losada, 2005) is positive learning niet gericht op het bereiken van minimale leerdoelen of het voorkómen van problemen. Het gaat om het optimaliseren van leren en het maximaliseren van leerprestaties. Niet angst en controle zijn richtinggevend, maar ontplooiing van menselijk talent, gebaseerd op nieuwsgierigheid en positieve emoties. Passend bij de kenmerken van een nieuwe generatie leerlingen: ‘homo zappiens’ (Veen & Vrakking, 2006). En passend bij ontwikkelingen in multimedia onder termen als Web 2.0 en Next Web.

54


Download ppt "Motiveren van leerlingen in het onderwijs? Darco Jansen Lezing voor De Haagse Hogeschool, 18 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google