De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 1 Studentenhuisvesting Logement étudiant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 1 Studentenhuisvesting Logement étudiant."— Transcript van de presentatie:

1 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 1 Studentenhuisvesting Logement étudiant

2 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 2 Succes hoger onderwijs veroorzaakt groeiende vraag naar studentenhuisvesting  ‘te’ snelle aangroei reguliere studenten  groeiende vraag van nieuwe doelgroepen  te weinig eigen huisvestingsvoorzieningen onderwijsinstellingen : onmogelijkheid om tijdig te anticiperen op snelle groei.  ontbreken van specifieke investeringstoelagen van de overheid

3 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 3 Recente cijfers instroom hoger onderwijs Vlaanderen: De stijging van het aantal inschrijvingen is het grootst aan de hogescholen: 7 procent. De inschrijvingen aan de universiteiten stijgen met 4 procent< (bron: www.ond.vlaanderen.be)

4 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 4 Diverse factoren bepalen aangroei studenten  Belang van demografische gegevens  Afhankelijk van economische gegevens (kansen op arbeidsmarkt, knelpuntberoepen…)  Toegankelijkheid hoger onderwijs (instroom ASO / TSO / BSO, numerus clausus …)  Kostprijs studeren (studiekosten versus toelagen, beurzen …)  Stijgende mobiliteit (intern binnen gemeenschap, Erasmus / Socrates …)

5 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 5 Het aantal studenten in het hoger onderwijs groeit 1. stijgende instroom aan generatiestudenten aan de hogescholen & universiteiten 2. Verbreding van het studietraject (flexibilisering) 3. verlenging van studieduur voor sommige masteropleidingen (van 4 naar 5 jaar) 4. Stijgend aantal schakelprogramma’s MaNaBa en BaNaMa 5. Stijgend aantal MaNaMa 6. Groei door internationalisering: sterke stijging internationale studenten zowel via uitwisselingsprojecten als open inschrijvingen

6 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 6 Praktijk case: studentenstad Gent

7 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 7 Praktijk case : studentenhuisvesting in Gent 2010 - 2011 1.Gent telt (te)veel oude en onaangepaste studentenkamers in vroegere gezinswoningen 2.Beperkte eigen huisvestingsvoorzieningen bij de onderwijsinstellingen (3500 versus 25000) 3.Veel ‘verdoken’ studentenhuisvesting op reguliere huisvestingsmarkt 4.Overconcentratie aan studenten in bepaalde stadsdelen nabij onderwijscampussen 5.Veel ‘particuliere’ verhuurders, weinig grote promotoren

8 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 8 Regio gebonden oorzaken en factoren m.b.t. huisvestingsproblematiek Lange tijd ’bouwstop’ private investeerders door (te) strikte regulering (ABR Stad Gent) Groeiende populariteit van de Stad Gent: ook voor gezinnen : krapte op huisvestingsmarkt ! Gronden worden steeds schaarser / duurder Strengere reglementen (stad – Vl. Gemeenschap) doet bestaand aanbod krimpen Ook trend naar verstedelijking studentenhuisvesting: studenten willen in de stad verblijven

9 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 9 Beperkte inventaris belangrijke problemen m.b.t. studentenhuisvesting Vlaamse Gemeenschap 1.Bestaand tekort aan kwalitatieve studentenhuisvesting in de meeste studentensteden 2.Tekort aan betaalbare studentenhuisvesting 3.Tekort aan eigen studentenhuisvesting in eigen beheer van de onderwijsinstellingen 4.Ontbreken van specifieke investeringstoelagen voor studentenvoorzieningen 5.Wijziging reglementering verhoogt investeringskosten en bemoeilijkt bouwplannen zowel voor instelling als privaat investeerder

10 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 10 Bijzondere aandacht voor huisvesting van kansengroepen

11 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 11 Gebrek aan huisvesting voor kansengroepen Internationale studenten Sommige huiseigenaars zijn terughoudend Contractduur niet steeds in overeenstemming met academiejaar en/of kalenderjaar Taalproblemen / reservatieproblemen Gehandicapte studenten Weinig aanbod op private markt Vergt dure investeringen die moeilijk terug te verdienen zijn Minderbegoede studenten algemeen: nood aan markt corrigerende prijszetting specifiek: voorzien in sociale studentenhuisvesting

12 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 12 Opdracht studentenvoorzieningen m.b.t. studentenhuisvesting 1.Interne aanbod moet voldoende ruim zijn en regulerend kunnen werken t.a.v. private markt (prijs, kwaliteit en comfort) 2.Huurprijs moet gedifferentieerd zijn i.f.v. financiële draagkracht student 3.Aangeboden kamers van de onderwijsinstelling moeten voldoen aan alle reglementaire voorwaarden en bepalingen (voorbeeldfunctie) 4.Maximum huurprijs niet hoger dan vergelijkbare kamer op private markt 5.Huisvesting toegankelijk maken voor studenten uit kansengroepen (gehandicapten, buitenlandse studenten …)

13 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 13 Alternatieven voor ontwikkeling studentenhuisvestingsprojecten Afsluiten samenwerkingsverbanden met lokale besturen / sociale huisvesting ; Stimuleren van functionele her invulling leegstand ( o.a. commerciële panden, kantoren, kazerne, fabrieken) in binnenstad; Indien instelling beschikt over eigen gronden: recht van opstal / erfpacht aan private partner; PPS constructie waarbij aandacht moet zijn voor complexiteit DBFM structuur en bepalen van risico / dienstverlening; Aangaan van langdurige huur- /beheerscontracten met private partners (borgstelling door instelling ?); Ontwikkelen van intern sociaal investeringsfonds d.m.v. % werkingstoelagen / inschrijvingsgelden; Kwantificeren en responsabilisering verstrekte dienstverlening eigen huisvestingsdiensten.

14 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 14 Optimalisatie bezetting eigen studentenhuisvesting Aanpassen prioritering in eigen residenties ‣ Voorrang voor generatiestudenten ‣ Inperken mogelijkheden opeenvolgende her aanvragen ‣ Voorrang i.f.v. afstand t.o.v. thuisadres (>15 km) en/of bereikbaarheid openbaar vervoer (>60’ enkel traject) ‣ Alternatieve zoeken voor huisvesting zelfstandige studenten Ontwikkelen van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde huisvesting in eigen beheer Vermijden van leegstand – optimaliseren bezettingsgraad ‣ Voorrang langdurige (kalenderjaar) contracten ‣ Beperken korte uitwisselingsprojecten ‣ Kamers inschakelen voor zomercursussen / congressen

15 Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 15 Studentenhuisvesting: een prioriteit !


Download ppt "Studentenhuisvesting - Marc Bracke - 15/12/2011 Directie Studentenvoorzieningen 1 Studentenhuisvesting Logement étudiant."

Verwante presentaties


Ads door Google