De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger onderwijs in cijfers Persconferentie Brussel, 15/12/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger onderwijs in cijfers Persconferentie Brussel, 15/12/2011."— Transcript van de presentatie:

1 Hoger onderwijs in cijfers Persconferentie Brussel, 15/12/2011

2 STUDENTEN INSCHRIJVINGEN HOGER ONDERWIJS 2011-2012

3 Algemene evolutie 3 *telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

4 Evolutie alle inschrijvingen 4 Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar

5 Evolutie inschrijvingen van generatiestudenten 5 Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar

6 Evolutie 18-jarigen in Vlaanderen 6 Bron: Vlaamse Overheid Bedrijfsinformatie Platform (http://vobip-publiek.vlaanderen.be)

7 B ELANGRIJKSTE EVOLUTIES S TERKSTE STIJGERS EN DALERS 7

8 Professioneel gerichte opleidingen Inschrijvingen van generatiestudenten Alle inschrijvingen 8 Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen. Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010

9 Academisch gerichte opleidingen - hogescholen Inschrijvingen van generatiestudenten Alle inschrijvingen 9 Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen. Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010

10 Academisch gerichte opleidingen - universiteiten Inschrijvingen van generatiestudenten Alle inschrijvingen 10 Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen. Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010

11 Associaties Inschrijvingen van generatiestudenten Alle inschrijvingen 11 Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010

12 S PREIDING OVER V LAANDEREN 12

13 Spreiding over Vlaanderen 13 Telling 31/10/2011

14 Grootste studentensteden 14 Cijfers Vlaamse Gemeenschap: telling 31/10/2011 Cijfers Franse Gemeenschap: http://www.statistiques.cfwb.be en http://www.cref.be/Doc_PDF/Annuaire2009/TAB09_1-4-1.pdf

15 F OCUS OP … 15

16 Focus op generatiestudenten *telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011 Stagnatie op vlak van inschrijvingen generatiestudenten Volgt evolutie van het aantal 18-jarigen Globaal stijgt het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs wel (+4% voor de academische opleidingen en +6% voor de professionele opleidingen) Aantal inschrijvingen van generatiestudenten 16

17 Focus op bacheloropleidingen Onderwijs* Aantal inschrijvingen in het studiegebied Onderwijs (professioneel gerichte opleidingen) *telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011 Door een recente “hoogconjunctuur” zien we vandaag nog wel een globale stijging hoewel de instroom van “nieuwe” generatiestudenten dit jaar is gedaald. Evolutie van het studiegebied Onderwijs minder positief dan globale evolutie van de professioneel gerichte opleidingen, zowel voor generatiestudenten (- 6% t.o.v. + 1%) als voor alle inschrijvingen (+ 4% t.o.v. + 6%). 17 * Enkel cijfers over bachelor in het onderwijs: kleuter- lager en secundair onderwijs. Specifieke lerarenopleidingen (hoger onderwijs en cvo) zijn niet opgenomen.

18 Focus op Verpleeg- en vroedkunde Aantal inschrijvingen in het studiegebied Gezondheidszorg (professioneel gerichte opleidingen) *telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011 Stijging in het studiegebied Gezondheidszorg is hoger dan algemene stijging in de professionele opleidingen, zowel bij generatiestudenten (+2% t.o.v. +1%) als bij alle inschrijvingen (+9% t.o.v. +6%) 18

19 Focus op STEM-opleidingen* 19 Aantal inschrijvingen in de STEM-opleidingen (academisch gerichte opleidingen) *telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011 * STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics Evolutie voor de STEM-opleidingen is positiever dan de algemene evolutie voor de academische opleidingen (+4%). In tegenstelling tot de algemene daling (-1%) van het aantal generatiestudenten in academische opleidingen, trekken de STEM-opleidingen 6% generatiestudenten meer aan. Het aandeel inschrijvingen in STEM-opleidingen t.o.v. alle inschrijvingen blijft over de jaren heen vrij constant (14%). Het aandeel generatiestudenten dat kiest voor een STEM-opleiding stijgt lichtjes over de jaren heen (12% in 2001-2002 t.o.v. 14% in 2011-2012).

20 Focus op STEM-opleidingen - gender Aantal inschrijvingen in STEM-opleidingen Het aandeel vrouwen in de STEM-opleidingen stijgt licht. In totaal is er op 10 jaar tijd een stijging van 7.906 inschrijvingen in de STEM-opleidingen. Deze tekent zich het sterkst af bij de vrouwen, nl. +53%. Het aantal inschrijvingen van mannen steeg met 30%. 20 Cijfers voor 2001-2002, 2006-2007 en 2010-2011 zijn definitieve cijfers na afloop van het academiejaar. Cijfers voor 2011-2012 zijn deze van het telmoment 31 oktober 2011

21 PERSONEEL 21

22 Hogescholen Ratio student/staff Dalende student/staf ratio tot 2009. 2010: o.a. globale besparingsoperatie Vlaamse begroting. Werkhypothese: bij gelijk blijvende studentenaantallen en verrekening bijkomende middelen: naar toekomst toe verdere daling ratio. 22

23 Universiteiten Aantal VTE opgesplitst naar categorie Universiteiten kenden vooral een stijging van het wetenschappelijk personeel Academisch personeel (ZAP + AAP) blijft stabiel over de jaren heen 23

24 Universiteiten Ratio student/staff Problematiek stelt zich scherper dan aan de hogescholen Doel voor deze legislatuur = deze trend doorbreken: 1000 extra ZAP 24

25 STUDIERENDEMENT 25

26 Studierendement 26

27 Studierendement Daling aantal opgenomen en verworven/gedelibereerde studiepunten: cesuur bij invoering DHO → fijnmaziger registratie effect flexibilisering Studierendement blijft constant 27

28 Effect flexibilisering op studieduur Evaluatie flexibilisering moet nog gebeuren; tijdsreeks is nog te beperkt om zeer gedegen te kunnen evalueren. In 2010 wel beperkte studie uitgevoerd. Data over behaalde diploma’s in het academiejaar 2009- 2010 en 2010-2011 was op ogenblik van de studie nog niet beschikbaar, waardoor voor de 3-jarige opleidingen t+2 niet kon berekend worden en voor de 4-jarige zowel t+1 als t+2 niet. Eerste voorlopige conclusie op basis van beperkte gegevens: studieduur lijkt niet te verlengen. 28

29 Documenten www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/persconferentie-15122011.htm 29


Download ppt "Hoger onderwijs in cijfers Persconferentie Brussel, 15/12/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google