De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Studentenbeleid in Gent Explosieve groei Op 30 jaar van 20.000 naar 70.000 studenten Noch de universiteit, noch de hogescholen, noch de stad waren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Studentenbeleid in Gent Explosieve groei Op 30 jaar van 20.000 naar 70.000 studenten Noch de universiteit, noch de hogescholen, noch de stad waren."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2

3 Studentenbeleid in Gent Explosieve groei Op 30 jaar van 20.000 naar 70.000 studenten Noch de universiteit, noch de hogescholen, noch de stad waren voorbereid Onder andere gevolg van imago van Gent als jonge, hippe stad. Gent grootste studentenstad in Vlaanderen Tijdens de week is bijna 1 op 4 personen in Gent student (academiejaar 2010-2011: 67.000 op 250.000) ca. 30.000 studenten huren een kamer, studio of huis. 3

4 Studentenbeleid in Gent Van de kotstudenten komen meer dan 2000 met de auto naar Gent, maar die auto wordt voor 99% aan de kant gelaten voor verplaatsingen in Gent. In Gent zelf verplaatst de kotstudent zich vooral met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Van de ongeveer 40.000 pendelstudenten komen er 16% dagelijks met de auto en 19% met de fiets 4

5 Studentenbeleid in Gent Studenten besteden maandelijks meer dan 80 miljoen euro (naast hun uitgaven aan huur, inschrijvingsgeld en vervoerskosten) zorgen voor een directe tewerkstelling van bijna 10.000 voltijdsen in de hoger onderwijsinstellingen en indirect voor 839 voltijdsen gaan zelf aan de slag als jobstudent en/of als vrijwilliger binnen studentenverenigingen en -raden of in hun eigen buurt 5

6 Studentenbeleid in Gent Studenten beïnvloeden in sterke mate de mobiliteit, het straatbeeld, de wooncultuur, het uitgaansleven en het culturele leven dragen mee bij aan het imago van de stad, mede dankzij hen heeft Gent de uitstraling die het pretendeert: die van een lerende en scheppende stad 6

7 7

8 Studentenbeleid in Gent Maar, ‘de student’ heeft niet bij iedereen een goed imago, door overlast en druk op bepaalde wijken Daarom werden er verschillende initiatieven en samenwerkingen opgezet. Dit gebeurde vaak ad hoc waardoor een centrale en lange termijn visie ontbreekt. 8

9 9

10 Studentenbeleid in Gent De huidige realiteit en de aanwezigheid van 70.000 studenten roept om een integraal beleid en een lange termijn visie. Een transversale aanpak zou ons in staat stellen om efficiënter te coördineren, te bemiddelen, te sturen en om op termijn proactief te kunnen werken. 10

11 11

12 Studentenbeleid in Gent 2001: Oprichting StuGent 2005: 0,5 VTE studentenambtenaar 2006: 1 VTE studentenambtenaar Departement Onderwijs 2009: 0,5 VTE studentenpreventiecoach LPV 2009: opening Huis van de Student met loket migratie voor internationale studenten 2010: 0,8 VTE studentenpreventiecoach 2013: 1,8 VTE Studentenbeleid 12

13 Studentenbeleid in Gent Samenwerkingsverbanden met hoger onderwijsinstellingen 2002: Student en Mobiliteit 2003: Kot@gent: werkgroep en stuurgroep Tumult.fm 2007: Werkgroep internationale studenten Student Kick Off 13

14 14

15 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: Overlegstructuren nu Stugent (Student en Gentenaar) Overleg Ugent BOG Samenwerkingsverbanden 15

16 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: Overlegstructuren Stugent Student en Gentenaar Overleg Ugent + met andere HOI BOG Samenwerkingsverbanden Apart overleg met studenten - studentenraad 16

17 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: integraal studentenbeleid en duurzame ondersteuningsstructuur Overkoepelende interne werkgroep met verschillende betrokken stadsdiensten die werken rond een integraal studentenbeleid, om het ad hoc beleid in te bedden 17

18 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: Huis van de student Doel: herkenningspunt, één plaats waar studenten terecht kunnen met vragen over de stad, stadsdiensten en allerhande aanverwante informatie. Het Huis van de Student is nu beperkt open. Mogelijkheid: Uitbouw Huis van de Student in synergie met Huis van de Jeugd? 18

19 19

20 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: communicatie naar en met studenten Nood aan efficiënte, snelle en kwalitatieve communicatie naar studenten: één kanaal voor informatie van de stad Gent naar de studenten toe Informatie moet snel en gemakkelijk bereikbaar zijn en up-to-date via een aantrekkelijke website / sociale media 20

21 Studentenbeleid in Gent Uitdagingen: Samen Gent maken Betrokkenheid studenten bij het leven in Gent meer naar voor brengen: positieve verhalen van studenten in de kijker zetten Aan de Gentenaar tonen dat studenten niet enkel drinken en feesten, maar ook zeer geëngageerd zijn Creatie databank vrijwilligerswerk (babysitten, boodschappen doen, bijles, …)? 21

22 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: actief huisvestingsbeleid voor studenten 30.000 kotstudenten willen behoorlijke en betaalbare accommodatie. Sturing van de woonmarkt nodig: controle van studentenkamers, aanmoediging van inspanningen van het hoger onderwijs, sturing van de private woonmarkt van studio’s, appartementen en gezinswoningen Ook nieuwe fenomenen zoals samenhuizen, hospitawonen, verblijf in leegstaande panden, … 22

23 23

24 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: uitbouw van een kenniseconomie Studenten en onderwijsinstellingen zijn belangrijke economische troef voor Gent Nieuwe technieken, technologieën en nieuwe ideeën en kennis Tewerkstelling en economische activiteit door een beroep te doen op bedrijven voor allerlei diensten en goederen HOI stellen ook rechtstreeks mensen tewerk, voornamelijk hoogopgeleiden Dit zijn de studenten van toen, en de gezinnen van morgen 24

25 Studentenbeleid in Gent Uitdaging: studenten consumeren en produceren cultuur Studentensteden: meest innovatieve aanbod Gent is een creatieve stad, waar veel culturen versmelten en waar vernieuwing geen ijdel woord is Kunstencentrum Vooruit, I Love Techno, Ten Days Off 25

26 26


Download ppt "1. 2 Studentenbeleid in Gent Explosieve groei Op 30 jaar van 20.000 naar 70.000 studenten Noch de universiteit, noch de hogescholen, noch de stad waren."

Verwante presentaties


Ads door Google