De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezet onderwijs en het mbo Handboek voor leraren Onderwijs Overzicht hoofdstuk 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezet onderwijs en het mbo Handboek voor leraren Onderwijs Overzicht hoofdstuk 9."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezet onderwijs en het mbo Handboek voor leraren Onderwijs Overzicht hoofdstuk 9

2 Overzicht presentatie Handboek voor leraren Onderwijs onderwijssysteem in Nederland inrichting van het vmbo inrichting van havo en vwo inrichting van het mbo doelstellingen van het onderwijs verschillende onderwijsconcepten schoolculturen samenwerkingsgraden zorgstructuur

3 Huidig onderwijssysteem in Nederland Handboek voor leraren Onderwijs

4 Leerwegen en sectoren in het vmbo Handboek voor leraren Onderwijs Leerwegen: leerjaar 3 en 4 in het vmbo theoretische leerweg (tl) gemengde leerweg (gl) kaderberoepsgerichte leerweg (kb) basisberoepsgerichte leerweg (bl) Sectoren: binnen iedere leerweg keuze uit: techniek zorg en welzijn economie landbouw

5 Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Handboek voor leraren Onderwijs LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO) extra zorg voor leerlingen van alle leerwegen in het vmbo leerlingen halen een vmbo diploma Praktijkonderwijs (PRO) leerlingen die niet de capaciteiten hebben om een regulier diploma te behalen na het praktijkonderwijs gaan leerlingen aan het werk in bv. de groenvoorziening, sociale werkplaats

6 Handboek voor leraren Onderwijs Inrichting van het havo- en vwo- onderwijs

7 Doelstellingen van het onderwijs Handboek voor leraren Onderwijs persoonlijke ontplooiing van kwaliteiten maatschappelijke voorbereiding beroepsopleiding Hoe deze doelen worden vormgegeven staat in direct verband met de visie van de school.

8 Verschillende onderwijsconcepten Handboek voor leraren Onderwijs Natuurlijk lerenscholen Competentiegerichte scholen Daltonscholen Montessorischolen Profielscholen Technasia Nieuw lerenscholen Scholen voor hoogbegaafden Bètascholen Tweetalige scholen Kunst- en cultuurscholen Elos-scholen LOOT-scholen

9 Schoolculturen Handboek voor leraren Onderwijs de familieschool de professionele instelling de living-apart-together school relatiegerichte directeur zakelijke directeur afwezige directeur

10 Samenwerkingsgraden Handboek voor leraren Onderwijs nauwelijks gezamenlijkheid samenwerking gedeelde werkwijze en visie communicatiewerkoverleg consensus leraren spreken elkaar geregeld leraren ontmoeten elkaar vaak er is één ontmoetingsplaats (en niet meerder) er vinden veel informele gesprekken plaats leraren kennen elkaar goed leraren zijn verplicht te komen overlegpunten zijn voor alle docenten relevant onenigheid vormt geen obstakel iedereen participeert in het overleg gemaakte afspraken zijn bindend problemen zijn gezamenlijke problemen er hebben intensieve gesprekken plaats er zijn voldoende gemeenschappelijke taken iedereen gebruikt dezelfde termen discussies over deze zaken worden niet meer gevoerd

11 Zorgstructuur Handboek voor leraren Onderwijs type A type B type C ongeorganiseerde vrijwilligheid geparkeerd bij deskundigen type D op het bordje van de mentor kernteams

12 ‘De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën.’ Euclides Handboek voor leraren Onderwijs


Download ppt "Voortgezet onderwijs en het mbo Handboek voor leraren Onderwijs Overzicht hoofdstuk 9."

Verwante presentaties


Ads door Google