De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 3 3 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 3 3 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie."— Transcript van de presentatie:

1 3.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 3 3 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie

2 3.2 © 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om: © 2002 by Prentice Hall de kenmerken van organisaties te benoemen;de kenmerken van organisaties te benoemen; de relatie tussen informatiesystemen en organisaties te analyseren;de relatie tussen informatiesystemen en organisaties te analyseren; het verschil aan te geven tussen klassieke en moderne modellen voor managementactiviteiten en -rollen;het verschil aan te geven tussen klassieke en moderne modellen voor managementactiviteiten en -rollen; te beschrijven hoe managers in een organisatie beslissingen nemen;te beschrijven hoe managers in een organisatie beslissingen nemen; de rol van informatiesystemen te evalueren bij de ondersteuning van ondernemingsstrategieën op verschillende niveaus.de rol van informatiesystemen te evalueren bij de ondersteuning van ondernemingsstrategieën op verschillende niveaus.

3 3.3 © 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen Organisaties en informatiesystemenOrganisaties en informatiesystemen De veranderende rol van informatie- systemen in organisatiesDe veranderende rol van informatie- systemen in organisaties Managers, besluitvorming en informatiesystemenManagers, besluitvorming en informatiesystemen Informatiesystemen en ondernemingsstrategieInformatiesystemen en ondernemingsstrategie*

4 3.4 © 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen 1.Volwassen bedrijfstak 2.Inefficiënte processen *

5 3.5 © 2002 by Prentice Hall Factoren: Omgeving Cultuur Structuur SOP’s Bedrijfsprocessen Politiek Managementbeslissingen Toeval Organisaties en informatietechnologie Organisaties Informatie- technologie

6 3.6 © 2002 by Prentice Hall VPVPVP CEO Organisatie Technische definitie: een stabiele, formele, sociale structuur die middelen uit de omgeving verwerkt en hiervan output produceert.

7 3.7 © 2002 by Prentice Hall De technische micro-economische definitie van de organisatie Output voor de omgevingOrganisatie Productieproces Input van de omgeving

8 3.8 © 2002 by Prentice Hall Organisatie Gedragsdefinitie: een verzameling rechten, privileges, plichten en verantwoordelijk- heden die elkaar langdurig in balans houden tijdens perioden van conflict en conflictoplossing.

9 3.9 © 2002 by Prentice Hall Middelen uit de omgeving Output naar de omgeving Formele organisatie StructuurHiërarchieTaakverdeling Regels, procedures BedrijfsprocessenProcesRechten/plichtenPrivileges/verantwoordelijkhedenWaardenNormenMensen

10 3.10 © 2002 by Prentice Hall Structurele kenmerken van alle organisaties Duidelijke taakverdelingDuidelijke taakverdeling HiërarchieHiërarchie Expliciete regels en proceduresExpliciete regels en procedures Onpartijdige oordelenOnpartijdige oordelen Technische kwalificaties voor positiesTechnische kwalificaties voor posities Maximale efficiëntie van de organisatieMaximale efficiëntie van de organisatie*

11 3.11 © 2002 by Prentice Hall Algemene kenmerken Formele structuurFormele structuur Standaardprocedures (SOP’s)Standaardprocedures (SOP’s) PolitiekPolitiek CultuurCultuur*

12 3.12 © 2002 by Prentice Hall Unieke kenmerken OrganisatietypeOrganisatietype OmgevingOmgeving DoelstellingenDoelstellingen MachtMacht CliëntèleCliëntèle FunctieFunctie LeiderschapLeiderschap TakenTaken TechnologieTechnologie BedrijfsprocessenBedrijfsprocessen

13 3.13 © 2002 by Prentice Hall Organisatiestructuren OndernemingsstructuurOndernemingsstructuur Machinale bureaucratieMachinale bureaucratie Afdelingsgerichte bureaucratieAfdelingsgerichte bureaucratie Professionele bureaucratieProfessionele bureaucratie AdhocratieAdhocratie

14 3.14 © 2002 by Prentice Hall Organisaties en hun omgeving De onder- neming Informatiesystemen Middelen en beperkingen van de omgeving: Overheid Concurrenten Klanten Financiële instellingen Cultuur Kennis Technologie

15 3.15 © 2002 by Prentice Hall IS-afdeling ProgrammeursProgrammeurs SysteemanalistenSysteemanalisten IS-managersIS-managers EindgebruikersEindgebruikers*

16 3.16 © 2002 by Prentice Hall De organisatie Belangrijke eindgebruikers (afdelingen) IS-afdeling IT-infrastructuur: Hardware Software Gegevensopslag Netwerken IS-specialisten: IS-specialisten: CIO Managers systeemanalisten Systeemontwikkelaars Programmeurs Netwerkspecialisten Databasebeheerder Administratief personeel

17 3.17 © 2002 by Prentice Hall De invloed van informatiesystemen binnen organisaties Micro-economisch model van de ondernemingMicro-economisch model van de onderneming TransactiekostentheorieTransactiekostentheorie AgenttheorieAgenttheorie GedragstheorieënGedragstheorieën*

18 3.18 © 2002 by Prentice Hall Implementeren van verandering Bron: Leavitt, Handbook of Organization (1965)TaakMensenTechnologie Structuur Verzet Wederzijdse aanpassing

19 3.19 © 2002 by Prentice Hall Internet en organisaties E-mailE-mail Electronische handboekenElectronische handboeken Interactive trainingenInteractive trainingen Medewerkers herzien, persoonlijke gegevensMedewerkers herzien, persoonlijke gegevens*

20 3.20 © 2002 by Prentice Hall De rol van managers Klassieke beschrijving van managementKlassieke beschrijving van management GedragsmodellenGedragsmodellen*

21 3.21 © 2002 by Prentice Hall Informatiesystemen, organisatieniveaus, beslissingen TPS OAS MIS KWS DSS ESS Organisatieniveau Type beslissing OperationeelKennisManagementStrategisch Gestructureerd Te ontvangen facturen Elektronische planning Kostenoverschrijdingen productie Budgetvoorbereiding Halfgestructureerd Projectplanning Bepalen Productie- faciliteiten OngestructureerdProductontwerp Nieuwe producten Nieuwe markten

22 3.22 © 2002 by Prentice Hall Besluitvormingsfasen Rationeel denken (intelligentie)Rationeel denken (intelligentie) OntwerpOntwerp KeuzeKeuze ImplementatieImplementatie* Bron: Simon, The New Science of Management Decision (1960)

23 3.23 © 2002 by Prentice Hall Rationele modelRationele model Systematische beslissersSystematische beslissers Intuïtieve beslissersIntuïtieve beslissers* Individuele besluitvormingsmodellen

24 3.24 © 2002 by Prentice Hall Bureaucratische modellenBureaucratische modellen Politieke keuzemodellenPolitieke keuzemodellen ‘Prullenbak’-model‘Prullenbak’-model Organisatorische besluitvormingsmodellen

25 3.25 © 2002 by Prentice Hall Concurrentiemodel Vervangende producten en diensten Nieuwkomers op de markt LeveranciersKlanten De onderneming Traditionele industriële concurrenten De industrie

26 3.26 © 2002 by Prentice Hall Het nieuwe concurrentiemodel Vervangende producten en diensten Nieuwkomers op de markt LeveranciersKlanten De industriële groep Industriële concurrenten onderneming 4 onderneming 3 onderneming 2 onderneming 1

27 3.27 © 2002 by Prentice Hall c h a p t e r 3 3 Hoofdstuk 3 3 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie


Download ppt "3.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 3 3 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie."

Verwante presentaties


Ads door Google