De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesystemen, organisaties, management en strategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesystemen, organisaties, management en strategie"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie
Hoofdstuk 3 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie

2 Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
de kenmerken van organisaties te benoemen; de relatie tussen informatiesystemen en organisaties te analyseren; het verschil aan te geven tussen klassieke en moderne modellen voor managementactiviteiten en -rollen; te beschrijven hoe managers in een organisatie beslissingen nemen; de rol van informatiesystemen te evalueren bij de ondersteuning van ondernemingsstrategieën op verschillende niveaus. © 2002 by Prentice Hall

3 Managementuitdagingen
Organisaties en informatiesystemen De veranderende rol van informatie-systemen in organisaties Managers, besluitvorming en informatiesystemen Informatiesystemen en ondernemingsstrategie *

4 Managementuitdagingen
Volwassen bedrijfstak Inefficiënte processen *

5 Organisaties en informatietechnologie
Factoren: Omgeving Cultuur Structuur SOP’s Bedrijfsprocessen Politiek Managementbeslissingen Toeval Organisaties Informatie-technologie

6 VP CEO Organisatie Technische definitie: een stabiele, formele, sociale structuur die middelen uit de omgeving verwerkt en hiervan output produceert.

7 De technische micro-economische definitie van de organisatie
Output voor de omgeving Organisatie Productieproces Input van

8 Organisatie Gedragsdefinitie: een verzameling rechten, privileges, plichten en verantwoordelijk-heden die elkaar langdurig in balans houden tijdens perioden van conflict en conflictoplossing.

9 Formele organisatie Structuur Proces Rechten/plichten
Middelen uit de omgeving Output naar de omgeving Structuur Hiërarchie Taakverdeling Regels, procedures Bedrijfsprocessen Proces Rechten/plichten Privileges/verantwoordelijkheden Waarden Normen Mensen

10 Structurele kenmerken van alle organisaties
Duidelijke taakverdeling Hiërarchie Expliciete regels en procedures Onpartijdige oordelen Technische kwalificaties voor posities Maximale efficiëntie van de organisatie *

11 Algemene kenmerken Formele structuur Standaardprocedures (SOP’s)
Politiek Cultuur *

12 Unieke kenmerken Organisatietype Omgeving Doelstellingen Macht
Cliëntèle Functie Leiderschap Taken Technologie Bedrijfsprocessen

13 Organisatiestructuren
Ondernemingsstructuur Machinale bureaucratie Afdelingsgerichte bureaucratie Professionele bureaucratie Adhocratie

14 Organisaties en hun omgeving
Middelen en beperkingen van de omgeving: Overheid Concurrenten Klanten Financiële instellingen Cultuur Kennis Technologie De onder-neming Informatiesystemen

15 IS-afdeling Programmeurs Systeemanalisten IS-managers Eindgebruikers *

16 Belangrijke eindgebruikers (afdelingen)
De organisatie Belangrijke eindgebruikers (afdelingen) IS-afdeling IS-specialisten: CIO Managers systeemanalisten Systeemontwikkelaars Programmeurs Netwerkspecialisten Databasebeheerder Administratief personeel IT-infrastructuur: Hardware Software Gegevensopslag Netwerken

17 De invloed van informatiesystemen binnen organisaties
Micro-economisch model van de onderneming Transactiekostentheorie Agenttheorie Gedragstheorieën *

18 Implementeren van verandering
Bron: Leavitt, Handbook of Organization (1965) Taak Mensen Technologie Structuur Verzet Wederzijdse aanpassing

19 Internet en organisaties
Electronische handboeken Interactive trainingen Medewerkers herzien, persoonlijke gegevens *

20 De rol van managers Klassieke beschrijving van management
Gedragsmodellen *

21 Informatiesystemen, organisatieniveaus, beslissingen
TPS OAS MIS KWS DSS ESS Organisatieniveau Type beslissing Operationeel Kennis Management Strategisch Gestructureerd Te ontvangen facturen Elektronische planning Kostenoverschrijdingen productie Budgetvoorbereiding Halfgestructureerd Projectplanning Bepalen Productie- faciliteiten Ongestructureerd Productontwerp Nieuwe producten Nieuwe markten

22 Besluitvormingsfasen
Rationeel denken (intelligentie) Ontwerp Keuze Implementatie * Bron: Simon, The New Science of Management Decision (1960)

23 Individuele besluitvormingsmodellen
Rationele model Systematische beslissers Intuïtieve beslissers *

24 Organisatorische besluitvormingsmodellen
Bureaucratische modellen Politieke keuzemodellen ‘Prullenbak’-model

25 Concurrentiemodel Nieuwkomers op de markt
Vervangende producten en diensten De onderneming Traditionele industriële concurrenten De industrie Leveranciers Klanten

26 Het nieuwe concurrentiemodel
Nieuwkomers op de markt Vervangende producten en diensten De industriële groep Industriële concurrenten onderneming 2 onderneming 1 Leveranciers Klanten onderneming 4 onderneming 3

27 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie
c h a p t e r Hoofdstuk 3 3 Informatiesystemen, organisaties, management en strategie


Download ppt "Informatiesystemen, organisaties, management en strategie"

Verwante presentaties


Ads door Google