De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma en ds. Ros Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen: Lucas 4: 14 – 21 De preek gaat over: 'de uitdaging tot zending' Het eerste lied: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) . .

3 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

4 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

5 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

6 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

7 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

8 Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78)

9 Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78)

10 Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78)

11 Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78)

12 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

13 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

14 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

15 1. Nearer, my God, to thee, nearer to thee:
in Engels, samen Nearer to Thee In engels 1. Nearer, my God, to thee, nearer to thee: E’en though it be a cross, that raiseth me, Still all my song shall be, nearer, my God to thee Nearer my God to thee ! Nearer to thee! 2. Though like the wanderer, the sun gone down Darkness be over me, my rest a stone, Yet in my dream I’d be, nearer my God to thee Nearer my God to thee ! Nearer to Thee. . .

16 Jacok inzin anga kan vai lain, Thim hnuoia lung lukhama ka zalin:
. . vs 2 in Hmar door ds Ros, daarna vs 2 in Hmar samen Nearer to Thee In HMAR 2. Jacok inzin anga kan vai lain, Thim hnuoia lung lukhama ka zalin: Ka mang tieng kawlkil le, van chena leng lang khawm Nangin mi hip hnai raw, Lalpa Pathien . .

17 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

18 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

19 . Psalm 96: 1, 2 . .

20 . Psalm 96: 1, 2 . .

21 Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Gebed Kennismaken met ds Ros Infimate uit India Zingen: Nearer to Thee Lezen: Lucas 4: 14 – 21 Zingen: Psalm 96: 1, 2 Preek Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

22 Hartelijk bedankt voor het voorrecht om hier
. . Hartelijk bedankt voor het voorrecht om hier te mogen staan. Ik mag u de groeten overbrengen van de RPCNEI (Reformed Presbyterian Church of North East India). Ik wil u graag laten weten dat veel mensen voor u bidden, en God danken voor uw zorg en liefdeswerk wat u uitstraalt naar de mensen in Noordoost India. . .

23 Wij ervaren God’s trouw in alle aspecten van
. . Wij ervaren God’s trouw in alle aspecten van de activiteiten van de RPCNEI door uw gebedsondersteuning. Vanmorgen herkennen we in elkaar dat onze missie en mandaat in het volgen van Jezus Christus ligt. Hij is de grond waarop we staan. Hij is het doel waarnaar we streven. Deze volstrekte waarheid verbind ons meer dan alles anders samen. . .

24 Ik wil de uitdagingen die ons in India te
. . Ik wil de uitdagingen die ons in India te wachten staan, benadrukken (onderzoek gedaan door de National Fellowship of India) Binnen 20 jaar is India het dichtstbevolkte land ter wereld Er wonen meer mensen in India dan in Noord- en Zuid Amerika samen . .

25 Terwijl de Christelijke kerk in India met
. . Terwijl de Christelijke kerk in India met per dag groeit, groeit de Indiase bevolking met per dag. India bevat het grootste aantal onbereikten in de wereld India is geografisch 1/3 van de grootte van de Verenigde Staten, en heeft 4 maal zoveel inwoners. . .

26 Daarvoor moet ons doel zijn kinderen van
. . Daarvoor moet ons doel zijn kinderen van God uit te dagen om God’s passie voor de miljoenen onbereikten, die wachten om te horen dat God ze lief heeft volledig te ervaren. Daarom heb ik als thema “De uitdaging van zending in de 21ste eeuw” genomen. . .

27 In Lucas 4 vers 18 en 19 (HSV) staat:
. . In Lucas 4 vers 18 en 19 (HSV) staat: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, . .

28 Jezus was vervuld met en van kracht
. . Jezus was vervuld met en van kracht voorzien door de Heilige Geest want hij heeft Hem gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. De armen zijn niet alleen maar arm in goederen, maar ook de armen van geest. . .

29 Om te genezen, die gebroken van hart zijn.
Er waren zo veel mensen in een moeilijke situatie, die geen hoop in hun leven meer konden vinden, behalve bij Jezus. Zij herstelden hun hoop en genazen van hun gebroken hart. Zij werden gediscrimineerd en vervolgd. Jezus sprak namens de stommen. . .

30 Jezus werd gestuurd om de gevangen te
. . Jezus werd gestuurd om de gevangen te bevrijden. Dit zijn niet alleen daadwerkelijk gedetineerden in de gevangenis, maar ook de geestelijke gevangenen van de zonde, van Satan. Christus kwam hen vrijheid te geven, Hij kwam om hen hun zonden te vergeven zoals ook in Marcus 2 vers 5 staat. . .

31 Christus was gestuurd om aan blinden het
. . Christus was gestuurd om aan blinden het gezichtsvermogen terug te geven. Hij opent niet alleen de lichamelijke ogen, maar ook de geestelijke ogen. Hij was ook gestuurd om de onderdrukten hun vrijheid te geven. Mensen werden onderdrukt door de Romeinse heersers, door hun eigen hypocriete geestelijke leiders, . .

32 en door de rijken en de machtigen.
Ze werden ook onderdrukt door angsten, twijfels en zondige begeerten. Christus gaf hen vrijheid, vrede en vreugde. . .

33 Jezus begon zijn verlossend werk met deze
. . Jezus begon zijn verlossend werk met deze bovenstaande uitdrukkingen. Voor hem is zending van God. Gedurende zijn leven liet hij God’s medeleven zien, bewees hij God’s macht, demonstreerde God’s zorg en liet ongelovigen God vertrouwen. Het evangelie van God’s liefde in Jezus Christus vraagt om een antwoord uit geloof. . .

34 Dit geloof is een levend geloof, Het groeit en
. . Dit geloof is een levend geloof, Het groeit en wordt verdiept. Vandaag heeft de wereld behoefte aan Christenen die herkenbaar zijn aan het Woord van God als doel in hun leven. Daarom is het tijd om serieus na te denken over zending in het licht van Jezus z’n opdracht in deze wereld. . .

35 Ik wil een verhaal over een zendeling
. . Ik wil een verhaal over een zendeling vertellen om het begrip “Zending vanuit God’s gezichtspunt” te kunnen begrijpen. Deze zendeling leed schipbreuk, en toevallig spoelde hij aan op een eiland, vlak bij een inheems dorp. De dorpsbewoners vonden hem, half naakt, uitgehongerd, en uitgedroogd. . .

36 Ze verzorgden hem zodat hij weer gezond
. . Ze verzorgden hem zodat hij weer gezond werd. Daarna woonde de zendeling zo’n 20 jaar in het dorp. Gedurende deze tijd gaf hij geen belijdenis van zijn geloof, zong geen geestelijke liederen, en preekte niet. Hij zei geen Schriftgedeeltes op, las niet in de bijbel, en gaf geen blijk van zijn persoonlijk geloof. . .

37 Maar als de dorpsbewoners ziek waren,
. . Maar als de dorpsbewoners ziek waren, verzorgde hij ze. Als ze honger hadden, voedde hij ze. Als ze eenzaam waren, hield hij hun gezelschap, en liet hij hen zijn meeleven voelen. Daarnaast leerde hij de onwetenden, en kwam hen die gegriefd werden ten hulp. Jaren later kwam een groep zendelingen naar het dorp en . .

38 begonnen de mensen te vertellen over een
. . begonnen de mensen te vertellen over een mens die Jezus genoemd werd. Toen de dorpelingen hoorden wat de zendelingen vertelden over Jezus z’n bediening en z’n lessen, hielden ze vol dat zo’n man al 20 jaar bij hen woonde. Toen brachten ze de zendelingen naar de man waarover ze het hadden gehad. Ze leidden hen naar de . .

39 kleine hut, waar ze hun verloren gewaande
. . kleine hut, waar ze hun verloren gewaande bevriende zendeling. Ze waren verbaasd om hun doodgewaande vriend na zo veel jaar te vinden. In een paar weken tijd bekeerde het hele dorp zich tot het Christendom. . .

40 Te zeggen dat we christen zijn is gemakkelijk
. . Te zeggen dat we christen zijn is gemakkelijk in vergelijking tot het begrijpen en overdenken wat de term christen betekend. Voor christenen is de opdracht God’s werk te doen en zijn wetten te volgen. . .

41 Dit verhaal verteld ons vier dingen betreffende zending:
. . Dit verhaal verteld ons vier dingen betreffende zending: Het werk van herstellen door woord en daad. Het werk van geven om mensen door het beste te delen en te geven Het werk van liefhebben en medelijden door saamhorigheid te tonen . .

42 Het werk van uit onwetendheid te halen
. . Het werk van uit onwetendheid te halen door de ogen te openen om Jezus te laten zien. Het is nu de tijd om ons af te vragen; Zijn wij bewust van God’s werk? Hoe doen we God’s werk? In het gefocust op Christus of op onszelf? . .

43 In de 21e eeuw heeft de wereld de behoefte aan zending.
Volgens Johannes 9 vers 4 vallen een paar dingen op: Het werk van God moet met dwang en noodzaak gedaan worden. De tijd is beperkt, het is nu, of anders is de gelegenheid voorbij. . .

44 Wanneer we ’s ochtends de krant lezen, of
. . Wanneer we ’s ochtends de krant lezen, of zelfs TV kijken, vinden we veel van deze gebeurtenissen alarmerend. Angst voor terrorisme, de dreiging van oorlog, politieke onrust, bedreigingen van het milieu, ethische gewelddadigheid en nog veel meer vormen van rusteloosheid en angst bedreigen de vrede en rust in ons eigen leven. . .

45 De situatie is vandaag de dag veranderd.
Mensen die een voorbeeldfunctie in werk en leven hadden zijn naar beneden gehaald. De wereld is materialistischer, en de menselijke ambitie is zelfzuchtiger geworden, Er wordt op alle niveaus gejaagd naar beroemdheid met geldelijk gewin. . .

46 Toewijding en gedrevenheid om te dienen als
. . Toewijding en gedrevenheid om te dienen als een door God gegeven baan is snel verdwenen. De uitdagingen van nu zijn heel wat anders dan die van 20 jaar geleden. Daarom moet de kerk en de christenen nu zichzelf positioneren en strategisch te werk gaan in deze veranderde situatie, in het geloof dat onze eeuwige hoop in onze Heer Jezus Christus ligt. . .

47 Laat daarom onze blik gericht zijn op het
. . Laat daarom onze blik gericht zijn op het eeuwigdurende woord van God welke leven, licht en hoop naar een constant veranderende wereld brengt Laten we daarom, in het licht van Jezus z’n opdracht, onze doelstelling vernieuwen om daarmee de uitdagingen die we in deze wereld tegen komen, te overwinnen. . .

48 Ik geloof dat het woord Zending een
. . Ik geloof dat het woord Zending een relationele uitdrukking is. Onze Heer jezus heeft dit in zijn leven en werk op aarde gedemonstreerd, en zo ons een voorbeeld gesteld om na te volgen. . .

49 In Johannes 9 vers 4 en 5 staat:
. . In Johannes 9 vers 4 en 5 staat: Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ . .

50 Het werk van zending is drie dimensionaal:
. . Het werk van zending is drie dimensionaal: De eerste dimensie is de relatie tussen mens en God. Daarom moeten we een relatie van liefdevolle gehoorzaamheid met onze Schepper onderhouden. . .

51 Ten tweede moet onze relatie met God ook
. . Ten tweede moet onze relatie met God ook uitstralen naar onze relatie met elkaar, onze medemensen. Door liefde, vriendelijkheid en nederigheid kunnen we iemand bevrijden van de donkerte van zonde, dood, corruptie, hel en vernietiging. Dat is de uitdaging in onderlinge en relationele sfeer. . .

52 Ten slotte moet de uitdaging in relaties het
. . Ten slotte moet de uitdaging in relaties het model van Jezus Christus in onszelf weerspiegelen. Dit wordt teweeg gebracht door geloof, een actief geloof dat erop gebrand is om zijn voorbeeld te volgen. . .

53 Om onze taak te volbrengen moet “CROSS”
. . Om onze taak te volbrengen moet “CROSS” (Christians Reaching Out Spreading Spirituality, christenen voor de verspreiding van het geloof) onze hoop en doel zijn. Lieve broers en zussen, laten we beginnen met te leven en werken als een betrouwbare en gehoorzame knecht, met de opbouwende gedachte: “Ik ben voor een taak gemaakt”. . .

54 Daarom moeten we Jezus na spreken: Vader
. . Daarom moeten we Jezus na spreken: Vader ik wil Uw wil doen, niet mijn eigen wil. Gebruik me voor uw glorie. Amen . .

55 Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Collecte
. . Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Collecte Zingen: Gezang 165 (NG 85) Zegen . .

56 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

57 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

58 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

59 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

60 Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Collecte
. . Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Collecte Zingen: Gezang 165 (NG 85) Zegen . .

61 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de verre naaste
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de verre naaste Theologie - onderwijs wereldwijd Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Nadieh Wattel Na de collecte zingen we: Gezang 165 (NG 85) . .

62 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de de kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Nadieh Wattel Na de collecte zingen we: Gezang 165 (NG 85) . .

63 . Gezang 165 (NG 85) a . .

64 . Gezang 165 (NG 85) b . .

65 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

66 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

67 Jeugdavond Vrijdag 8 november 19:30 kerkgebouw Neem je mee


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google