De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 18 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen a.bosman@pwo.ru.nl www.annabosman.eu

2 Doel van onderzoek Kennis verkrijgen die  inhoudelijk  methodologisch controleerbaar is

3 Drie soorten onderzoeksvragen  Theoretische vraag  Technische vraag  Praktische vraag (mijn onderzoek)

4 Stelling van Pytje (Pythagoras ca. 570-507 BC) Er bestaat een oneindig aantal drietallen van natuurlijke getallen die de volgende stelling waarmaken: a 2 + b 2 = c 2 Voorbeelden zijn 3 2 + 4 2 = 5 2 6 2 + 8 2 = 10 2 5 2 + 12 2 = 13 2

5 Laatste stelling van Fermat* (1601-1665) Er bestaat GEEN drietal van natuurlijke getallen die voldoet aan de stelling a 3 + b 3 = c 3 of a 4 + b 4 = c 4, etc…. ofwel a n + b n = c n * In 1994 bewezen door de Britse wiskundige Andrew Wiles

6 Hoe sla je gegevens/data op?  Steen  graveren  Papier  schrijven  1890: Gaatjes (ponskaarten o.a. draaiorgel)  Magnetisch materiaal  1952: magneetband (bandrecorder)  1956: magneetschijf (hard disk, floppy disk)  Optische schijf  1962: CD (1982 op de markt)  1968: DVD (in 1996 op de markt)  1987: BD of Blu-ray (februari 2008 op de markt) What is next: Holographic Versatile Disc??

7 Hoe leer je kinderen lezen en spellen? Lees- en spellingproblemen Regulier basisonderwijs: 10%-15% Speciaal basisonderwijs > 70%

8 s p e l l e z e n n Wat Hoe Zo leer je kinderen lezen en spellen

9 Het ‘Wat’ Structuur van de Nederlandse spelling gebruiken Regels (denk aan de raam/ramen of ram/rammen) Denkwijzen (oei, je hoort en j en je schrijft een i) Structuur van oefeningen doorhebben Leesoefeningen vooraf aan lezen Spellingoefening vooraf aan spellen

10 Het ‘Hoe’ Directe instructie – Leerkracht is model – Frontale opstelling Meer zintuigen gebruiken – Oog, oor, en beweging Toetsing en herhaling – Elke dag dezelfde volgorde – Elke dag een dictee

11 Onderzoeksvraag Is de aanpak “Zo leer je kinderen lezen en spellen” beter dan andere(n)?

12 Deelnemende scholen School m / janders- taligen medicijnen / diagnose 1 jaar L&S X (zlkls)1/1026/69% Y7/1400/219% Z3/944/233%

13 Leeftijd, intelligentie en woordenschat LeeftijdIntelligentieWoordenschat X6 jr 10 mnd 2126 Y6 jr 11 mnd 2025 Z7 jr 5 mnd *2125 Leerlingen op school Z zijn gemiddeld een half jaar ouder dan op X en Y

14 3 leestoetsen

15 Letters lezen iseuzl kvbhou mouiwuu aapgaei neduau rtoejf ooeeijie

16 Woorden lezen (aantal per minuut) DMT-1 asroesop feebuiguur oomrijheg uurkouweer zeeheilus oorvakdeur aanpeenkuil opwitmier eikfouthoef

17 Teksten lezen (AVI) jan met de kar wim gaat naar school.ik koop die roos van jou hij is al zes jaar.die zet ik in een vaas. zijn zus loes is nog geen vier.moe gaat het huis weer in. die is bij moe in huisze zet de roos in de vaas. daar is jan met de kar.loes zit nu bij de wieg koop een roos, koop een roos!moe zet de pan op het gas. moet gaat met loes naar jan.daar gaat de bel. dat zijn pa en wim. wat is die roos mooi.

18 3 spellingtoetsen

19 Letters schrijven iseuzl kvbhou mouiwuu aapgaei neduau rtoejf ooeeijie

20 8-woorden dictee boot riem uur gum wiel kan soep zaag

21 Spellingtoetsen MaartJuni 12345 kipbrugfeestspuitmarkt hakbloemvuistvliegkwast rooksleebriefmutskalf teenhoestkaarskistsport kloktaartwespzusdorp trappolskaftdeukworst krukpuistkistvoetstaart stergespvelrupsklomp

22 Toetskalender SeptemberNovemberMaartJuni Lezen Letters lezenxxxx Woorden lezenxxxx Teksten lezenxx Spellen Letters spellenxxxx 8-woordendicteexxxx Spellingxx

23 Verschillen tussen de scholen

24 Letters lezen (max. = 34)

25 DMT 1 in aantal woorden per minuut

26 Letters spellen (max. = 34)

27 8-Woorden spellen (max. = 8)

28 Maart-Dictees 1-3 in % correct

29 Juni-Dictees 4-5 in % correct

30 Niveaus van de scholen

31 Cito normen

32 DMT-niveaus in juni

33 Spellingniveaus in juni

34 Avi-niveaus in juni

35 Conclusies School X (zlkls) is veel beter dan Y en Z School X (speciaal basisonderwijs) doet niet onder voor scholen voor regulier onderwijs

36 Kritische vragen Is het absoluut zeker dat ZLKLS de oorzaak van de goede resultaten is? Is het voor alle soorten leerlingen effectief? Zijn alle onderdelen van het lespakket noodzakelijk om succes te hebben? Wat voor een onderzoek zou jij doen om vast te stellen of het echt door ZLKLS kwam dat school X zoveel beter was?


Download ppt "18 maart 2008 Onderzoek naar leren lezen en spellen Prof. dr. Anna M. T. Bosman Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google