De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR)"— Transcript van de presentatie:

1 Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR)
Door: Jacob Brandsma, Yvonne Dragt & Annie Stam

2 Programma Koester een calamiteit Spoed Interventie Systeem Isala
Implementatie elementen Resultaten Uitdagingen

3 Koester een calamiteit
Dit nooit meer!

4 Spoed interventie systeem Isala
Interventie Spoedinterventie Team Gestandaardiseerde Actie Reactie Specialist Situatie Behandeling Analyse Communicatie Respons Repeteer Vroeg- Signalering Situatie Score SIT indien nodig GAS SBARR VSS

5 Vroeg Signalering Score (VSS)
3 2 1 AH-freq ≤ 8 9 - 14 > 30 Hart-freq ≤ 40 > 129 Systole ≤ 70 ≥ 200 Diurese* < 30ml/h of < dan 1x per dienst  dialyse patient Temp ≤ 35 36.1 – 38 38.1–38.5 ≥ 38.5 Neuro Alert Reageert op stem Reageert op pijn Reageert niet 'Niet pluis'-gevoel = 4 Focus: niet pluis gevoel Bij score → Controles volgens VSS bij klachten, na onderzoek of operatie Bij score van 2 → Controles volgens VSS driemaal daags Bij score van 3 → Controles volgens VSS viermaal daags Bij score ≥ 4 → Arts bellen, SBARR toepassen, arts zal komen en binnen 30 minuten beleid bepalen. Indien arts niet kan komen wordt SIT gebeld. Controles elk halfuur volgens VSS. SIT WL: 4476 SIT SZ: 7105

6 Situatie: Wat is de situatie? Behandeling: Achtergrond
SBARR communicatie Situatie: Wat is de situatie? Behandeling: Achtergrond Analyse: Beoordeling Respons: Aanbeveling Repeteer: Herhaal Kun je voorstellen dat er niet gecommuniceerd wordt? Je overlegt over de situatie van een patiënt, over medicatie, visitelopen, ontslag enz. Als ik aan jullie vraag om pasta te kopen, wat koop je dan? (De groep zal ws verschillende dingen zeggen: chocoladepasta of pasta zoals macaroni/spaghetti). Paul de Leeuw en Sonja Bakker gingen laatst ook de mist in omdat ze allebei in een andere film zaten. Ze hadden bij Sonja thuis afgesproken om uur Dat tijdstip bleek een belangrijke rol te spelen. Verder is er niet gesproken over wat ze zouden gaan doen. Paul ging ervan uit dat ze met elkaar zouden eten, hij eet altijd om uur. Bij Sonja is uur koffietijd, zij eet om uur. Je raadt al wat er gebeurde… (Paul heeft het niet durven zeggen die avond, hij heeft wel veel koekjes gegeten). Kunnen jullie een voorbeeld uit je eigen werksituatie geven? Hiërarchie verhindert soms dat belangrijke informatie wordt gemeld of gehoord. Bij een li/re verwisseling was er een co-assistent die bij de opname aanwezig was geweest en een dag later ook bij de operatie (liesbreuk). Alle andere personen zagen de patiënt voor het eerst. De grote, soms onvriendelijke chirurg heeft niets met co-assistenten. Als de chirurg aan de verkeerde kant wil opereren zegt de co voorzichtig dat het misschien de andere zijde is. Dit wordt niet door de specialist gehoord, wel door de omstanders maar die durven niet aan te dringen. De patiënt wordt inderdaad aan de verkeerde zijde geopereerd en gaat later voor een tweede maal onder het mes. dit was niet het enige wat mis is gegaan in deze casus, maar het is het onderdeel gericht op hiërarchie).In de eerste DVD Durf is het bekend dat peter allergisch is voor penicilline. Dit staat in zijn dossier maar niet op zijn nooddossier. Deze cruciale informatie is dus niet op de plek waar deze dient te zijn

7 GAS Gestandaardiseerde Actie Specialist. VSS ≥ 4.
Communicatie volgens SBARR. Beleid binnen een half uur bepaald. Evaluatie van het beleid na 1 uur. GAS: binnen een half uur beleid door arts ass of specialist. Beleid kan ook zijn om het SIT in te schakelen of een consult van de IC aan te vragen Binnen 1 uur evaluatie ingestelde behandeling en beoogde effect. Initiatief tot evaluatie ligt bij de verpleegkundigen. Hoofd behandelaar bepaalt dus in eerste instantie zelf de te starten behandeling. Bij onvoldoende verbetering roept de hoofd behandelaar het SIT. De hoofdbehandelaar moet zijn VERANTWOORDING nemen en zijn BEPERKINGEN kennen!. Communicatie van de hoofdbehandelaar met het SIT vlgs SBARR

8 SIT Spoed Interventie Team
SIT = Vangnet IC-arts (assistent) + IC verpleegkundige (CIV) Consulteert Adviseert Ondersteunt De hoofdbehandelaar blijft verantwoordelijk voor het beleid tenzij de SIT de behandeling overneemt. Het beleid wordt dan wel bepaald in overleg met de behandelend arts. SIT 24 per dag Binnen 10 min ter plaatse CIV pieper

9 Grote winst: CIV  SIT CIV-functie:
Ondersteuning verpleegkundigen afdeling (overdragen kennis en vaardigheden) Heropnames op de IC↓ Communicatie verpleegafdelingen/ IC ↑ Resultaten Structurering hulpvragen, beslisbomen en scholing - Aanvragen infuus inbrengen↓ Aantal heropnames ↓ Betere doorstroming IC Verbetering communicatie (jaarevaluaties/ incident bespreking) Consultvragen IC verpleegkundigen ↑ Heden Doorvoeren beslisbomen fysiotherapie en infuusprikken Focus naar complexe patiënt: Spoed Interventie Team (verhoging consultaanvragen intensivisten)

10 Elementen voor implementatie
Invulling branddriehoek van verandering Ontwikkeling materiaal, waaronder scholing, film. IC’s trainen (jan 2009) Leiderschap & IJsjes (juni 2009)

11 Elementen voor implementatie (2)
Start klein met een uittest op een aantal afdelingen. (juni 2009). Luister en inspelen op microsystemen Fasegewijs implementatie en scholing. Luisteren en inspelen op microsystemen (juni 2009 – november 2010). Borging en monitoring (2010). Aantal reanimaties. VSS digitaal SIS standaard in opleidingen SBARR overal

12 Implementatie: stand van zaken
Alle volwassen verpleegafdelingen gereed Poli’s: SBARR Co-assistenten: VSS en SBARR SEH: SBARR (binnen ABCD) Obstetrische High Care: VSS en SBARR Vangnet? Kinderafdelingen: SBARR (binnen ABCD) Info: Arts-assistenten: VSS en SBARR Specialisten: idem Implementeren: VSS digitaal

13 Uitspraken Het is een verademing om te weten dat ik altijd terug kan vallen op een SIT team (verpleegkundige) Goed dat iedereen ons weet te vinden als het nodig is (IC verpleegkundige) Ik krijg nu verpleegkundigen aan de telefoon met een duidelijk en helder verhaal, waardoor ik beter en sneller het probleem kan inschatten. (arts assistent) Via de digitaal ingevulde parameters heb ik direct zicht op de situatie van mijn patiënten. Dat geeft me een gevoel van grip. (medisch specialist) Een arts of arts assistent reageert eerder op mijn signaal (verpleegkundige) We lopen voor de problemen aan en helpen erger voorkomen. (IC verpleegkundige)

14 Borging Scholing VSS en SBARR verplicht in scholing. Monitoring
Aantal reanimaties Evaluatie na reanimatie: (VSS? April 2010) SIT consulten (en heropnames CIV- evt.) (Aantal consulten CIV en intensivisten-evt.)

15 Resultaten: SIT oproepen
4e kwartaal 2009: 3 1e kwartaal 2010: 4 2e kwartaal 2010: 3 3e kwartaal 2010: 3 2010: 10 SIT: 2 x arts kon niet komen 6 patienten: afdeling 2 patienten: step down unit chirurgie 2 patienten: IC-opname

16 SIT oproepen Heropnames via CIV ?
4e kwartaal 2009: Heropnames: 3 = Tot: 6 1e kwartaal 2010: Heropnames: 2 = Tot: 6 2e kwartaal 2010: Heropnames: 5 = Tot: 8 3e kwartaal 2010: Heropnames: 5 = Tot: 8

17 Resultaten: daling reanimaties!

18 Wat opvalt Geen MIP-meldingen Reanimaties ↓

19 Uitdagingen Niet pluis familie/ patiënt Blijvend actie bij VSS ≥ 4
Terugkoppeling resultaten Specialistische afdelingen

20 Vragen?

21

22 CIV consulten

23 CIV uren

24 Consulten intensivisten
2008: 160 2009: 250 2010: 129


Download ppt "Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR)"

Verwante presentaties


Ads door Google