De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een leven lang inzetbaar: preventie en amplitie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een leven lang inzetbaar: preventie en amplitie?"— Transcript van de presentatie:

1 Een leven lang inzetbaar: preventie en amplitie?
Annet de Lange

2 Inhoud Achtergrond duurzame inzetbaarheid
Aanleiding onderzoek en eerste resultaten Preventie via de Brain Aging Monitor? Vragen?

3 1. Achtergrond duurzame inzetbaarheid

4 Kosten Verzuim: ruim 12,6 miljard euro kosten
1% minder verzuim: 2,6 miljard euro bezuinigen 1% beter inzetbaar: 6 miljard euro bezuinigen

5 Wat is Duurzame Inzetbaarheid?
DUURZAME INZETBAARHEID (Van der Klink et al., 2011) Werknemer: verantwoordelijkheid om, binnen eigen mogelijkheden, kennis en competenties op peil te houden en daarmee de opties voor (huidig en toekomstig) werk open te houden. Werkgever: voorwaarden scheppen waaronder de werknemer zich binnen het werk kan ontwikkelen en competenties binnen het bedrijf kan inzetten. Overheid: met regelgeving en flankerend beleid deze processen faciliteren Sociaal Economische Raad (SER; 2009): Vitaliteit, werkvermogen en employability. Brouwer, De Lange, Van der Mei, Wessels, Bültmann, Van der Heijden, Van der Klink (2012), rapport Instituut Gak: De Lange, A. H., Van der Heijden, B. I. J. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid op het werk: van best practice, interventie tot integrale benadering. Alphen aan de Rijn: Vakmedianet

6 Duurzame inzetbaarheid: NU en in de Toekomst
Ontwikkelingen in motivatie, competenties, gezondheid Ontwikkelingen in type, inhoud en vormgeving van werk en ook duurzaamheid van werk

7 Betekenisvolle HR bundels (De Lange, Kooij et al., 2014)
Ontwikkel Behoud Benut Ontzie Training Continue ontwikkeling in de functie Promotie Ergonomische aanpassingen Flexibele arbeidsvoorwaarden Prestatiebeloning Werkweek van 4x9 Ehealth (health check, leefstijl programma) Fietsregeling Taakverrijking Participatie in besluitvorming Horizontale baan verandering Tweede loopbaan Extra verlof Sabbatical pensioen Prepensioen Demotie Vrijstelling van overwerk Parttime werken/deeltijd-pensioen

8 Ontwikkel en Benut praktijken
Functies van HRM Behoud HR praktijken Ontzie HR praktijken Ontwikkel en Benut praktijken Stabiliseren en voorkomen (preventie) Herstellen (curatie) Vernieuwen of verbeteren (amplitie) Blijvende fit tussen Persoon en Omgeving HR Bundels Onderliggende functie Doel: duurzame inzetbaarheid

9 2. Aanleiding onderzoek en eerste resultaten

10 Aanleiding, doel, onderzoeksvraag
Ambitie HAN Betekenis DI voor medewerkers en organisatie duiden Onderzoeksvraag: Op welke wijze kan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen effectief richting, inhoud en structuur (in termen van HRM beleid) geven aan duurzame inzetbaarheid (en ontwikkeling) van haar medewerkers die toegevoegde waarde heeft voor de groei van de organisatie richting een University of Applied Sciences?

11

12 Model Leervoorkeuren Zelfwerkzaamheid (self efficacy)
Motivatie om te leren Werkbeleving Cognitie vermogen Tech. capaciteiten BRAV(O)

13 Voorbeeld deelvragen Wat is de relatie tussen HRM praktijken of instrumenten en het werkvermogen van HAN medewerkers? Wat is vanuit HR analytisch perspectief een geschikt HRM beleid voor de HAN om het werkvermogen van medewerkers te optimaliseren?

14 Globale onderzoeksresultaten: demografische kenmerken respondenten (1)
Categorie Ntotaal Nvalid % van totaal Man 1279 538 (38%) 42,1 Vrouw 1849 879 (62%) 47,5 Totaal 3128 1417 45,3 Categorie Ntotaal Nvalid % van totaal Arbeidsovereenkomst voor onb. tijd 2603 1207 (85%) 46,4 Arbeidsovereenkomst voor bep. tijd 525 210 (15%) 40,0 Totaal 3128 1417

15 26,5% 14,8% 15,8% 16,4% Betekenisvolle HR bundels
04/04/2017 Betekenisvolle HR bundels (De Lange, Kooij, van der Heijden, 2014) Ontwikkel Behoud Benut Ontzie Training Continue ontwikkeling in de functie Promotie Ergonomische aanpassingen Flexibele arbeidsvoorwaarden Prestatiebeloning Werkweek van 4x9 Ehealth (health check, leefstijl programma) Fietsregeling Taakverrijking Participatie in besluitvorming Horizontale baanverandering Tweede loopbaan Extra verlof Sabbatical/ pensioen Prepensioen Demotie Vrijstelling van overwerk Parttime werken/deeltijd-pensioen Gemiddeld % HAN-medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van de betreffende HR bundel in 2013 26,5% 14,8% 15,8% 16,4%

16 Ontwikkel en Benut praktijken
Functies van HRM Behoud HR praktijken Ontzie HR praktijken Ontwikkel en Benut praktijken Stabiliseren en voorkomen (preventie) Herstellen (curatie) Vernieuwen of verbeteren (amplitie) Blijvende fit tussen Persoon en Omgeving HR Bundels Onderliggende functie Veel gebruik (60% van top 10) en tevredenheid onder HAN medewerkers Doel: duurzame inzetbaarheid

17 3. Preventie via de Brain Aging Monitor?

18 Hoe gezond?

19 Preventie ehealth (Aalbers & De Lange, 2013)?
Hersen veroudering Voldoende beweging Gezonde voeding Roken Alcohol Slaap Ontspanning Cognitief functioneren verwijst naar alle processen om kennisverwerving mogelijk te maken; zoals het kunnen waar nemen, herkennen of begrijpen

20 Prevalentie?

21 Waarom zelfmanagement?
Prevalentie + kosten dementie Onderzoeksgeld beschikbaar vanwege ernst van de zaak

22 Zelfmanagement nodig? Algemene gezondheid:
90.2% van de deelnemers beschouwt zijn eigen gezondheid als goed of beter dan goed. Geheugen: 17.3% van de deelnemers meldt over de laatste 12 maanden een achteruitgang van het geheugen. Zorgen om dementie: 15.6% van de deelnemers maakt zich een klein beetje zorgen om dement te worden. 0.7% maakt zich veel zorgen om dement te worden. 0.5% maakt zich zeer veel zorgen dement te worden Vragenlijst binnen Radboudumc; 576 deelnemers gaven het volgende aan

23 Bewegen? Bewegen heeft veel positieve gevolgen in termen van welzijn en cognitief functioneren Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), moeten werknemers minimaal 5x per week dagelijks een half uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit (bijvoorbeeld 5 km stevig wandelen) verrichten om gezond te bewegen (Hildebrandt et al., 2010). Uit recente trends blijkt echter dat steeds ouderen minder goed voldoen aan deze norm in vergelijking tot jongeren (Hildebrandt et al., 2010).

24

25 Eerste vragenlijsten invullen voordat de rest van de interventie openbaar wordt gemaakt

26 Meten van cognitief functioneren

27 Brain Aging Monitor (2014: English, 2015: French)
2759 geregistreerde gebruikers, 819 uitgevallen ingevulde vragenlijsten 2.488 doelstellingen succesvol bereikt (stress management, sporten, voeding, slaap, alcohol consumptie)

28 nieuwe Leer-werkplaats
De leer-werkplaats is een samenwerking tussen de Zorgalliantie van de HAN en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (wzw.nl). De vraag die in de leer-werkplaats “Preventie HRM via online leefstijl bevordering” centraal staat is: Wat zijn de ontwerp criteria of randvoorwaarden voor eHealth programma’s, en de implementatie van deze programma’s binnen HRM beleid om return-on-investment voor zowel werknemers als werkgevers te realiseren? Hierbij ligt de nadruk op het reeds wetenschappelijk ontwikkelde eHealth programma de Brain Aging Monitor van het Radboudumc.

29 Wat gaan wij doen? Bijeen komen in een kleinere groep (7-8 vertegenwoordigers van zorginstellingen, 2 lectoren en Teun Aalbers) + Pieternel Eerst bij de HAN, vervolgens op locatie bij u voor kijkje in de HR keuken (gezondheidsbeleid) U mag gratis gebruik gaan maken van de BAM (gebruikersgroep medewerkers selecteren) Ervaringen uitwisselen en aandacht besteden aan de volgende vragen <Titel van de presentatie>

30 Preventie HRM: via leefstijl bevordering?
Welke leefstijl of ehealth programma’s zijn beschikbaar? Indien u wilt werken met de BAM: Wat is een geschikt ontwerp (in termen van bijvoorbeeld: online en offline elementen, borging binnen HRM, gebruisgemak, interface en communicatie, beloningen, etc.) om effectief gebruik van medewerkers te realiseren? Is implementatie van de BAM in bestaand HRM beleid mogelijk? Wat zijn belangrijke stappen om te nemen in de doorontwikkeling van de BAM door en voor werknemers (in samenwerking met Radboudumc Teun Aalbers) Hoe ziet een kosten-effectiviteit analyse van eHealth interventies zoals de BAM binnen uw eigen bedrijf eruit? Innovatie in eHealth: Is de ontwikkeling van mobiel applicaties als ondersteuning voor web-based eHealth programma’s als de BAM nodig of overbodig? En kan Quantified Self data bijdragen?

31 4. Vragen?

32 Samenvattend Achtergrond duurzame inzetbaarheid
Aanleiding onderzoek en eerste resultaten Preventie via de Brain Aging Monitor? Vragen? Vragen of info:


Download ppt "Een leven lang inzetbaar: preventie en amplitie?"

Verwante presentaties


Ads door Google