De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteursrechten in het Wetenschappelijk Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteursrechten in het Wetenschappelijk Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Auteursrechten in het Wetenschappelijk Onderwijs
TU Delft Library Auteursrechten in het Wetenschappelijk Onderwijs Just de Leeuwe Productmanager

2 Auteursrechten 1. Wat is auteursrecht?
2. Morele rechten/Exploitatierechten 3. Beperkingen/kansen 4. DLO/Blackboard

3 1.Wat is auteursrecht Intellectueel Eigendom
Databankenrecht Merkenrecht Octrooirecht Auteursrecht=bundel rechten Wet 1912, 2004 EU

4 1. Wat is auteursrecht? Ontstaat automatisch bij een creatie
geen registratie-eisen of copyright notice nodig ©Just de Leeuwe 2009 Exclusieve recht van maker van een werk om dit openbaar te maken (publiceren) en te verveelvoudigen (kopiëren) Duur: vanaf creatie van het werk tot 70 jr na de dood van de maker, publicatie 1921, overlijden 1977, publiek domein 2047 Bedrijfsuitgaven, anoniem 70 jaar na de creatie

5 Begrenzing van de wet Creatie=‘Werk’ in de wet: voorwaarde voor bescherming = oorspronkelijkheid/originaliteit : eigen oorspronkelijk karakter+persoonlijk stempel van de maker. Zintuigelijk waarneembaar Vormen Teksten, computersoftware, cartoons, foto’s, tekeningen, geluids/video-materiaal e.d. Niet: feiten, gedachten, mechanische foto’s, reproducties, wetten, zakelijke boodschappen

6 Wat wordt beschermd in de auteurswet?
Wavin building. Architect E. Jelles vs council Zwolle Supreme Court 2004: demolition no infringement copyright

7 Female Treasure Lâncome
Wat wordt beschermd in Auteurswet? Inbreuk auteursrecht/parfum creatief werk Hoger Raad Lâncome vs Kecofa Female Treasure Lâncome

8 2. Waartegen beschermt het auteursrecht?
Exploitatierechten beschermen tegen: verveelvoudigen: kopiëren-bv muziek cd’s openbaar maken: bv maken readers Persoonlijkheidsrechten (morele rechten): recht op naamsvermelding verzet tegen wijziging, plagiaat en verminking Auteursrechthebbende = auteur/ uitgever/werkgever/erfgenaam

9 Geschiedenis Auteursrecht
Charles Dickens ( ), The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, 1842. Copyrights “inalienable natural rights” Charles Dickens, The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, 1842. Copyrights “inalienable natural rights”

10 Mijlpaal: Berner Conventie 1886
9 souvereine Landen (Belgie, Duitsland, VK, NL 1912) Beschermingsideaal: afstand van bilaterale regelingen mondiale afspaken Internationale bescherming op minimum basis en volgens beginsel nationale behandeling Auteursrecht als specifiek regime geaccepteerd Internationale handel en daarmee internationalisering van het auteursrecht WIPO Auteursrechtverdrag 2006 (184 lidstaten) Onderdeel VN

11 Internationaal WIPO 2006

12 Beperkingen (kansen) Gebruik van materiaal mag zonder toestemming vooraf: kopie voor eigen gebruik/studie citeren van werk (art 15a) actuele berichtgeving parodie kunstwerken aan de openbare weg Materiaal onderwijs, mits billijke vergoeding, (art 16) vergelijk readerovereenkomsten gehandicaptenexceptie

13 Beperkingen citaatrecht

14 Beperkingen/kansen auteursrecht
Creative Commons (OCW) Open Access publications (publishers, repositories) E-print servers ArXiv Orphan Works (risicomanagement) Werken waarvan de rechten verlopen zijn (Google Books)

15 Creative Commons

16 Open Access publishers

17 Open Access repositories

18 Blackboard materiaal Valt onder auteurswetgeving: readers, syllabi, docentendicaten, werkboeken, video’s etc Beperkingen gelden, vooraf geen toestemming nodig vrijwaringsmodel Afdracht afhankelijk aantal leerlingen, oplagen Controleur afdracht st. Pro Wettelijk kader Administratie verplicht Controlebezoek, incl toegang DLO/Blackboard Accoutants inschakelen

19 4.DLO en auteursrechten Collectieve regeling afdracht
Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie Nederlands Uitgeversverbond (NUV) Doel: collectieve administratie te verzorgen van auteursrechten voor uitgevers. Melden van gebruik aan de auteursrechthebbenden Universiteiten betalen daarvoor een ‘billijke’ vergoeding.

20 Licentie Uitgevers Elsevier

21 E-Books Springer Verlag

22 Licenties Copyright Lawsuit against Georgia State University
Oxford, Cambridge, SAGE The university admitted that it was offering the material online to students through the following means: electronic reserves in the library, the Blackboard/WebCT Vista course-management system, department Web pages, and other Web sites. But the university says the practice is allowed under the fair-use doctrine of the Copyright Act.

23 Conclusie Bepalen en afwegen belangen en auteursrechthebbenden
Auteursrechtpunt inrichten Ontwikkelen Open Access beleid Checks op auteursrecht inrichten in Blackboard

24 Questions


Download ppt "Auteursrechten in het Wetenschappelijk Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google