De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2013: Windesheim leefklimaat in de (gesloten) residentiele jeugdzorg misschien wel het moeilijkste werk ter wereld Hogeschool Leiden, Windesheim & UvA:

Verwante presentaties


Presentatie over: "2013: Windesheim leefklimaat in de (gesloten) residentiele jeugdzorg misschien wel het moeilijkste werk ter wereld Hogeschool Leiden, Windesheim & UvA:"— Transcript van de presentatie:

1 2013: Windesheim leefklimaat in de (gesloten) residentiele jeugdzorg misschien wel het moeilijkste werk ter wereld Hogeschool Leiden, Windesheim & UvA: dr.Peer van der Helm ism. prof.Dr. Geert- Jan Stams en Marjorie Beld Msc/dr. Jack de Swart Contact? Peer van der Helm: Helm.vd.p@hsleiden.nl 0648133745

2 Black Hole? Over de effecten van ‘behandeling’ van jongeren met gedragsstoornissen is nog minder bekend. Jongens vaker in een JJI/ Meisjes vaak in Jeugdzorg plus

3 Problemen beginnen al voor de geboorte Middelengebruik moeder/stress Geïrriteerde baby Agressie op KDV Sociale uitsluiting op Basisschool Problemen met authoriteit

4 Waarom nu belangstelling Probleem lijkt groter te worden als gevolg van: –Een samenleving die ingewikkelder wordt, kloof hoger-lager opgeleiden en IQ dat stijgt –Afwijkend gedrag niet tolereert –Minder ‘eenvoudige’ baantjes in een beschermde omgeving –Meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf: de harteloze samenleving (Elchardus, 2012)

5 Het ‘nieuwe werken’ (Bregma, 2012) Minder solidariteit, mislukken = eigen verantwoordelijkheid Harder en prestatiegerichter (WW duur, ziektewet) Overal goed in zijn & teamspeler Vooral: flexibeler

6 Dehue, 2012: Ophouden met elkaars tekortkomingen te belichten Politiek nodig die ook mensen zonder toptalent respecteert Wederkerigheid belangrijker dan competitie Straf helpt niet, vaak falen ook niet

7 Helpt straf? Leerexperiumenten slakje Aplisya 1991: Kandel, E.R., Schwartz, J.H. & Jessel, T.M (1991). Principles of Neural Science.Third Edition. Elsevier, New York.

8 Meta-analyse Lipsey et al., 2009 Effectiviteit van behandeling hangt af van de orientatie van de instelling: instellingen die meer op behandeling dan op straf zijn georienteerd hebben grotere effectiviteit, organisaties die op straf zijn gericht negatieve effectiviteit

9 Meta-analyse Parhar et al. 2009 Hoe groter de dwangcomponent van een behandeling hoe minder de effectiviteit

10 Gevolgen straf voor gedrag: Submissieve (vermijdend = aplysia!)maar vaker agressieve probleemoplossingstijl, ook op de afdeling –bij sociale nadeelsituaties, autoriteitsproblemen, competitie en hulp vragen/geven (vd Helm, Matthys & Stams 2013), gevolg: postioneringsgedrag (vd Helm & Stams, 2012) –(Nieuwe gevalideerde vragenlijst sociale probleemsituaties op de groep: TOPS-A = Diagnostisch instrument)

11 Waarnemen Interpretatie Oplossing bedenken Besluit Evaluatie, Self-Efficacy Selectie Gedrag Ervaringen Emoties Crick & Dodge, 1994 5G!

12 Onderzoek Schubert et al. 2011 Marshall & Burton 2010: dringend onderzoek nodig naar forensisch psychiatrische behandeling residentiële behandeling kan gedragsproblemen en recidive significant verminderen wanneer jongeren een positief leefklimaat ervaren. Wat is leefklimaat?

13 Onderzoek naar eigenschappen behandelmilieu 2007 1.responsiviteit pm’er 2.Leren en zingeving (perspectief) 3.Repressiviteit (-): zo min mogelijk dwang! 4.Sfeer, structuur, veiligheid en onderlinge verhoudingen op de groep Nieuw: gevalideerde vragenlijst (PGCI, van der Helm, Stams & van der Laan, 2011, 36 items)

14 Longitudinaal onderzoek n450 vd Helm2007- 2012, 42 instellingen Een positief behandelmilieu bepaalt behandelmotivatie/ILOC/criminele cognities/denkfouten/empathie/actie ve coping/ stabilisatie & agressie/sociale informatieverwerking

15 2008 onderzoek: het werkklimaat=de sleutel! De sociotherapeut als sleutel van de behandeling: moeten kijken naar de wisselwerking (Sameroff 2009; voortschrijdend inzicht: het veld zegt: ‘dat had ik je wel kunnen vertellen’). Een van de moeilijkste taakopgaven is therapeutisch te blijven handelen in weerwil van akelige delicten, gebrek aan motivatie en agressie Structuur en veiligheid bieden en tegelijkertijd flexibel blijven (individuele behoeften patient = RNR beginselen)

16 Belangrijk: iets werkt, een positief leefklimaat met voldoende responsieve mw, uitdaging en perspectief Maar: de wisselwerking tussen medewerkers en jongeren verloopt vaak in een negatieve spiraal wat ging er mis?

17 Is dat zo? Medewerkers uit de gesloten residentiële zorg aan het woord: ‘hij moet hier branden’ ‘Voordat je kan behandelen moet je ze eerst breken’ ‘Hij verdient het niet om ooit vrij te komen’

18 Uitkomsten werkklimaat om. van Iris Boekee, Teylingereind 2011 Angst –Meer angst betekent minder flexibiliteit en minder gevoel van controle Leiderschap –Passief leiderschap betekent minder flexibiliteit en minder gevoel van controle –inspirerend leiderschap betekent meer flexibiliteit en meer structuur Lambert (2011): meer ziekteverzuim en burn-out bij beheersmatig werken (it spills over’)’ Van der Helm, Boekee, Stams & van der Laan 2011: ‘Fear is the Key’ JOURNAL OF CHILDREN’S SERVICESj 2011, pp. 248-263

19 Open Leefklimaat in de residentiële zorg, Relatie en Motivatie (Relatie) Responsiviteit (Relatie) Responsiviteit Behandelmotivatie (Relatie) Responsiviteit Behandelmotivatie Open Klimaat + + T1 T2T3 Van der Helm, 2011 + +

20 Conflicthanteringstijlen (De Dreu, 2004) Eigen belang voorop (vechten & positioneren) = forceren Gezamenlijk belang: probleemoplossen maar in geslotenheid soms forceren & probleemoplossen Dysfunctioneel: vermijden (vluchten/verstijven) of toegeven

21 Transactionele processen bij conflicten op de groep Mw en jongeren bepalen samen het leefklimaat Maar: bij agressie gaan mw strakker optreden (forceren) of trekken zich terug (toegeven of vermijden) dit maakt jongeren onzeker en angstig Toegeven/vermijden/forceren zijn dysfunctionele manieren om met conflict op de groep om te gaan: gevolg =positioneringsgedrag en agressie op de groep Uitkomst: afname contact en destabilisatie jongeren en mw!

22 Uitkomsten 2012 n=345 Een positief leefklimaat gaat altijd samen met een positief werkklimaat en probleemoplossen Maar: forceren/toegeven/vermijden gaan samen met een negatief leef- en werkklimaat, contactafname en agressie op de groep (Onderzoek Nienke Ros 2012 Inforsa)

23 Iets werkt, input en output van conflicthantering : de wasmachine macht/punitive power = conflict Leefklimaat (Jo)werkklimaat (MW) Open:Open: forceren & probleemoplossenProbleemoplossen + SIV+SIV gesloten: forceren toegeven/vermijden reactance & positionneren= negatieve SIV/ sociale problemen

24 Conclusie iets werkt De sociotherapeut/pm’er is de sleutel naar een succesvolle behandeling Voorwaarden voor de sociotherapeut: leiderschap en communicatie met jongeren en binnen het team Samenwerking en andere disciplines onontbeerlijk Zelfsturende teams zijn verwaarloosde teams Zelfsturende jongeren zijn verwaarloosde jongeren

25 Voorwaarde: Voorwaarden voor is een therapeutische instelling (Lipsey, 2007), responsiviteit/groei/ atmosfeer en minder repressie die een verbeterde sociale informatieverwerking op gang kan brengen en daardoor minder agressie en meer prosociaal gedrag: dat komt van pas in de maatschappij!

26 LOEK DIJKMAN TEYLINGEREIND: ‘ALLEMAAL MOOI, MAAR WAT HEBBEN WIJ DAAR AAN’?’ 2011 ontwikkeling training TOP PM’ers (En TOP ST’ers in de Forensische Psychiatrie) Op basis uitkomsten onderzoek Iris Boekee 2010 Doel: ondersteuning medewerkers op de groep = training on the job

27 Nieuwe onderzoekslijnen: Sociale informatieverwerking (Tops) 4TBS instellingen Leefklimaat 4-8 en 8-14 (ook LVB) Leefklimaat in Duitsland/Frankrijk/Curacaoa/India Werkklimaat (Veronique van Miert & Anna Dekker) Leerklimaat in het speciaal onderwijs(Marjorie Beld & Jack de Swart)

28 Nieuw boek voor instellingen en HBO

29 Nieuwe ontwikkelingen hogeschool Leiden, Windesheim & UvA 2011-2020 onderzoek voor de praktijk en samenwerking met 42 instellingen Academisering met als doel versterking van professionals en professionalisering van de sector en het HBO en WO samen met HL en UvA: een uitnodiging aan de sector


Download ppt "2013: Windesheim leefklimaat in de (gesloten) residentiele jeugdzorg misschien wel het moeilijkste werk ter wereld Hogeschool Leiden, Windesheim & UvA:"

Verwante presentaties


Ads door Google