De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meedoen-Verbinden-Stijgen in wijken Amersfoort 10 februari 2011 Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meedoen-Verbinden-Stijgen in wijken Amersfoort 10 februari 2011 Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Meedoen-Verbinden-Stijgen in wijken Amersfoort 10 februari 2011 Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

2 Programma Introductie in Meedoen, Verbinden en Stijgen in wijken Film 7 minuten Nadere uitleg Werk aan de Wijk Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

3 Aanleiding Behoefte aan persoonlijke dienstverlening – - individualisering – - vergrijzing – - eenpersoonshuishoudens – - combinatie zorg en arbeid Leefbaarheid en veiligheid – - toezicht – - onderhoud openbare ruimte - stedelijke vernieuwing – - renovatie, sloop en nieuwbouw Re-integratie – - hoge werkloosheid – - laag opgeleiden – - allochtonen Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

4 Ondersteuning 1.Meedoen, verbinden en stijgen in wijken VROMraad en RWI Veel initiatieven/projecten in wijken Beweging van fysiek naar sociaal Samenhang in activiteiten, WMO, participatie ed. 2.Vraag is het mogelijk dat bewoners meedoen? wat bewoners beweegt Hoe laat je bewoners meedoen Hoe werkt dat? Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

5 MVS principes 1.Om stijging van bewoners en wijk mogelijk te maken is een zeer goed zicht noodzakelijk op de sociale infrastructuur van de wijk. In de haarvaten van de wijk aanwezig zijn 2.Stijging wordt afgemeten aan meervoudig rendement. Niet alleen bewoners profiteren, maar de wijk als zodanig moet voordeel hebben 3.Er is een vorm nodig waarlangs alles vorm krijgt. We gebruiken hiervoor de metafoor “voertuig”. Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

6 Opdracht Bekijk aan de hand van de film op welke wijze de principes van MVS hier terug te vinden zijn Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

7 Integraal wijkperspectief 1. Vooruitkomen staat centraal kansen op de arbeidsmarkt kansen op verbetering van woon- en leefgenot 2.Aanvullende dienstverlening op het terrein wonen zorg welzijn leefbaarheid 3.Doorstroombedrijf voor werkzoekenden 4.Samenwerking organisaties en bedrijven afname diensten ontwikkeling en uitvoering diensten Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

8 Breda Noordoost Gaat over: Revitalisering van de wijk door een samenhangende aanpak van sociale, fysieke en economische maatregelen Wijk terug op de kaart Samenwerking van de bewoners, drie woningcorporaties, zorginstellingen en de gemeente Breda (diverse afdelingen) Iedereen komt vooruit Onbekommerd wonen en vooruit komen Trots op de wijk Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

9 Breda Noordoost 1. typische jaren 60 wijk 2. ruim 19.000 inwoners 3. 5 buurten 4. bijna 9.000 woningen 5. veel (middel)hoogbouw en eengezinswoningen 6. eenzijdige voorraad en veel huurwoningen (ca. 75%) 7. monotone uitstraling 8. ruim van opzet met veel groen 9. goede winkelvoorzieningen 10. veel ouderen 11. instroom starters en allochtonen 12. afnemende sociale samenhang Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

10

11 Betrokkenen 1.Gemeente (bestuur en veel afdelingen) 2.3 corporaties 3.Bewoners (individueel, georganiseerd, huurder, eigenaar, lid van vereniging) 4.Scholen 5.Ondernemers 6.Maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, gezondheid, sport) 7.Kerken Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

12 Hoe is gewerkt ? Houding en intenties Open en transparant Samen proces definiëren en uitvoeren Gezamenlijke analyse en gezamenlijke focus Verbinding tussen korte termijn en langer termijn activiteiten Ruimte voor nieuwe initiatieven van bewoners Frontlijn aanpak en rugdekking De wil samen te zoeken naar optimale aanpak Vertrouwen herwinnen door ergernispunten weg te werken Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

13 Organisatie Sturen en overleg Stuurgroep: bewoners, corporaties (directeur bestuurders) en gemeente (wethouders) Projectgroep: alle betrokkenen die in de wijk werken; de frontlijn Veel overleggen met uiteenlopende werkvormen met bewoners en frontlijners Activeren bewoners door initiatiefbudgetten (Lusten en Lasten) Nieuw samenwerkingsorganisatie ‘werk aan de wijk’ Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

14 Resultaten Resultaten: Helderheid in de gezamenlijk doelen: – Onbekommerd wonen – Zicht op vooruitgang – Noordoost op de kaart Specifieke groepen, zoals scholen, ouderen of jongeren Initiatieven van bewoners: Lusten en Lasten Werken aan de wijk (verbindende nieuwe organisatie) Fysieke projecten E.d. Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

15 Resultaten Resultaat AfkomstmanvrouwEindtotaal Autochtoon (Nederlands)354580 Niet-westerse allochtoon175370 Westerse allochtoon3912 Eindtotaal55107162 manvrouwEindtotaal Project volledig afgemaakt62430 voortijdig met projectdeelname gestopt 61521 Eindtotaal123951 Uitstroom gesubsidieerde arbeid 161329 Reguliere arbeid in loondienst415 Eindtotaal201434 Behaalde kwalificaties/certificaten 144256

16 Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl Lusten & Lasten

17 Werk aan de wijk Wijkgericht meedoen en participatie zorg & hulpverlening sociale activering arbeidsactivering Arbeidsmarkttoeleiding Medewerkers kunnen werkervaring opdoen met een betaalde functie, als vrijwilliger, met behoud van uitkering. Functies sluiten nauw aan op competenties Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

18 Rode draad diensten De denkstappen 1.Bewoners en organisaties met een vraag 2.Bewoners willen en kunnen iets 3.Vraag en aanbod in het gebied verbinden Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

19 Buurtservice Aanleiding voor buurtservicedienst Meer ouderen in de wijk met specifieke vragen Veiligheid 24 uur zorguitvoering Veilig gevoel in openbare ruimte Klussen in huis en tuin Opleiden bewoners naar banen in de zorg Alleenstaanden en vraag naar gemaksdiensten Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

20 Diensten hebben waarde De diensten worden betaald met de dienstencheque 1.Bewoners betalen € 10,- per uur per persoon (bewoners met BredaPas betalen € 6,- per uur per persoon) 2. Bedrijven en organisaties betalen € 15,-- per uur Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

21 Diensten Buurtservice Tuindienst Schoonmaakdienst Woonzorgdienst Beveiligingservice Verhuisdienst Klussendienst Formulierenbrigade Vrouwenstudio Strijkservice 25.000 uur dienstverlening op jaarbasis Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl

22 Do’s en Dont’s 1.sluit aan op beleving bewoners 2. geef ruimte; macht en geld 3. realiseer zichtbare resultaten voor bewoners 4. geef vertrouwen 5. voorkom stroperigheid 6. neem het project niet over, maar ondersteun 7. kijk uit voor onderschatting Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl


Download ppt "Meedoen-Verbinden-Stijgen in wijken Amersfoort 10 februari 2011 Meedoen verbinden en stijgen in wijken: www.mvs-wijken.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google