De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Developing Integrated Mental Health Services

Verwante presentaties


Presentatie over: "Developing Integrated Mental Health Services"— Transcript van de presentatie:

1 Developing Integrated Mental Health Services
Professor Mervyn Morris CCMH BCU 31st MAY 2013

2 Situering van ons project UK regio West Midlands
SCOTLAND X sq miles covered contracts with bordering areas Map of West Midlands with Birmingham and Solihull LONDON WHERE PRINCE WILLIAM AND KATE LIVE

3 Enkele sleutelgegevens (2008-09) mental health services Birmingham*
Bevolking Aantal hulpverleners Aantal bedden “community teams” Aantal gebruikers 1.2 m (Solihull inbegrepen) 3,924 722 79 48,459 *Birmingham and Solihull NHS Mental Health Foundation Trust

4 Location of City’s 3 Premiership Football teams
ASTON VILLA (Benteke) West Bromwich Albion (Lukaku) Birmingham City IP and community spread across city Close to community accessible

5 Birmingham Model Functional Map
1stelijnszorg Birmingham Model Functional Map (SEMI) ACUUT met 1ste lijn Langdurige behoefte Rehab / Herstel ACUUT Thuisbegeleiding langdurige behoefte Intensieve outreach You don’t have to turn functions in to teams.. Residentiële zorg: Ziekenhuisbedden, dagopvang, crisisopvang,

6 Hoe ziet het eruit in België?

7 Birmingham Model Functional Map
1stelijnszorg F1 Birmingham Model Functional Map (SEMI) ACUUT F1/2A met 1ste lijn Langdurige behoefte F3 Rehab / Herstel ACUUT F2A Thuisbegeleiding langdurige behoefte F2B Intensieve outreach You don’t have to turn functions in to teams.. Residentiële zorg: F4 Ziekenhuisbedden, dagopvang, crisisopvang,

8

9 Totaal aantal psychiatrische bedden (WHO Mental Health data From Atlas, 2011)
1:700 1:5000 9

10 Wat was de boodschap van Birmingham ?
Een breed aanbod van geïntegreerde diensten GGZ ontwikkelen die een alternatief vormen voor de huidige vraag naar hospitalisaties is mogelijk. 1ste en 2de lijnsdiensten kunnen verschillende functies ontwikkelen net zoals ziekenhuizen dit doen en zij kunnen op hun beurt een geïntegreerde aanpak ontwikkelen. Het zorgaanbod in de leefomgeving van de gebruiker biedt nieuwe mogelijkheden omdat de nabijheid de aanpak veel concreter maakt. Werken buiten de muren van het ziekenhuis creëert nieuwe uitdagingen omdat controle er niet/minder op de voorgrond staat.

11 3 niveaus van een geïntegreerd systeem
Hulpverleners werken in teamverband en niet als individuën = Samenwerking = Geïntegreerde aanpak Teams werken als een schakel binnen een georganiseerd geheel van zorginstellingen = samenwerking = geïntegreerde zorgtrajecten Zorginstellingen werken met andere diensten uit diverse sectoren = co-ordinatie=geïntegreerde diensten

12 Geïntegeerde zorg – geïntegreerde trajecten– geïntegreerde sectoren
Ieder teamlid - in zijn totaliteit beschouwd als individu met een bepaalde professionele achtergrond - heeft een andere kijk op de persoon, zijn problematiek en situatie. Gediversifieerd denken is essentieel om echt zin te kunnen geven aan wat je doet en om creatieve oplossingen te vinden.Anderzijds is samenwerking binnen het team heel belangrijk om een gemeenschappelijke strategie en doelstelling uit te werken.

13 Geïntegreerde zorg – Geïntegreerde trajecten– geïntegreerde sectoren
Gebruikers, hun familie en naasten hebben nood aan een duidelijk zicht op de bestaande diensten en hun toegankelijkheid. Eenmaal een begeleiding is opgestart, worden alle betrokkenen geïnformeerd over de opgestarte hulp en andere mogelijke hulpbronnen. Teams werken samen en overleggen wie er verantwoordelijk is in welke situatie om lacunes in de begeleiding te vermijden en continuïteit van zorg te garanderen Gelijkenissen met model van de getrapte zorg.

14 Geïntegreerde zorg – geïntegreerde trajecten - Geïntegreerde sectoren
Niet alle hulp voor personen met een GG-problematiek kan aangeboden worden door diensten GGZ. Toegang tot sociale begeleiding, sociale woonsten, vervangingsinkomens …vraagt het engagement van verscheidene diensten. Co-ordinatie met andere diensten garandeert een gemeenschappelijke visie op de langdurige zorg en planning, efficiëntie van de hulpverlening en vermijdt vertragingen.

15 Geïntegreerde zorg in de thuissituatie
Specifiek gericht naar mensen die anders in ziekenhuis worden opgenomen. 24u/24, 7 dagen per week, intensief en gevarieerde frequentie van bezoeken Multi-professioneel team (artsen, verplegers, sociale werkers, ergotherapeuten, psychologen, opbouwwerkers Snelle reactie (binnen de 2u) Traject vanuit en terug naar zorg in leefomgeving “Poortwachter” voor ziekenhuis Residentiële crisisopvang als alternatief voor opname Nauwe samenwerking met ZH voor snel ontslag

16 Residentiële setting zorg: Ziekenhuisbedden, dagopvang, crisisopvang
EERSTELIJNSZORG MOBIEL TEAM GGZ Eerstelijnszorg Landurige nood aan zorg: Afstemming Rehab en herstel MOBIEL TEAM Thuisbegeleiding Langdurige zorg INTENSIEF OUTREACH TEAM Set up services in Primary Care that give access to psychological therapies, also GPs prescribing particularly anti-depressants. Residentiële setting zorg: Ziekenhuisbedden, dagopvang, crisisopvang Belangrijkste traject‘Acute’ zorg

17 Residential based care: Hospital Beds, Day services, Crisis Homes
EERSTELIJNSZORG MOBIEL TEAM GGZ Eerstelijnszorg Langdurige nood aan zorg Liaison Rehab en Herstel MOBIEL TEAM LANGDURIGE ZORG INTENSIEF OUTREACH TEAM Impact in Belgium – Residential based care: Hospital Beds, Day services, Crisis Homes ‘Belangrijkste traject ‘acute zorg’

18 Data on 3 new teams, Birmingham 1995
26% 50 37 Three 48% 96 Two 53% 94 44 One opnamen Afname % 1 jaar Pre thuisbegeleiding 1 jaar Post District Opnamen Globale vermindering van aantal opnamen= 43% Impact op het gebruik van ziekenhuisbedden

19 Data on 3 new teams, Birmingham 1995
Impact op het gebruik van bedden 30% 1,823 1,290 Three 55% 3,667 1,662 Two 36% 3,036 1,953 One OBD* Afname % 1 jaar Pre thuisbegeleiding 1 Year Post Thuisbegel. District Aantal dagen bedbezetting Average reduction in n. bed days = 40% *OBD = gemiddeld aantal dagen bezetting bed

20 Wat hebben we geleerd door andere landen bij hun ontwikkeling te helpen?
De bestaande innoverende projecten en expertise in de zorg in de leefomgeving van de patiënt, dient herkend en gevaloriseerd te worden maar dienen vooral geïntegreerd te worden in een netwerk. De psychiatrie binnen de ambulante- en ziekenhuissector kunnen verschillen op theoretisch en ideologisch vlak en dit zal de onderlinge en ruimere integratie beïnvloeden. Het financieringskader van de verschillende instellingen is een ware uitdaging en puzzelwerk (zeker in Brussel) omdat de verschillende sectoren/diensten van verschillende overheden afhangen… (heel actueel)

21 Ontwikkeling van een “ingebedde” GGZ
Je kan: Een type team uitwerken dat meer de traditionele differentiatie binnen de ziekenhuizen volgt. Aantonen dat de zorg die in de ziekenhuizen wordt aangeboden ook in de meeste gevallen in de thuissituatie kan gerealiseerd worden en dit voor minder geld en met positieve gevolgen voor de patiënt. Het mobiele werk in de thuissituatie voor alle typen “pathologiën” werkt en ook voor “zwaardere” problematieken.

22 Mogelijke vragen voor Brussel…
Wat is de globale visie voor jullie diensten? Hoe beschrijf je jullie partners via een functionele kaart? En hoever staan jullie? Wat plannen jullie op korte en langere termijn rekening houdend met de behoeften in jullie territorium? Waar zitten de grootste knelpunten? Welke zijn op elk niveau de prioriteiten; teams, zorgcircuits, secteurs Wat is nu practisch mogelijk…en nadien?


Download ppt "Developing Integrated Mental Health Services"

Verwante presentaties


Ads door Google