De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Resocialisatie EFP 18 april 2013 Karin ten Brinck – Jan Verheugt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Resocialisatie EFP 18 april 2013 Karin ten Brinck – Jan Verheugt."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Resocialisatie EFP 18 april 2013 Karin ten Brinck – Jan Verheugt

2 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 2 Oprichting AVT Zomer 2005: – Ontsnapping TBS-er Wilhelm S. tijdens verlof waarna moord – Ontsnapping TBS-er: meisje van Eibergen 13 oktober 2005: Installatie tijdelijke onderzoekscommissie TBS (commissie Visser) 16 mei 2006: Rapport commissie Visser Aanbeveling 12: professionele verloftoetsing Juli 2007: verzoek om Avt op te richten 3 oktober 2007: Instellingsbesluit Avt 1 januari 2008: Start Adviescollege Verloftoetsing TBS 2

3 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 3 Organisatie AVT Twaalf forensisch psychiaters en psychologen – Benoeming op voordracht van NIFP, TBS- instellingen en GGZ Nederland – Werkzaamheden acht uur per week Drie juristen als commissievoorzitters Een wetenschappelijk adviseur Secretaris van het college/hoofd van het bureau Lidmaatschapsduur leden (3+3 jaar) 3

4 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 4 Onafhankelijkheid: vijf waarborgen 1.Art. 11 lid 1 Instellingsbesluit: Bij het uitbrengen van een advies ontvangt het AVT geen aanwijzingen van de Minister over de te hanteren methodiek, haar oordeelsvorming en advisering. 2.MvVenJ: Geen inhoudelijke verantwoording en niet in de ambtelijke hiërarchie 3.Psychiaters en psychologen zijn onafhankelijk van eigen instelling 4.Juristen zijn afkomstig uit de rechterlijke macht 5.Vestiging in Utrecht 4

5 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 5 Werkwijze Er wordt binnen het AVT gewerkt in commissies (wisselend in samenstelling) Drie gedragsdeskundigen, jurist/voorzitter, secretaris Maximaal twintig adviezen per vergadering Zeven vergaderingen per maand: circa 140 adviezen Procedure: Kliniek:  Behandelteam  Interne verloftoetsingscommissie  Inzenden verlofaanvraag Verlofunit-Procedurele toets Adviescollege -Inhoudelijke toets Hoofd Verlofunit-Beslissing 5

6 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 6 Beoordeling verlofaanvragen Wettelijk kader: - Art. 50 e.v. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden - Verlofregeling TBS d.d. 24 december 2010 Format aanvraag: zes boxen – Toetsinstrument voor interne verlofcommissies, verlofunit en AVT – Alle gegevens en risico’s maximaal in kaart gebracht 6

7 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 7 Format verlofaanvraag Box 1: Persoonsgegevens en voorgeschiedenis Box 2: Delictdiagnostiek Box 3: Behandelverloop Box 4: Risicotaxatie en risicomanagement Box 5: Verlofplan Box 8: Samenvatting van de verlofaanvraag 7

8 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 8 Toetsingscriteria AVT 1.Risicotaxatie 2.Risicomanagement 3.Incidenten 4.Delicttype 5.Behandeling 6.Verloop van verlof 7.Inzicht van het behandelteam in de dynamiek van de patiënt 8.De werkrelatie tussen patiënt en kliniek 9.Kwaliteit van de aanvraag 8

9 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 9 Toetsingscriteria AVT Samenhang en consistentie Consistente samenhang tussen diagnostiek, delictgerelateerde risicofactoren, behandeling, risicomanagement en verlofplanning Proportionele aanpak Behandeling – goed tempo, niet overmatig voorzichtig, beheersing prop. Openheid en eerlijkheid Objectieve verslaglegging, inclusief twijfels en onzekerheden Individuele specificiteit De aanvraag bevat gerichte, gedetailleerde informatie over een bepaalde patiënt en vermijdt algemeenheden en standaardlijstjes 9

10 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 10 Adviezen van het Avt Positief – negatief – aanhouden Aanhouden: nadere inlichtingen of second opinion In beginsel geen voorwaarden bij advies Uitgebreide motivering Geen beroepsmogelijkheid tegen adviezen AVT Geen beroepsmogelijkheid tegen beslissing van de minister 10

11 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 11 Redenen negatieve adviezen (1) -Er hebben zich in het afgelopen jaar ernstige incidenten voorgedaan. -Onvoldoende ontwikkeling in behandeling of in het toestandbeeld, te weinig zicht op betrokkene, onvoldoende zicht op seksualiteitsbeleving. -Risico’s binnen gevraagde verlof te hoog geacht, sprake van ongunstige risicotaxatie. -Verlofplan c.q. stappenplan te summier, signaleringsplan te mager -De aanvraag is te prematuur, het huidige verlof dient eerst over een langere periode te worden uitgevoerd. 11

12 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 Redenen negatieve adviezen (2) -Risicomanagement niet adequaat, te weinig aandacht voor de belangen van het slachtoffer in het risicomanagement. -Er is geen sprake van samenwerking en/of overeenstemming met betrokkene. -Het gevraagde verlof is een te grote stap, de verloven dienen meer gefaseerd te worden opgebouwd. -De visie van de kliniek wijkt af van recente externe rapportages en er is geen verklaring voor het verschil in inzicht. -Inconsistenties en tegenstrijdigheden in de verlofaanvraag. -De vervolgvoorziening is nog niet bekend. 12

13 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 13 Aantal adviezen 20082009201020112012 Aantal adviezen 13401482166619241884 Positief1158 (86,4%) 1293 (87,2%) 1482 (89%) 1721 (89,4%) 1682 (89,3%) Negatief87 (6,5%) 93 (6,3%) 92 (5,5%) 106 (5,5%) 111 (5,9%) Aanhouding95 (7,1%) 96 (6,5%) 92 (5,5%) 97 (5,1%) 90 (4,8%) 13

14 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 14 Doel was: Tijdens het verlof mag er niets mis gaan! Ernstige incidenten tijdens verlof: 2008 : 1 2009 : 1 2010 : 1 2011 : 1 2012 : 1 Resultaat: Eén ernstig incident per jaar !

15 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 15 Conclusie: Doelstelling is behaald: Verlof in de TBS is heel veilig!

16 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 16 Neveneffecten van de doelstelling: Klinieken vragen minder vaak en minder snel verlof aan. TBS duurt hierdoor veel te lang. Minder oplegging TBS Minder TBS-patienten: dus meer gevaar? Meer contraire beëindigingen Voorgenomen sluiting drie klinieken

17 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 17 Verbeterpunten 1.Vertrouwen herstellen: –In de politiek –In de samenleving –Bij de Tbs-patiënten –In de klinieken 2. Snelheid van de behandeling omhoog: –Notitie forensische zorg in perspectief

18 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 18 Verbeterpunten (vervolg) 3. Combinatie van expertise: – Combinatie van alle meetinstrumenten – Klinische blik herwaarderen – Veel aandacht voor behandelmilieus en voor kennis en ervaring van behandelaren

19 | Symposium Resocialisatie EFP - 18 april 2013 19 Toekomst? TBS naar maximaal zes tot acht jaar. Daarin een gedegen verlofbeleid vanaf het eerste jaar van de behandeling.


Download ppt "Symposium Resocialisatie EFP 18 april 2013 Karin ten Brinck – Jan Verheugt."

Verwante presentaties


Ads door Google