De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kredietverlening en Banken. 2 AGENDA Theorie Praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kredietverlening en Banken. 2 AGENDA Theorie Praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Kredietverlening en Banken

2 2 AGENDA Theorie Praktijk

3 3 kernvragen: 1- Wie vraagt het Krediet? 2- Waarvoor dient het Krediet? 3- Hoe wordt het Krediet terugbetaald?

4 1- Wie vraagt het krediet? Wie is de ondernemer? Wat doet de ondernemer? Wat heeft de ondernemer gedaan? Wat kan de ondernemer? Wat kan de ondernemer niet? Kortom: Met wie hebben we te maken!

5 2- Waarvoor dient het krediet? Vaste activa: - Onroerende zaken, machines, inventaris, transportmiddelen Vlottende activa: - Voorraden, debiteuren, liquide middelen

6 Gulden balansregel: Permanente en langdurige vermogensbehoefte financieren met Eigen- en Lang vreemd vermogen (vaste activa en permanente kern van de vlottende activa)

7 3- Hoe wordt het krediet terugbetaald? Wat is de rentabiliteit en aflossingscapaciteit van de onderneming? EZ en VOF: (Winst + Afschrijvingen) – privé-opnamen = ruimte voor rente- en aflossingsverplichtingen BV: Winst + afschrijvingen = ruimte voor rente- en aflossingsverplichtingen

8 8 AGENDA Theorie Praktijk

9 9 Winst- en Verliesrekening over Netto-omzet Kostprijs van de omzet Brutomarge Bedrijfskosten: Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten(19.790)(23.130) Resultaat

10 10 Activazijde Balans 31 december december 2006 Vaste Activa Inventaris Vervoermiddelen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen

11 11 Passivazijde Balans 31 december december 2006 Eigen Vermogen LVV KVV Aflossingsverplichtingen Crediteuren Overige schulden


Download ppt "Kredietverlening en Banken. 2 AGENDA Theorie Praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google