De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kredietverlening en Banken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kredietverlening en Banken"— Transcript van de presentatie:

1 Kredietverlening en Banken
Deze presentatie gaat in op een terugblik op 2007 en een vooruitblik op 2008 voor ING Retail Nederland.

2 AGENDA Theorie Praktijk De onderwerpen die behandeld worden zijn:
1. Resultaten in 2007 bij Postbank, ING Bank en in de NWE bank. 2. De ambities voor 2008 voor Postbank, ING Bank en de NWE bank.

3 3 kernvragen: 1- Wie vraagt het Krediet. 2- Waarvoor dient het Krediet
3 kernvragen: 1- Wie vraagt het Krediet? 2- Waarvoor dient het Krediet? 3- Hoe wordt het Krediet terugbetaald? Deze presentatie gaat in op een terugblik op 2007 en een vooruitblik op 2008 voor ING Retail Nederland.

4 1- Wie vraagt het krediet? Wie is de ondernemer? Wat doet de ondernemer? Wat heeft de ondernemer gedaan? Wat kan de ondernemer? Wat kan de ondernemer niet? Kortom: Met wie hebben we te maken! Deze presentatie gaat in op een terugblik op 2007 en een vooruitblik op 2008 voor ING Retail Nederland.

5 2- Waarvoor dient het krediet
2- Waarvoor dient het krediet? Vaste activa: - Onroerende zaken, machines, inventaris, transportmiddelen Vlottende activa: - Voorraden, debiteuren, liquide middelen Deze presentatie gaat in op een terugblik op 2007 en een vooruitblik op 2008 voor ING Retail Nederland.

6 Gulden balansregel: Permanente en langdurige vermogensbehoefte financieren met Eigen- en Lang vreemd vermogen (vaste activa en permanente kern van de vlottende activa) Deze presentatie gaat in op een terugblik op 2007 en een vooruitblik op 2008 voor ING Retail Nederland.

7 3- Hoe wordt het krediet terugbetaald
3- Hoe wordt het krediet terugbetaald? Wat is de rentabiliteit en aflossingscapaciteit van de onderneming? EZ en VOF: (Winst + Afschrijvingen) – privé-opnamen = ruimte voor rente- en aflossingsverplichtingen BV: Winst + afschrijvingen = ruimte voor rente- en aflossingsverplichtingen Deze presentatie gaat in op een terugblik op 2007 en een vooruitblik op 2008 voor ING Retail Nederland.

8 AGENDA Theorie Praktijk
Maar wat staat ons in 2008 te wachten. Wat gaan we bereiken in 2008?

9 Winst- en Verliesrekening over 2007
2006 Netto-omzet Kostprijs van de omzet Brutomarge Bedrijfskosten: Afschrijvingen vaste activa 54.270 52.040 Overige bedrijfskosten 76.840 70.240 Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (19.790) (23.130) Resultaat 92.649 88.390

10 Vaste Activa 22.617 Vlottende activa Liquide middelen 93.118 116.889
Activazijde Balans 31 december 2007 31 december 2006 Vaste Activa Inventaris 59.400 77.860 Vervoermiddelen 19.152 22.617 78.522 Vlottende activa Debiteuren 11.800 15.634 Liquide middelen 2.766 778 93.118

11 Passivazijde Balans 31 december 2007 31 december 2006 Eigen Vermogen 41.620 21.280 LVV 17.190 22.643 KVV Aflossingsverplichtingen 5.812 10.543 Crediteuren 18.358 52.996 Overige schulden 10.138 9.427 34.308 72.966 93.118


Download ppt "Kredietverlening en Banken"

Verwante presentaties


Ads door Google