De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Jeugdgezondheidszorg De school als gezonde leefomgeving Dr Brigitte De Mey Arbeidsgeneesheer 20 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Jeugdgezondheidszorg De school als gezonde leefomgeving Dr Brigitte De Mey Arbeidsgeneesheer 20 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Jeugdgezondheidszorg De school als gezonde leefomgeving Dr Brigitte De Mey Arbeidsgeneesheer 20 mei 2011

2 2 Definitie van gezondheid WGO: “ gezondheid is niet louter de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn” Andere meer operationele definitie: “gezond zijn betekent dat er een functioneel evenwicht is tussen wat de mens kan (zijn capaciteit) en wat de maatschappij als gangbare eis stelt”

3 3 Opdracht “Arbeidsgezondheidszorg” (1) Definitie WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en ILO (Internationale Arbeidsbureau): ‘Het bevorderen en onderhouden van de hoogste mate van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemer in zijn beroep’

4 4 Arbeidsgezondheidszorg (2) ILO De werknemers beschermen tegen elke bedreiging voor zijn/haar gezondheid die uit het werk of uit de werkomstandigheden kan ontstaan of voortvloeien De aanpassingsmogelijkheden van de werknemer bevorderen (psychisch, fysisch en sociaal) door: –Aanpassing van het werk of de werkomstandigheden –Door de werknemer werk te geven waarvoor hij geschikt is

5 5 Arbeidsgezondheidszorg (3) ILO Een bijdrage leveren om het hoogst mogelijke welzijnsniveau van de werknemer te bereiken en te behouden

6 6 Situering van de arbeidsgeneeskunde Benaming van de geneesheer Taak van de geneesheer Preventieve geneeskunde arbeidsgeneesheer Werkt preventief – Voorkoming BZ en AO – Door verbetering van de werkpost – Door informatie aan de WN Controle- geneeskunde Controlerend geneesheer (gewaarborgd loon) Geneesheer van het FBZ Gaat de juistheid na van de werkongeschiktheid tgv ziekte of ongeval aangifte van BZ Bepaalt het percentage van de vergoeding Administratieve geneeskunde Geneesheer volksgezondheid Geneesheer van de RVA Medische schifting Let op de toepassing van de reglementering inzake werkloosheid Curatieve geneeskunde

7 7 De welzijnswet (1) Nieuwe begrip: « welzijn » behelst verschillende domeinen arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, verfraaiing van de arbeidsplaatsen, maatregelen inzake leefmilieu

8 8 De welzijnswet (2) Uitbreiding van het toepassingsgebied: –Iedereen die werkt onder het gezag van –Leerlingen en stagiaires –Familieondernemingen Nieuwe accenten: Verbetering van de ‘kwaliteit’ van de arbeid en nastreven van fysisch en psychisch welzijn

9 9

10 10 Arbeidsveiligheid Sobane in schoolmilieu: www. Sobane.be Voorbeelden: Brandveiligheid Machineveiligheid Speeltuinen: veiligheid

11 11

12 12

13 13 Ergonomie Def.:Ergonomie (of human factors) is de wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem. Het is het beroep dat de theorie, principes, gegevens en methodes toepast om zo te ontwerpen dat het menselijk welzijn en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt." 3 specificatiedomeinen: –Fysieke: houdt rekening met de menselijke anatomie werkhoudingen, manueel hnateren van lasten, RSI,… –Cognitieve: bestudeert de mentale processen mentale belasting, mens-computer interactie, stress en training,.. –Organisatie: optimaliseren van socioeconomische processen teamwork, ontwerpen van werkplekken en –tijden, …

14 14 Ergonomie Analyse van de (beeldscherm)werkpost Vormingen ‘beeldschermergonomie’ en ‘rugpreventie’ Advies bij aankoop meubilair Advies bij ontwerpen van werkposten

15 Ergonomie 1. Voeten plat op de grond 2. Zithoogte: open hoek 3. Zitdiepte: vuist ruimte in kniekuil 4. Steun lage rug: boven broeksriem 5. Tafel op ellebooghoogte 6. Bovenrand scherm max. op ooghoogte 7. Scherm: kijkafstand op armlengte 8. Toetsenbord: 15 cm van tafelrand 9. Documenthouder 10. Haaks op venster en 2m afstand 15

16 Tips computeropstelling 1. Maximum 1 uur zonder pauze de computer gebruiken 2. Plaats het beeldscherm haaks op het venster 3. Vermijd lichtinval in beeldscherm, gebruik zonnewering 4. Vermijden lichtinval in de ogen 5. Plaats beeldscherm, toetsenbord en muis recht voor u 6. Plaats beeldscherm op een armlengte afstand 7. Bovenrand van het beeldscherm mag maximaal op ooghoogte komen 8. Plaats toetsenbord op 15 cm van tafelrand 9. Computermuis heeft voldoende vrije ruimte 10. Verander regelmatig van houding 16

17 17 Geschiedenis

18 18

19 De evaluatie van drie types schoolmeubilair volgens EN 1729 19

20 20 Zitballen

21 21 Boekentas 1.De boekentas mag maximaal 10% van je lichaamsgewicht wegen 2.Een rugzak is minder belastend dan een schoudertas of boekentas 3.Draag een rugzak over beide schouders 4.Gebruik een rugzak met een verstevigde rug en compartimenten 5.Steek de zwaarste spullen het dichtst tegen de rug 6.De ouders helpen bij het maken van de boekentas en controleren het gewicht 7.De leerling gebruikt losbladige werkschriften 8.De leerkracht maakt duidelijke afspraken over mee te nemen boeken 9.De school voorziet voldoende opbergruimte voor boeken 10.De school voorziet naslagwerken in klaslokaal

22 22 Ergonomie

23 23

24 24 Arbeidshygiëne Metingen en adviezen m.b.t. –thermisch comfort –akoestisch comfort –luchtverversing (CO 2 )* –verlichting

25 25 Verlichting Verlichtingssterkte (daglicht/ kunstlicht) Reflecties vermijden Contrast lichtverspreiding

26 26

27 27

28 28 Ontstaan van stress: onevenwicht tussen de eisen gesteld door de taak en/of sociale omgeving en de capaciteiten die men heeft om er het hoofd aan te beiden Psychosociale belasting en Stress (1)

29 29 Stressfactoren: –Te weinig tijd –Geen duidelijke functieomschrijving –Geen erkenning of beloning voor goed functioneren –Geen mogelijkheden om klachten te uiten –Geen medewerking van superieuren, collega’s, ondergeschikten –Veel verantwoordelijkheden maar geen beslissingsbevoegdheden –Geen controle over het eindproduct –Onzekere arbeidssituatie (overnames, fusie, economische recessie,…) –Geen mogelijkheid eigen talenten te kunnen benutten –Onaangename werkomstandigheden Stress (2)

30 30 Gevolgen als de stresssituatie te lang aanhoudt: –Arbeidsontevredenheid, prikkelbaarheid –Moeheid, slaapstoornissen –Hoofdpijn, rugpijn –Maag- en darmstoornissen –Hartkloppingen, hartritmestoornissen, hypertensie –Benauwdheid, hyperventilatie –Burn-out Stress (3)

31 31 Vlaamse leerkrachten steeds vaker ziek –Oorzaak: toegenomen werkdruk en de gebrekkige aandacht in scholen voor welzijn op het werk (AgODi) –Preventieprincipes: systeembenadering (techniek, organisatie vh werk, arbeidsomstandigheden, sociale relaties, omgevingsfactoren) Organisatie als risico

32 32 Definitie: Meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat: –de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast –dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht –of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd Pesten op het werk (1)

33 33 Recente onderzoeksbevindingen –Stijging van formele klachten (top van ijsberg) –Tendens ‘same-sex’ effect –Rol van concurrentie en macht als onderliggende oorzaken Wie wordt vooral gepest? –Beginnende werknemers –Pensioengerechtigde werknemers Pestgevoelige sectoren? –Gezondheidssector (26%) –Overheidsadministratie (23%) –Onderwijs (15%) –Horeca (7%) Bron: eindverhandeling criminologie KULeuven van Sandra Uytterhoeven Pesten op het werk (2)

34 34 Elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Geweld: definitie

35 35 Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie die als doel of gevolg heeft dat: de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd Ongewenst seksueel gedrag op het werk: definitie

36 36 Psychologische gevolgen –Aandachts- en concentratiestoornissen –Geïrriteerd of agressief reageren –Verlies van zelfvertrouwen –Angst –Depressie –Slaapstoornissen –Zelfmoord Gevolgen OGW voor slachtoffer (1)

37 37 Sociale gevolgen –Isolatie, uitsluiting/terugtrekken uit de groep –Jobverlies Fysieke gevolgen –Maag- en darmproblemen (maagzweer etc.) –Verhoogde bloeddruk –Hoofdpijn –Huidziekten Gevolgen OGW voor slachtoffer (2)

38 38 Toename en escalatie conflicten Kliekjesvorming en polarisatie Onaangename werksfeer Interne communicatie? Kwaliteits- en productiviteitsafname Toename absenteïsme Toename personeelsverloop Zwak bedrijfsimago Gevolgen OGW voor onderneming (3)

39 39 Langdurig werkgerelateerd absenteïsme omwille van stress, burn- out, ongunstige werkomstandigheden (zoals OSGW) Extreem absenteïsme omwille van motivationele aspecten en attitude Relatie tussen frequent, langdurig en extreem absenteïsme en ongewenst gedrag op het werk Absenteïsme en ongewenst gedrag

40 40 Primaire preventie = voorkomen van ongewenst gedrag (i.p.v. schade) Nadruk op organisatorische maatregelen & aanpak Uitvoeren van diverse risicoanalyses (verplichting werkgever): –Risicoanalyse a priori Risicoanalyse a posteriori Meer nadruk op primaire preventie

41 41 Risicoanalyses: –Risicoanalyse a priori: welke zijn de factoren die psychosociale belasting veroorzaken en welke maatregelen kan men treffen om psychosociale belasting te voorkomen? –Risicoanalyse a posteriori: naar aanleiding van (herhaaldelijke) incident(en), formele dossiers of verklaringen in het register over geweld op het werk. Dit gaat over het opsporen van risicofactoren om de nodige maatregelen te ondernemen. Meer nadruk op primaire preventie

42 42 Inbreng van verschillende deskundigen: multidisciplinariteit Bedrijfsartsen Verpleegkundigen Epidemiologen Ergonomen Toxicologen Veiligheidsingenieurs Psychologen Opdracht ‘Arbeidsgezondheidszorg’

43 43 Bedrijfsarts staat centraal –De mens –Alle facetten van de arbeid –Interface tussen beide Opdracht ‘Arbeidsgezondheidszorg’

44 44 Opdracht ‘Arbeidsgezondheidszorg’ Hazards (gevaren) versus Risks (risico’s) –Opsporingstechnieken: risicoanalyse (workplace) –Informatie vanuit Health Surveillance (individu)

45 45 Bepalen & evalueren van risico’s risico’s identificeren: bepalen van de aard risico’s analyseren: de omvang nauwkeuriger bepalen; risico’s evalueren: een waarde/appreciatie toekennen (=vgl n ) preventiemaatregelen voorstellen

46 46 Een risico-evaluatie is het proces waarbij gezondheids- en veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit gevaren op de werkvloer worden geëvalueerd, met het oog op het bepalen van preventiemaatregelen Elke werkgever heeft de morele plicht en wettelijke verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van werknemers in alle aspecten van het werk te garanderen. Risico-evaluatie (1)

47 47 Gevaar (hazard) –De aanwezigheid van bepaalde agentia zoals chemicaliën, ioniserende straling, warmte, infecties, … evenals organisatorische aspecten, veiligheid Blootstelling –De mogelijkheid om aan een risico te worden blootgesteld Risico (risk) –Het risico is de kans of waarschijnlijkheid – hoog of laag – dat iemand door deze of andere gevaren een letsel oploopt. Risico-evaluatie (4)

48 48 Vijf stappen methode –Gevaarsidentificatie –Identificatie van de blootgestelden –Beoordeling van het risico: risicoanalyse Blootstelling + effecten meten –Beschrijving van de risicobeheersmaatregelen –Toekennen van prioriteiten aan de maatregelen Risico-evaluatie: synthese van de ‘werkpost’ Risico-evaluatie (5)

49 49 Participatief Expert-evaluatie SOBANE Risico-evaluatie (6): methoden

50 50 Gevaar (hazard): (intrinsieke eigenschap om schade te veroorzaken) Risico (risk): R = P x F x E (mogelijkheid tot schade)P = waarschijnlijkheid op schade F = blootstellingsfrequentie E = ernst van de schade, effect Risico-evaluatie (7) Kinney methode

51 51

52 52 Iedere 3,5 minuten sterft er iemand in de EU-27 door werkgerelateerde oorzaken. Iedere 4,5 seconden maakt in de EE-27 een werknemer een ongeval mee waardoor hij/zij tenminste drie werkdagen thuis moet blijven. Het aantal arbeidsongevallen dat leidt tot drie of meer dagen ziekteverzuim is enorm: meer dan 7 miljoen per jaar. Waarom risico-evaluatie belangrijk is (1)

53 53 205 miljoen werknemers in Europa 167.000 sterfgevallen toegeschreven aan arbeidsongevallen en beroepsziekten in EU-27, waarvan: –159.000 sterfgevallen worden toegeschreven aan beroepsziekten 74.000 sterfgevallen in verband met gevaarlijke stoffen op het werk (inclusief asbest) –7.460 dodelijke ongevallen op het werk De getallen in deze presentatie zijn afkomstig uit ons campagneoverzicht: http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary Waarom risico-evaluatie belangrijk is (2)

54 54 Middelen om risico-evaluatie te maken: –Werkplaatsbezoeken –Informatie uit taakanalyses en arbeidsomstandigheden –Verzamelen van documentatie rond gevaarlijke producten –Resultaten van metingen (monitoring), ergonomische studies en psychosociale enquêtes –Resultaten van de effectmonitoring tijdens de medische onderzoeken (biomonitoring) –De analyse van de oorzaken van beroepsziekten –Overlegstructuren (CPBW, toolboxmeetings, overleg IDPBW/EDPBW) Middelen risico-evaluatie

55 55 Identify the unknown

56 56 Kern van het preventiebeleid: risico’s voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen Principes en organisatie van het preventiebeleid

57 57 Preventiemaatregelen –Op basis van de risicoanalyse –Prioriteitenplan Primaire preventie: risico’s voorkomen Secundaire preventie: schade voorkomen Tertiaire preventie: schade beperken –3 niveau’s Organisatie De werkpost Het individu Preventiemaatregelen

58 58 Subjectieve risico’s: steeds grotere rol bij ontstaan van gezondheidsaandoeningen Deskundigen en leken: verschillende beoordeling van de risico’s Voor de communicatie over de risico’s is kennis van deze risicobeleving noodzakelijk Risicoperceptie

59 59 Bij een gelijkblijvend kwantitatief risico schatten leken het risico hoger in als: 1. De gevolgen ernstiger zijn 2. De blootstelling niet vrijwillig is 3. Risico’s en gevolgen minder gekend (en begrepen) zijn 4. Risico’s niet of minder goed zintuiglijk waarneembaar zijn 5. De persoonlijke beheersbaarheid lager is 6. Risico’s ‘man-made’ zijn 7. Men er zelf geen voordeel van heeft 8. Er al eerder slachtoffers gevallen zijn 9. Minder vertrouwen bestaat in de verantwoordelijken 10. Deskundigen niet eensgezind zijn over oorzaken en gevolgen 11. Er meer (media) aandacht is Risicoperceptie

60 60 Ken de doelgroep Ken het doel Ken de verwachting van de doelgroep Zorg voor vertrouwen Zorg voor eenduidigheid Zorg voor openheid Houd het initiatief Risicocommunicatie

61 61 4 risicocategorieën, bepaald door KB van 28 mei 2003: gebaseerd op bepaalde kenmerken van de werkpost Gebaseerd op een grondige risicoanalyse Daarnaast categorieën van werknemers met bepaalde persoonlijke kenmerken Wie is onderworpen aan het gezondheidstoezicht?

62 62 KB. Gezondheidstoezicht 28 MEI 2003 Categorieën van toezicht 1. Veiligheidsfunctie 2. Functie met verhoogde waakzaamheid 3. Activiteit met welbepaald risico 1. Blootstelling aan fysische, chemische of biologische agentia 2. Risico op fysische of mentale belasting gelinkt aan 1. belasting van ergonomische aard (inbegrepen beeldschermwerk, tillen van lasten) 2. of aan zwaar werk 3. of aan repetitief en monotoon werk 3. Nachtwerk of ploegenarbeid 1. MET bijzondere risico’s of fysische of mentale spanningen 2. ZONDER bijzondere risico’s of fysische of mentale spanningen 4. identificeerbaar risico van psycho-sociale belasting 4. Activiteit gelinkt aan voedingswaren

63 63 « AANGEPAST » toezicht: Titel VIII Codex: bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties Hoofdstuk II: jongeren op het werk Hoofdstuk III: stagiaires Aparte KB’s voor: –Jongeren op het werk –Mindervalide werknemers (wet van 16 april 1963) –Werkneemsters tijdens de zwangerschap of de lactatie –Stagiaires, leerlingen en studenten –Uitzendkrachten –PWA’ers Bijzondere categorieën

64 64 Jongerenarbeid specifiek wettelijk kader zowel inzake arbeidsovereenkomsten als inzake welzijn op het werk. gezondheidstoezicht :bijzondere categorie van werknemer,specifieke leeftijdsgebonden risico’s,… specifieke arbeidsverbanden. de werkgever heeft dezelfde verplichtingen als ten aanzien van de andere werknemers, o.a. risicoanalyse, preventiebeginselen, onthaal- en begeleidingsplicht,… verboden arbeid. bijzondere statuut van de stagiair

65 65 Welzijnswetgeving: Art 2 van de welzijnswet van 4 augustus 1996: aantal categorieën gelijkgesteld met werknemers KB van 3 mei 1999 betreffende jongeren op het werk Jongeren op het werk

66 66 Jongeren op het werk Welzjnswet, art.2 Worden gelijkgesteld met werknemers: –De personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling gevolgd wordt –De personen verbonden door een leerovereenkomst –De stagiaires –De leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvoor een vorm van arbeid in de onderwijsinstelling wordt gevolgd

67 67 Jongeren op het werk KB jongeren, definitie jongeren: –15-18 jarigen, die niet meer onder de voltijdse leerplicht vallen –Leerovereenkomsten (ongeacht de leeftijd), ook stelsel werkopleiding –student-werknemers (ongeacht de leeftijd): arbeidsovereenkomst met onderneming –Leerlingen en studenten, die vorm van arbeid verrichten in de onderwijsinstelling

68 68 Jongeren op het werk Eerste KB rond kinderarbeid in 1884 i.v.m. ondergronds werk Extra bescherming: reglementering prestatie-uren, minimum leeftijden, verboden tewerkstelling in “schadelijke” werkomstandigheden

69 69 Specifieke kenmerken van jongeren Verhoogd risico op ongevallen –Gebrek aan ervaring; kunnen gevaren minder goed herkennen –Niet bewust van regels, procedures bij storingen –Emotioneel en cognitief nog niet voldoende rijp –Periode van exploratie en risicogedrag –Onhandigheid en gebrek aan coördinatie –Te groot enthousiasme, energieoverschot Verhoogde gevoeligheid voor chemische en fysieke agentia Grote verschillen in grootte en kracht

70 70 Jongeren op het werk Wat moet er gedaan worden? Passend (klassieke risico’s) of specifiek (jongeren) gezondheidstoezicht Specifieke risicoanalyses voor jongeren Lijst met verboden activiteiten

71 71 Voorafgaand specifiek gezondheidstoezicht Het voorafgaand specifiek gezondheidstoezicht is van toepassing wanneer de jongeren op het werk: –Nachtarbeid verrichten (20- 6u) –De leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt –Een afwijking hebben gekregen om arbeid te verrichten die in principe verboden is voor jongeren

72 72 Wat moet er gedaan worden?: –Preventiemaatregelen Als uit de risicoanalyse blijkt dat er een probleem is –Voorlichting en begeleiding jongeren Over de mogelijke risico’s Vooraleer aan het werk te stellen In overleg met PA en comité

73 73 Verboden arbeid voor jongeren (1) Wordt als gevaarlijke arbeid beschouwd: arbeid welke de jongere, objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen waardoor de jongere blootgesteld wordt aan giftige of carcinogene stoffen, stoffen die erfelijke genetische veranderingen veroorzaken of tijdens de zwangerschap schadelijke gevolgen hebben voor de foetus die blootstelling aan ioniserende stralen met zich meebrengt

74 74 Verboden arbeid voor jongeren (2) die risicofactoren voor ongevallen inhouden, specifiek gevaar voor jongenen die de jongere blootstelt aan extreme hitte of koude, of aan lawaai of trillingen

75 75 Verboden arbeid voor jongeren (3) Verbod in elk geval van toepassing voor agentia, werkzaamheden, plaatsen opgesomd in bijlage bij het KB Afwijkingen in het verbod: 1. Als onontbeerlijk voor de beroepsopleiding, op voorwaarde dat: 1. Bijzijn van een ervaren werknemer 2. Preventiemaatregelen gecontroleerd door de hiërarchische lijn 2. Studentwerknemer, die = of > 18 jaar 1. Studierichting stemt overeen met verboden werkzaamheden 2. Gemotoriseerde transportvoertuigen blijft verboden Voorafgaand advies van PA en comité

76 76 Jongeren en welzijn op het werk Enquête bij jongeren (lln van secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs) –40% vinden dat ze tijdens hun stage of vakantiewerk aan risico’s blootgesteld zijn (30% TO en 15% HO) –54% acht zich in staat om onveilige situaties te herkennen –60% doet hiervoor beroep op eigen kunnen en kennen –11% verwijst naar de lessen die ze hiervoor kregen –77% zegt informatie over de stage te hebben gekregen

77 77 Jongeren en welzijn op het werk Enquête bij de bedrijven 66% van de bedrijven vindt dat de kennis van de jonge WN eerder beperkt is 68% vindt dat de jonge WN min of meer grote belangstelling tonen voor de informatie of de opleidingen ivm veiligheid op het werk 50% vindt dat de jonge WN zich minder bewust zijn van de risico’s dan de andere WN 60% geeft aan dat ze bij hun jonge WN al risicogedragingen hebben vastgesteld Rol van de school!

78 78 Ongeval op school Onderzoek van het ongeval door de interne of externe preventiedienst Preventiemaatregelen nemen om herhaling te voorkomen Opmaken en bijhouden van ongevallensteekkaart Opmaken van omstandig verslag bij een ernstig ongeval Onmiddellijke aangifte aan directie TWW van een zeer ernstig ongeval Aangifte aan bevoegde overheid bij sommige ongevallen (ongevallen op speeltuigen, ongevallen met elektrische installaties,...) Verwerking in maand- en jaarverslagen van de IDPBW Kennisgeving aan comité PBW

79 79 Stagiaires (1) Definitie « elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige arbeidsomstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met oog op het opdoen van beroepservaring »

80 80 Verplichtingen van de WG (stagegever) (2) Van de WG wordt verwacht dat hij: een risicoanalyse (RA) uitvoert van de werkpost; preventiemaatregelen met mogelijk een gezondheidsbeoordeling van de stagiair neemt; bijzondere risico’s en maatregelen (PBM’s, medisch) aan de werknemer (stagiair) meldt met een werkpostfiche; aandacht heeft voor: onthaal, EHBO, opleiding en begeleiding; instructies geeft over noodsituaties & evacuatie.

81 81 Stagiaires (3) Specifieke wetgeving –De verantwoordelijkheid voor gezondheidstoezicht ligt bij de werkgever –FBZ: tussenkomst in de kosten/uitvoering m.o. door EDPB school Risico-analyse Werkpostfiche voor de onderwijsinstelling en de stagiaire Passend of specifiek gezondheidstoezicht Uitzondering als –< 18 jaar en géén risico’s –enkel beeldschermwerk, ongeacht de leeftijd

82 82 Stagiaires (4) Eerste werkgever zorgt voor gezondheidstoezicht: voorafgaande gezondheidsbeoordeling Enkel herhaling van gezondheidsbeoordeling bij wijziging van de risico’s Bewijs van gezondheidsbeoordeling: FGB Werkgever neemt maatregelen inzake onthaal en begeleiding Voorwaarden voor tewerkstelling van de kandidaat-stagiaire in de onderwijsinstelling

83 83 E.H.B.O. Eerste onderzoek van het slachtoffer met als doel de ernst en de fysische gevolgen van een ongeluk te beperken Verplichting door ondernemingen van meer dan 50 werknemers (20 werknemers van industriële ondernemingen): –Opleiding van één of meerdere hulpverleners (artikel 176 en 177 van het ARAB)

84 84 E.H.B.O. en hulpverleners Basisopleiding van 20 uur (16u opleiding + 4 u examen) Erkend diploma industriële hulpverlener Jaarlijkse herscholingen

85 85 Interessante informatiebronnen www.beswic.be www.werk.belgie.be www.sobane.be www.toxpro.be www.prevent.be www.provant.be www.osha.europa.eu

86 86 Beroepsziekten Ziekten, die hun oorzaak vinden in de uitoefening van het beroep Gezondheidskosten worden verzekerd door Fonds voor de BeroepsZiekten (FBZ)

87 87 Wie is verzekerd? Werknemers met een arbeidsovereenkomst in de privé-sector Vakherscholing (werklozen, lichamelijk ongeschikte personen) Leercontracten, stagiaires, leerlingen en studenten in beroepsopleiding Personeelsleden van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

88 88 Wie is niet verzekerd? Personeel van de overheidssector* Personeel van de NMBS Militairen Zelfstandigen* * Opmerking asbestfonds

89 89 Beroepsrisico Art 32 van de wet betreffende de beroepsziekten: Een beroepsrisico bestaat als de blootstelling –aan de schadelijke invloed inherent is aan de beroepsuitoefening –beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen –volgens algemeen aanvaarde medische inzichten van die aard is dat zij de ziekte kan veroorzaken

90 90 Beroepsziekten Beroepsziekte is Een rechtstreeks maar niet plots gevolg Van een min of meer langdurige blootstelling van een WN Aan een fysisch, chemisch of biologisch risico of van de omstandigheden waarin hij zijn beroepsactiviteit uitoefent –De getroffene vertoont een objectief vast te stellen abnormale lichamelijke of psychische toestand die Ofwel een medische behandeling vereist Ofwel arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt Ofwel het overlijden veroorzaakt

91 91 Beroepsziekten: open en gesloten systeem Gesloten systeem: lijstsysteem –Wettelijk vastgestelde (limitatieve) lijst van BZ –Werknemer moet enkel bewijs leveren van bestaan van de ziekte en de blootstelling tijdens het werk Open systeem: –Werknemer moet bewijs leveren van rechtsteeks en oorzakelijk verband tussen de ziekte en de arbeidssituatie

92 92 Beroepsziekten Lijst van de erkende beroepsziekten: 5 categorieën 1. Chemische risico’s 2. Fysische risico’s 3. Biologische risico’s 4. Dermatologische risico’s 5. Pneumologische risico’s

93 93 Beroepsziekten: arbeidsgerelateerde aandoeningen Arbeidsgerelateerde ziekten zijn ziekten die in –art 30 en 30bis niet bedoeld worden en die, –volgens algemeen aanvaarde medische inzichten, mede kunnen veroorzaakt worden door een blootstelling aan een schadelijke invloed die inherent is aan de beroepsuitoefening en die groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen, –zonder dat deze blootstelling in groepen van blootgestelde personen de overwegende oorzaak van de ziekte vormt.

94 94 Beroepsziekten: aangifte Aangifte = melding van een BZ of van het vermoeden van een BZ. De arbeidsgeneesheer is verplicht een aangifte te doen indien hij een ziekte vaststelt die haar oorsprong vindt in het beroep. De arbeidsgeneesheer is ook verplicht aangifte te doen wanneer hij door een andere geneesheer op de hoogte gesteld wordt van een BZ.

95 95 Beroepsziekten: aangifte De aanvraag gebeurt door de werknemer. De arbeidsgeneesheer vult het medische luik in Het FBZ onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag, beslist om al dan niet de BZ te erkennen en een vergoeding uit te keren Beslissing wordt meegedeeld aan de getroffene of rechthebbenden Mogelijkheid tot beroep (bij de arbeidsrechtbank)

96 96 Beroepsziekteverzekering Omvat: –Preventie –Schadeloosstelling

97 97 Beroepsziekteverzekering Preventie –Primaire preventie: o.a. vaccinaties ‘Hepatitis B’ bij verplegend en verzorgend personeel –Secundaire preventie: o.a. beschermingsmiddelen, terugbetaling van andere geneeskundige verstrekking, opgenomen in de specifieke nomenclatuur van het FBZ –Preventieve acties –Verwijdering (tijdelijk of blijvend) uit het beroepsrisico

98 98 Maatregelen Schadeloosstelling –Medische kosten (met inbegrip van prothesen) –Tijdelijke arbeidsongeschiktheid –Blijvende arbeidsongeschiktheid –Hulp van derden –overlijden

99 Vragen-bedenkingen? 99


Download ppt "1 Jeugdgezondheidszorg De school als gezonde leefomgeving Dr Brigitte De Mey Arbeidsgeneesheer 20 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google