De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector. 1.Inleiding 2.Korte uitleg milieubarometer verblijfsrecreatie 3.Vertaling naar de zorgsector 4.Vervolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector. 1.Inleiding 2.Korte uitleg milieubarometer verblijfsrecreatie 3.Vertaling naar de zorgsector 4.Vervolg."— Transcript van de presentatie:

1 Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector

2 1.Inleiding 2.Korte uitleg milieubarometer verblijfsrecreatie 3.Vertaling naar de zorgsector 4.Vervolg 5.Discussie

3 1. Inleiding Het project ‘Milieuthermometer zorgsector’ is geïnspireerd door de Milieubarometer in de recreatiesector.

4 De Milieuthermometer zorgsector is een milieucertificaat waarbij een zorginstelling via een set van milieucriteria kan scoren op brons, zilver of goud. Keuze in project: gekoppeling aan het officiële label Milieukeur

5 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie Organisatie : Recron Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) In 2004 hadden 255 campings, bungalowparken en groepsaccomodaties een bronzen, zilveren of gouden barometer

6 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie Normen : Bestaat uit 2 gedeeltes : 1.Verplichte maatregelen - Algemene managementmaatregelen - Basismaatregelen 2.Optionele maatregelen Onderverdeeld in 3 niveaus : - brons - zilver - goud (automatisch gekoppeld aan milieukeur)

7 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie Soort bedrijfVerplichte normen (aantal) Aantal optionele normen (brons) Aantal optionele normen (zilver) Aantal optionele normen (goud) Camping18 5 913 Bungalowpark18 5 811 Groepsaccomodatie 17 5 913

8 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie Keuring In opdracht van de stichting vindt er ieder jaar een keuring plaats. (bedrijfsbezoek) Bedrijfsbezoek bestaat uit : -Visuele controle -Controle op administratieve gegevens Na 2 jaar : om het jaar

9 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie Voordelen voor de recreatiesector: Werven bezoekers Op orde krijgen milieuzaken Prioriteiten kunnen stellen Minder controles door handhavers Draagt breed uit: ook hotels, strandpaviljoens en jeugdherbergen hebben interesse getoond

10 3. Vertaling naar Zorgsector Voordelen voor een instelling zijn: uitdragen van de inspanningen op milieugebied structuur voor bepalen van doelstellingen voor het eigen milieubeleid vergemakkelijken van verlenen milieuvergunning scheppen van vertrouwen bij de handhavers praktischer dan de ISO 14.001 goedkoper dan ISO 14.001 (kosten zijn afhankelijk van de wijze van toetsing)

11 3. Vertaling naar Zorgsector Inspanningen voor een instelling zijn: op orde brengen milieuzaken op orde maken interne administratieve gegevens begeleiding bedrijfsbezoek (ca 1 dag/jaar) kosten

12 3. Vertaling naar Zorgsector Aan welke thema’s kan je denken? Milieumanagement Communicatie en instructie Energie en water Bodem Luchtverontreiniging Chemicaliën / gevaarlijke stoffen Afval Catering Reiniging Inkoop Verbouw/nieuwbouw

13 1.Milieumanagement Milieu-aspectEisControle 1.1 VergunningenDe instelling a. beschikt over milieuvergunning b. voldoet aan de eisen uit de milieuvergunning Administratieve controle vergunning Steekproefsgewijze visuele controle 1.2 Wet- en regelgevingDe zorginstelling a. beschikt over een overzicht van voor hen relevante milieuwet- en regelgeving b. voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving Administratieve controle van overzicht van wet- en regelgeving Steekproefsgewijze visuele controle 1.3 MilieuzorgDe zorginstelling beschikt over een milieumanagementsysteem met minimaal de volgende onderdelen: -beleidsverklaring -milieuprogramma -milieucoördinator -systeem van interne milieuaudits Administratieve controle beleidsverklaring, milieuprogramma, functieomschrijving. auditplan en rapportages interne milieuaudits of overleggen ISO 14.001 certificaat

14 2. Energie Milieu-aspectEisControle 2.1 RegistratieDe instelling registreert periodiek de bedrijfsstoffen, te weten: -verbruik gas, diesel, elektra en water per maand Administratieve controle registratiesysteem 2.2 VerlichtingEnergiezuinige hoofdverlichting wordt toegepast in magazijn, opslagruimte, kelder, werkkasten, keuken en toiletten. Energiezuinige hoofdverlichting is verlichting die meer dan 40 lumen per Watt geeft. Dit zijn onder andere SL, PL en TL lampen, spaarlampen, spiegeloptiek armaturen of tijdschakelaars, schemerschakelaars en de toepassing van aanwezigheidsdetectoren. Administratieve controle inzake toegepaste verlichting Visuele controle van de aanwezige verlichting bij bedrijfs bezoeken 2.3 EnergieprestatiefactorEnergieprestatiefactor gebouw van het gebouw is (< 1,0)Administratieve controle rapporten 2.4 Duurzame energieHet aandeel duurzame energie is meer dan 20%, dit kan zijn via de inkoop van groene stroom, gebruik van duurzame energiebronnen (wind, zon, water), warmte- koude opslag, etc. Administratieve controle 2.5 Warmteterugwinning uit ventilatielucht De instelling wint warmte terug uit de ventilatielucht, met behulp van een technische installatie. Visuele controle van bij bedrijfsbezoeken

15 4. Vervolg Traject: -in samenwerking met Stichting Milieukeur -uitwerken criteria met inbreng enkele zorg instellingen en indeling brons/zilver/goud -begeleidingscommissie met andere partijen, zoals bevoegd gezag (milieudienst gemeenten), nvz, tno, etc.

16 -beslissing ja/nee op basis van (on)mogelijkheden, kansen en bedreigingen -beheer onderbrengen in een stichting -ondersteuning van subsidie MinVROM -vanaf 2007 instappen instellingen?

17 5.Discussie 5. Discussie Benieuwd naar jullie reacties: Zouden je de Thermometer Zorgsector willen behalen voor je eigen instelling?


Download ppt "Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector. 1.Inleiding 2.Korte uitleg milieubarometer verblijfsrecreatie 3.Vertaling naar de zorgsector 4.Vervolg."

Verwante presentaties


Ads door Google