De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector"— Transcript van de presentatie:

1 Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector

2 Inleiding Korte uitleg milieubarometer verblijfsrecreatie Vertaling naar de zorgsector Vervolg Discussie

3 1. Inleiding Het project ‘Milieuthermometer zorgsector’ is geïnspireerd door de Milieubarometer in de recreatiesector.

4 De Milieuthermometer zorgsector is een milieucertificaat waarbij een zorginstelling via een set van milieucriteria kan scoren op brons, zilver of goud. Keuze in project: gekoppeling aan het officiële label Milieukeur

5 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie
Organisatie : Recron Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) In 2004 hadden 255 campings, bungalowparken en groepsaccomodaties een bronzen, zilveren of gouden barometer

6 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie
Normen : Bestaat uit 2 gedeeltes : Verplichte maatregelen - Algemene managementmaatregelen - Basismaatregelen Optionele maatregelen Onderverdeeld in 3 niveaus : - brons - zilver - goud (automatisch gekoppeld aan milieukeur)

7 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie
Soort bedrijf Verplichte normen (aantal) Aantal optionele normen (brons) Aantal optionele normen (zilver) Aantal optionele normen (goud) Camping 18 5 9 13 Bungalowpark 8 11 Groepsaccomodatie 17

8 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie
Keuring In opdracht van de stichting vindt er ieder jaar een keuring plaats. (bedrijfsbezoek) Bedrijfsbezoek bestaat uit : Visuele controle Controle op administratieve gegevens Na 2 jaar : om het jaar

9 2. Milieubarometer verblijfsrecreatie
Voordelen voor de recreatiesector: Werven bezoekers Op orde krijgen milieuzaken Prioriteiten kunnen stellen Minder controles door handhavers Draagt breed uit: ook hotels, strandpaviljoens en jeugdherbergen hebben interesse getoond

10 3. Vertaling naar Zorgsector
Voordelen voor een instelling zijn: uitdragen van de inspanningen op milieugebied structuur voor bepalen van doelstellingen voor het eigen milieubeleid vergemakkelijken van verlenen milieuvergunning scheppen van vertrouwen bij de handhavers praktischer dan de ISO goedkoper dan ISO (kosten zijn afhankelijk van de wijze van toetsing)

11 3. Vertaling naar Zorgsector
Inspanningen voor een instelling zijn: op orde brengen milieuzaken op orde maken interne administratieve gegevens begeleiding bedrijfsbezoek (ca 1 dag/jaar) kosten

12 3. Vertaling naar Zorgsector
Aan welke thema’s kan je denken? Milieumanagement Communicatie en instructie Energie en water Bodem Luchtverontreiniging Chemicaliën / gevaarlijke stoffen Afval Catering Reiniging Inkoop Verbouw/nieuwbouw

13 Milieumanagement Milieu-aspect Eis Controle 1.1 Vergunningen De instelling a. beschikt over milieuvergunning b. voldoet aan de eisen uit de milieuvergunning Administratieve controle vergunning Steekproefsgewijze visuele controle 1.2 Wet- en regelgeving De zorginstelling a. beschikt over een overzicht van voor hen relevante milieuwet- en regelgeving b. voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving Administratieve controle van overzicht van wet- en regelgeving 1.3 Milieuzorg De zorginstelling beschikt over een milieumanagementsysteem met minimaal de volgende onderdelen: -beleidsverklaring -milieuprogramma -milieucoördinator -systeem van interne milieuaudits Administratieve controle beleidsverklaring, milieuprogramma, functieomschrijving. auditplan en rapportages interne milieuaudits of overleggen ISO certificaat

14 2. Energie Milieu-aspect Eis Controle 2.1 Registratie De instelling registreert periodiek de bedrijfsstoffen, te weten: -verbruik gas, diesel, elektra en water per maand Administratieve controle registratiesysteem 2.2 Verlichting Energiezuinige hoofdverlichting wordt toegepast in magazijn, opslagruimte, kelder, werkkasten, keuken en toiletten. Energiezuinige hoofdverlichting is verlichting die meer dan 40 lumen per Watt geeft. Dit zijn onder andere SL, PL en TL lampen, spaarlampen, spiegeloptiek armaturen of tijdschakelaars, schemerschakelaars en de toepassing van aanwezigheidsdetectoren. Administratieve controle inzake toegepaste verlichting Visuele controle van de aanwezige verlichting bij bedrijfs bezoeken 2.3 Energieprestatiefactor Energieprestatiefactor gebouw van het gebouw is (< 1,0) Administratieve controle rapporten 2.4 Duurzame energie Het aandeel duurzame energie is meer dan 20%, dit kan zijn via de inkoop van groene stroom, gebruik van duurzame energiebronnen (wind, zon, water), warmte-koude opslag, etc. Administratieve controle 2.5 Warmteterugwinning uit ventilatielucht De instelling wint warmte terug uit de ventilatielucht, met behulp van een technische installatie. Visuele controle van bij bedrijfsbezoeken

15 4. Vervolg Traject: -in samenwerking met Stichting Milieukeur
-uitwerken criteria met inbreng enkele zorg instellingen en indeling brons/zilver/goud -begeleidingscommissie met andere partijen, zoals bevoegd gezag (milieudienst gemeenten), nvz, tno, etc.

16 -beslissing ja/nee op basis van (on)mogelijkheden, kansen en bedreigingen
-beheer onderbrengen in een stichting -ondersteuning van subsidie MinVROM -vanaf 2007 instappen instellingen?

17 Benieuwd naar jullie reacties:
5. Discussie Benieuwd naar jullie reacties: Zouden je de Thermometer Zorgsector willen behalen voor je eigen instelling?


Download ppt "Projectopzet : `Milieuthermometer` zorgsector"

Verwante presentaties


Ads door Google