De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?"— Transcript van de presentatie:

1 Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?

2 Staatsgreep van professionals
Particulier initiatief werd professioneel monopolie op oplossingen

3 1965: ‘Van genade naar recht’
PLANNINGSDENKEN 1970 Ruimteclaims per inwoner in Brabant: Binnen 100 meter: 6-12 m2 ‘blokgroen’ Binnen 400 meter: buurtgroen Binnen 800 meter: wijkgroen Binnen 1600 meter: stadsgroen Totaal recht op: 75 m2 groen binnen straal van 3 km Kaderwet Specifiek Welzijn (1977) => welzijnsplanning

4 Burger als rechthebbende consument
Systeem wereld Expertocratie Institutionele logica Leefwereld Burgerlogica Gulzige instituties als leverancier publiek management – bedrijfsmatig denken

5 Het systeem loopt vast complex ontoegankelijk consumentistisch
bureaucratisch duur etiketteert werkt slechter bij meer problemen tegelijkertijd

6 OVERHEID / BURGERS / PUBLIEK PRIVAAT Vraaggericht Klantvriendelijk
SYSTEEMWERELD BELEID OVERHEID INSTITUTIES REGELS CONTROLE BEHEERSING RISICO-VERMIJDING EFFICIENCY RECHTMATIGHEID LEEFWERELD BELEVING BUURT NETWERKEN EIGEN KRACHT VERTROUWEN SAMENWERKING ACTIE-VERLEIDING PERSOONLIJK VERSCHEIDENHEID Vraaggericht Klantvriendelijk Burgers centraal burgerparticipatie OVERHEID / PUBLIEK BURGERS / PRIVAAT

7 Twee bewegingen Professionals manifesteren zich in de leefwereld van burgers – organisatie van professionele nabijheid. PROFESSIONELE EN INSTITUTIONELE BEWEGING Instituties openen zich voor burgers, ontdoen zich van hun leveranciersmonopolie en herontwerpen professionele dienstbaarheid. BURGERKRACHT

8 Opkomst generalisten / sociale wijkteams
Weg uit de systeemwereld Leefwereld als spreekkamer Van veelvoud naar eenvoud EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) – TWEEDE LIJN

9

10 BURGERKRACHT precizeren
►Relationeel – microniveau MACHTSWISSELING - Eigen kracht ►Sociaal – mesoniveau ONTINDIVIDUALISEREN sociale veerkracht: netwerken ►VERBINDEN - altruïsme-overschot Burgers als co-professionals maatjes, mentoren, buddies ►Mogelijk maken EIGENAARSCHAP Burgers als (co)producenten Trusts, BewonersBedrijven, zelfbeheer, coöperaties

11

12 BURGERS Heruitvinding Civil Society Samenwerking Delen Zeggenschap
Kleineschaligheid Netwerken Platforms Zelf doen OVERHEID / INSTITUTIES

13 Crisis is niet bepalend
wel versnellend

14 Discussie gaat niet over wat burgers al dan niet moeten doen, de discussie gaat over hoe instituties functioneren TRANSITIE HERONTWERP DIENSTBAARHEID RUIMTE VOOR PROFESSIONALS ONTINSTITUTIONALISERING BURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNT EIGENAARSCHAP ALS DOEL

15

16 Lokaal referentiekader
Re-moralise the market Re-localise the economy Re-capitalise the poor

17

18 nieuwe ordeningen

19

20 Een boom groeit niet door aan de takken te trekken…

21

22


Download ppt "Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?"

Verwante presentaties


Ads door Google