De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?."— Transcript van de presentatie:

1 Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?

2 Staatsgreep van professionals Particulier initiatief werd professioneel monopolie op oplossingen

3 1965: ‘Van genade naar recht’ PLANNINGSDENKEN 1970 Ruimteclaims per inwoner in Brabant: Binnen 100 meter: 6-12 m 2 ‘blokgroen’ Binnen 400 meter: buurtgroen Binnen 800 meter: wijkgroen Binnen 1600 meter: stadsgroen Totaal recht op: 75 m 2 groen binnen straal van 3 km Kaderwet Specifiek Welzijn (1977) => welzijnsplanning

4 Burger als rechthebbende consument Gulzige instituties als leverancier publiek management – bedrijfsmatig denken Systeem wereld Expertocratie Institutionele logica Leefwereld Burgerlogica

5 Het systeem loopt vast complex duur ontoegankelijk werkt slechter bij meer problemen tegelijkertijd etiketteert consumentistisch bureaucratisch

6 SYSTEEMWERELDBELEIDOVERHEIDINSTITUTIESREGELSCONTROLEBEHEERSINGRISICO-VERMIJDINGEFFICIENCYRECHTMATIGHEID LEEFWERELDBELEVINGBUURTNETWERKEN EIGEN KRACHT VERTROUWENSAMENWERKINGACTIE-VERLEIDINGPERSOONLIJKVERSCHEIDENHEID BURGERS / PRIVAAT OVERHEID / OVERHEID / PUBLIEK PUBLIEK VraaggerichtKlantvriendelijk Burgers centraal burgerparticipatie

7 Twee bewegingen Professionals manifesteren zich in de leefwereld van burgers – organisatie van professionele nabijheid. PROFESSIONELE EN INSTITUTIONELE BEWEGING Instituties openen zich voor burgers, ontdoen zich van hun leveranciersmonopolie en herontwerpen professionele dienstbaarheid. BURGERKRACHT

8 Opkomst generalisten / sociale wijkteams Van veelvoud naar eenvoud EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) – TWEEDE LIJN Weg uit de systeemwereld Leefwereld als spreekkamer

9

10 BURGERKRACHT precizeren ►Relationeel – microniveau MACHTSWISSELING - Eigen kracht ►Sociaal – mesoniveau ONTINDIVIDUALISEREN sociale veerkracht: netwerken ►VERBINDEN - altruïsme-overschot Burgers als co-professionals maatjes, mentoren, buddies ►Mogelijk maken EIGENAARSCHAP Burgers als (co)producenten Trusts, BewonersBedrijven, zelfbeheer, coöperaties

11

12 BURGERS OVERHEID / INSTITUTIES Heruitvinding Civil Society Samenwerking Delen Zeggenschap Kleineschaligheid Netwerken Platforms Zelf doen

13 Crisis is niet bepalend wel versnellend

14 TRANSITIE Discussie gaat niet over wat burgers al dan niet moeten doen, de discussie gaat over hoe instituties functioneren HERONTWERP DIENSTBAARHEID RUIMTE VOOR PROFESSIONALS ONTINSTITUTIONALISERING BURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNT EIGENAARSCHAP ALS DOEL

15

16 Lokaal referentiekader Re-moralise the market Re-localise the economy Re-capitalise the poor

17

18 nieuwe ordeningen

19

20 Een boom groeit niet door aan de takken te trekken…

21

22


Download ppt "Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?."

Verwante presentaties


Ads door Google