De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studium Generale 14 december 2005 Lezing Jos van der Lans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studium Generale 14 december 2005 Lezing Jos van der Lans."— Transcript van de presentatie:

1 Studium Generale 14 december 2005 Lezing Jos van der Lans

2 Koning Burger wacht op antwoord

3

4 Geboortejaar

5

6 Waartegen? HOKJESGEEST

7 Wet van de versnellende achterstand

8 Uitingsvormen

9

10 Moderne burgers Van ondergeschikte naar zelfbeschikker
Van statisch naar dynamisch Van voorgeprogrammeerd naar zelfontplooiing Van vertikaal naar horizontaal De Swaan: overgang van bevelshuishouden naar onderhandelingshuishouden PRAATHUIS NEDERLAND

11 Visitekaartje Koning Burger

12 Het logisch gevolg Nieuwe omgangsvormen tussen burgers en professional(s)/instituties Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid Anti-autoritair / anti-paternalistisch Solidariseren Geplande afzijdigheid: bemoei je er niet mee

13

14

15 afzijdigheid als norm

16 taboe op huisbezoek

17 BELEIDSWOORDEN Decentralisatie – zo dicht mogelijk bij de burger
Van aanbodgestuurd naar VRAAGGESTUURD (na 1985) – klant is koning – individueel MAATWERK (zorg op maat) VERMAATSCHAPPELIJKING – zelf regie over je eigen ziekte/probleem in zo normaal mogelijke omstandigheden (PGB)

18 Tussenschema Opmars (emancipatie, bevrijding, ontketening) BURGERS +
Terugtreding (professionals, gezag, instituties) PUBLIEKE VERTEGENWOORDIGERS = ZELFBEDIENINGSZAAK NEDERLAND

19 Naar binnen gekeerd De wet van de professionele bureaucratieën:
Naarmate een professionele organisatie groeit en specialiseert komt het oorspronkelijke handwerk (contactwerk) onder druk te staan, de status wordt relatief lager, het werk krijgt het aureool van ‘vuil werk’, marginaliseert en wordt in sommige gevallen zelfs afgestoten.

20 marktwerking als katalysator

21 Optelsom De professionele neiging om afstand te nemen tot het front
De moderne institutionele mentaliteit van afzijdigheid De afkeer van paternalisme en bevoogding MACHTELOZE PROFESSIONELE ELITES (in de publieke sector)

22 de wereld als huiskamer
Conclusie Koning Burger wordt nauwelijks meer geconfronteerd met publieke weerstand, er is geen publiek remmechanisme ‘je eigen ding doen’ de wereld als huiskamer

23 Niet

24 Reinventing public sphere
wel Reinventing public sphere Tegenbewegen van publieke instituties en professionals. De beweging omdraaien, intervenieren in ervaringswereld van mensen, nabijheid organiseren, regels vitaliseren, publieke professionaliteit introduceren.

25 Tien ontwerpprincipes
1. Zoek de frontlinie op 2. Maak reële zeggenschap mogelijk 3. Geef professionals de ruimte 4. Hou bureaucratische verplichtingen binnen de perken 5. Beloon loyaliteit van burgers

26 Tien ontwerpprincipes
6. Geef professionals een gezicht, durf kleinschalig te denken 7. Expliciteer regels en zet aansprekende professionals aan het werk 8. Leg verantwoording af aan burgers 9. Handel oplossingsgericht en proactief, fouten maken mag 10. Behandel burgers zoals jezelf behandeld wenst te worden.

27 niet overdrijven

28


Download ppt "Studium Generale 14 december 2005 Lezing Jos van der Lans."

Verwante presentaties


Ads door Google