De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joop Hofman. Participatie & Loop der jaren Inhoud Partijen Proces Bloopers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joop Hofman. Participatie & Loop der jaren Inhoud Partijen Proces Bloopers."— Transcript van de presentatie:

1 Joop Hofman

2 Participatie & Loop der jaren Inhoud Partijen Proces Bloopers

3

4 Democratisering. Maatschappelijke roep om invloed (Werkgroep 2000) Centralisering Ontzuiling Politiek op verschillende schalen (land, gemeente, provincie) INSPRAAK Professionalisering middenveld Apparaatsgroei overheden Centrale planningsmodellen (Welzijnsplanning, Stadsvernieuwing) PARTICIPATIE ( meedoen, oog en oor, buurtbeheer) Decentralisatie van beleid en uitvoering en terug naar de stad (Verzelfstandiging corporaties, Sociale Vernieuwingsbeleid) Multiculturele samenleving Burger: co-producent als (lokaal) deskundige (Internet) Poldermodel (samen met iedereen) INTERACTIEVE BELEIDSVORMING (meepraten en oordelen, workshops, coproducties) Dynamische netwerksamenleving Contactkloof systeemwereld en leefwereld (Fortuyn-revolte, dualisme, opkomst lokale partijen) Omslag naar meer wisselwerking en ‘het sociale’ Druk in de buurt met professionals en bureau’s Beroep op eigen inzet en verantwoordelijkheid (WMO) INITIATIEFKRACHT, CREATIE (eigen oplossingen, bewonersbudgetten,..) BURGERBESTUUR/BURGERREGIE 1960/ 1970 1980 1990 2000 2010 12341234

5 Inhoud De nieuwe onderwerpen van 2011

6 Eerste dia MMS Woonomgeving VoorzieningenSociaal gedrag

7 Zorg belangrijkste peiler sociaal leefklimaat

8 Energie vrij product maatschappelijke winst en materiele winst zonnepanelen windmolen transition town

9 Begroting opstellen Burgerbegroting Buurtbegroting Bewonersbudgetten

10 Kloppen aan de participatiedeur Voorhoede groen en milieuorganisaties Voorhoede gezondheidszorg

11 Partijen

12 Woningcorporatie Voortrekker en Voorbeeld - ‘gevecht’ om de klant - innovatief - eigen budget

13 De Posten Zorgpartijen Zorgverleners Zorgverzekeraars - Zorg op weg naar belangrijkste peiler sociaal leefklimaat Buurtpolis

14 Vele, vele burgers - samen -groepen -zzp-ers

15 Burger - voortouw nemen -eigen oplossingen eerst -eigen kracht als inzet -maakt afwegingen en keuzes Burgerregie “het actieve niets doen is o zo moeilijk”

16

17 prof. dr. Willem van Rhenen. Bevlogenheid Volgen VerloopBurn out Bevlogenheid Maximale eigen energie Vitaliteit Emotioneleuitputting Minimale eigen energie Maximale toewijding aan de organisatie Toewijding Minimale toewijding Distantie

18 Het proces

19 Ophalen van de vraag Ophalen van het antwoord Het maken van de keuze Het aangaan van partnerships

20 Mobilisatiestrategie “Gij zult participeren’ Van dwarsligger naar verbinder systeem-en leefwereld

21 ‘Community Challenge’ Cambio, onderhoud, schoonmaak Coach van het Alledaagse zorg, dienstverlening

22 On line -Factor 7 -Samen offline -Breed niet diep

23 Wat ? Kader Vormen

24 Van buurten met eenduidige sociale meerderheden naar losse netwerken

25 Samen en snel Samen ontwerpen Snelle interactie Structurele tijdelijkheid - Charrette - Community planning

26 Bloopers

27 Participatie 2011 1.Prominent werken met één model (‘dé’ buurt, hét dorp) als gesprekspartner 2.Plannen (al dan niet besproken met bewonersorganisatie) in de inspraak gooien 3.Participatie richten op input (draagvlakmakerij) “We nemen het mee” 1.Directe participatie. Meervoudige participatie 2.Maak informele formeel. Gooi de inspraak in de plannen. 3.Richten op partnership

28


Download ppt "Joop Hofman. Participatie & Loop der jaren Inhoud Partijen Proces Bloopers."

Verwante presentaties


Ads door Google