De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)"— Transcript van de presentatie:

1 Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)
PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

2 Agenda PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe?
PIM Standaarden in context RIHa: het handhavingsobject centraal RIHa: zaaktypen Standaardisatie van controles & Linked Open Data StUF-RIHa Standaardisatietips

3 PIM Standaardisatie PIM: informatie-infrastructuur voor informatie-uitwisseling Voorziening: Inspectieview Milieu Randvoorwaarden organisatorisch, juridisch Standaardisatie Afspraken maken om appels en peren te voorkomen Informatie: structuur, model Informatie: inhoud, waarden Techniek: berichtspecificaties, envelop, koppelvlakken

4 Informatie uitwisselen
BRK BRP BAG Branche NHR Opdracht gever Opdracht gever Collega RUD Opdracht gever Collega RUD RUD Rijksinspectie Rijksinspectie Rijksinspectie Politie BOD-en Wetgeving OM Communities Systeem leverancier Toelichtingen Jurisprudentie Veiligheids regio Open bronnen

5 Integraal beeld van een bedrijf
RUD BAG BRP NHR BRK Branche Opdracht gever Opdracht gever Collega RUD Collega RUD Politie Opdracht gever Wetgeving Communities OM BOD-en Toelichtingen Rijksinspectie Veiligheids regio Systeem leverancier Jurisprudentie Open bronnen Rijksinspectie Rijksinspectie

6 What’s in it for me? Nu: eigen informatie op orde
Kapstok/raamwerk voor inrichting informatievoorziening RUD Eenduidigheid nodig bij integreren informatie van opdrachtgevers Hergebruik van wat anderen al gedaan hebben (bv ZTC) Nu voorsorteren, later probleemloos uitwisselen Straks: informatie uitwisselbaar met collega’s Verrijking eigen gegevens Integraal regio-overstijgend beeld van naleving Niet langer alleen informele circuit Analyse mogelijk, ook over informatie van anderen Geen appels en peren meer: eenduidig te interpreteren Informatiegestuurd handhaven!

7 PIM Standaardisatie in 2012
In de PIM Standaarden zijn afspraken vastgelegd: Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa) Waardenlijsten en conventies (zaaktypen, wetgeving, inspectietypen, soorten handhavingsobjecten, etc.) Berichtspecificaties StUF-RIHa Aanbevelingen m.b.t. standaardisatie van handhavingsobjecten Verder: Beheer van standaarden Linked Open Data Standaardisatie Toezicht & Handhaving Milieu

8 PIM Standaardisatie in 2013
Beheer Gebruikersraad, community Dagelijks beheer in 2013 binnen PIM Zoeken naar beheerpartij Evangelisatie Implementatie ondersteuning Bureau Forum Standaardisatie Voortbouwen op Linked Open Data Inspectieview Milieu

9 Betrokkenen Pleio-groep
RUDs (in oprichting) Rijksinspecties ILT, NVWA Strafrechtpartners Systeemleveranciers Leveranciersoverleg (VTH systemen/mobiele apps) KING InfoMil, wetten.nl, iTP Werkgroep strafrecht OM, politie PIM-projecten Asbest Inspectieview

10 RIHa 2.0 in context RUDI Zaakgericht werken, RGBZ
Gemma ZTC, catalogi Haaglanden/Gelderland MARTHE (processen & RIHa 1.0) Basisregistraties, RSGB NHR, BGT, BRP, BRK, BAG StUF-ZKN, StUF-BG Inspectieview (Bedrijven, Milieu) AIM iTP Wetten.nl, Linked Open Data AKO

11 RIHa 2.0 in context RIHa BRP ’personen’ NHR ’bedrijven’ BETROKKENEN
RGBZ HANDHAVINGSOBJECTEN VTH-ZAKEN LOCATIES BAG ‘gebouwen’ BRK ‘percelen’ BGT ‘topografie’

12 Het handhavingsobject
Toezicht/handhaving perspectief centraal Wat is hetgene waar je op toeziet/handhaaft? Anders dan bedrijvenbestand/adressenbestand Welke informatie hoort daarbij? Activiteiten die worden uitgevoerd Toestemmingen Fysieke locatie Betrokkenen Dossiers / zaken Identificatie van het object

13 RIHa 2.0

14 Locatie-aanduiding Als er een ruimtelijk handhavingsobject is
Het handhavingsobject is een bestaand registerobject specificatie van adres, pand, perceel, BGT-object geometrie van dat object overnemen Voorbeeld: controle van een bedrijfspand Het object heeft een eigen begrenzing geometrie van het handhavingsobject Voorbeeld: controle op bodemlocatie Als er geen ruimtelijk handhavingsobject is Geometrie eventueel opnemen bij de zaak Voorbeeld: overlastmelding ‘het stinkt hier’ GIS functionaliteit essentieel

15 Zaaktypen in RIHa (1) Zaakgegevens uitwisselen
Wanneer het relevant is om over de zaak iets te weten Voorbeeld: lopende vergunningaanvragen) Wanneer alleen de uitkomst relevant is, slechts de uitkomst uitwisselen Voorbeeld: verleende vergunningen Operationeel niveau, dus niet: Thema-onderzoek uitvoeren Risico-analyse uitvoeren (uitkomst in de vorm van risicoprofiel) Toezicht plannen (uitkomst in de vorm van geplande inspecties) Communicatiecampagne voeren Etc.

16 Zaaktypen in RIHa (2) Signaalzaak Toezichtzaak Handhavingzaak
Overlastmelding behandelen* Incidentmelding behandelen* Toezichtzaak Inspectie uitvoeren** Incidentonderzoek uitvoeren Handhavingzaak Handhavingsverzoek behandelen Handhavingsbesluit nemen Last onder dwangsom … Bestuursdwang … Bestuurlijke boete … Bestuurlijke strafbeschikking … Opsporingsonderzoek eenvoudig … Opsporingsonderzoek complex … Strafrechtelijk vervolgen Proces verbaal

17 Zaaktypen in RIHa (3) Andere VTH-Zaak
Vergunningaanvraag regulier behandelen Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen Activiteitmelding behandelen Convenant verlenen Zienswijze behandelen Voorlopige voorziening behandelen Zienswijze behandelen Voorlopige voorziening behandelen Bezwaar behandelen Beroep behandelen Advies verstrekken Vooroverleg voeren Toetsing uitvoeren Strafrechtzaak voeren

18 Zaaktypen strafrecht (1)

19 Zaaktypen strafrecht (2)
Bron: handhaveninbrabant.nl

20 Standaardisatie van controles
Voor een goed beeld van het naleefgedrag wil je onder andere weten: Wat is gecontroleerd? Waarop is gecontroleerd? Wat waren de bevindingen? Over deze “controles” afspraken maken Link naar de wetgeving (basis) Grootboeknummers/Activiteiten Controle-elementen iTP Thema’s Toelichtende teksten Etc.

21 Linked Data en toezicht content

22 StUF-RIHA Gestandaardiseerde berichtuitwisseling
Digikoppeling / diginetwerk Entiteiten Gebaseerd op RIHa Koppelvlakken Gebaseerd op Inspectieview Milieu

23 Standaardisatietips Handhavingsobjecten op orde; centraal bestand
Informatie aangesloten op basisregistraties Geometrie eenduidig beschikbaar; GIS functionaliteit Zaakgericht werken; zaaksysteem Gebruik generieke zaaktypecatalogus Gestructureerde registratie van bevindingen Digikoppeling / StUF


Download ppt "Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)"

Verwante presentaties


Ads door Google