De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)"— Transcript van de presentatie:

1 PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

2 Agenda  PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe?  PIM Standaarden in context  RIHa: het handhavingsobject centraal  RIHa: zaaktypen  Standaardisatie van controles & Linked Open Data  StUF-RIHa  Standaardisatietips

3  PIM: informatie-infrastructuur voor informatie-uitwisseling  Voorziening: Inspectieview Milieu  Randvoorwaarden  organisatorisch, juridisch  Standaardisatie  Afspraken maken om appels en peren te voorkomen  Informatie: structuur, model  Informatie: inhoud, waarden  Techniek: berichtspecificaties, envelop, koppelvlakken PIM Standaardisatie

4 Opdracht gever Informatie uitwisselen BAG BRP NHR Opdracht gever Wetgeving Toelichtingen Jurisprudentie Communities Open bronnen Systeem leverancier BRK Collega RUD Collega RUD Politie OM Veiligheids regio Branche Rijksinspectie BOD-en RUD

5 Opdracht gever Integraal beeld van een bedrijf BAGBRP NHR Opdracht gever Wetgeving Toelichtingen Jurisprudentie Communities Open bronnen Systeem leverancier BRK Collega RUD Collega RUD Politie OM Veiligheids regio Branche Rijksinspectie BOD-en RUD

6 What’s in it for me?  Nu: eigen informatie op orde  Kapstok/raamwerk voor inrichting informatievoorziening RUD  Eenduidigheid nodig bij integreren informatie van opdrachtgevers  Hergebruik van wat anderen al gedaan hebben (bv ZTC)  Nu voorsorteren, later probleemloos uitwisselen  Straks: informatie uitwisselbaar met collega’s  Verrijking eigen gegevens  Integraal regio-overstijgend beeld van naleving  Niet langer alleen informele circuit  Analyse mogelijk, ook over informatie van anderen  Geen appels en peren meer: eenduidig te interpreteren  Informatiegestuurd handhaven!

7 PIM Standaardisatie in 2012  In de PIM Standaarden zijn afspraken vastgelegd:  Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa)  Waardenlijsten en conventies (zaaktypen, wetgeving, inspectietypen, soorten handhavingsobjecten, etc.)  Berichtspecificaties StUF-RIHa  Aanbevelingen m.b.t. standaardisatie van handhavingsobjecten  Verder:  Beheer van standaarden  Linked Open Data Standaardisatie Toezicht & Handhaving Milieu

8 PIM Standaardisatie in 2013  Beheer  Gebruikersraad, community  Dagelijks beheer in 2013 binnen PIM  Zoeken naar beheerpartij  Evangelisatie  Implementatie ondersteuning  Bureau Forum Standaardisatie  Voortbouwen op Linked Open Data  Inspectieview Milieu

9 Betrokkenen  Pleio-groep  RUDs (in oprichting)  Rijksinspecties ILT, NVWA  Strafrechtpartners  Systeemleveranciers  Leveranciersoverleg (VTH systemen/mobiele apps)  KING  InfoMil, wetten.nl, iTP  Werkgroep strafrecht  OM, politie  PIM-projecten  Asbest  Inspectieview

10 RIHa 2.0 in context  RUDI  Zaakgericht werken, RGBZ  Gemma ZTC, catalogi Haaglanden/Gelderland  MARTHE (processen & RIHa 1.0)  Basisregistraties, RSGB  NHR, BGT, BRP, BRK, BAG  StUF-ZKN, StUF-BG  Inspectieview (Bedrijven, Milieu)  AIM  iTP  Wetten.nl, Linked Open Data  AKO

11 BRP ’personen’ NHR ’bedrijven’ RIHa 2.0 in context RGBZ BAG ‘gebouwen’ BRK ‘percelen’ BGT ‘topografie’ RIHa HANDHAVINGS OBJECTEN BETROKKENEN LOCATIES VTH-ZAKEN

12 Het handhavingsobject  Toezicht/handhaving perspectief centraal  Wat is hetgene waar je op toeziet/handhaaft?  Anders dan bedrijvenbestand/adressenbestand  Welke informatie hoort daarbij?  Activiteiten die worden uitgevoerd  Toestemmingen  Fysieke locatie  Betrokkenen  Dossiers / zaken  Identificatie van het object

13 RIHa 2.0

14 Locatie-aanduiding  Als er een ruimtelijk handhavingsobject is  Het handhavingsobject is een bestaand registerobject  specificatie van adres, pand, perceel, BGT-object  geometrie van dat object overnemen  Voorbeeld: controle van een bedrijfspand  Het object heeft een eigen begrenzing  geometrie van het handhavingsobject  Voorbeeld: controle op bodemlocatie  Als er geen ruimtelijk handhavingsobject is  Geometrie eventueel opnemen bij de zaak  Voorbeeld: overlastmelding ‘het stinkt hier’  GIS functionaliteit essentieel

15 Zaaktypen in RIHa (1)  Zaakgegevens uitwisselen  Wanneer het relevant is om over de zaak iets te weten  Voorbeeld: lopende vergunningaanvragen)  Wanneer alleen de uitkomst relevant is, slechts de uitkomst uitwisselen  Voorbeeld: verleende vergunningen  Operationeel niveau, dus niet:  Thema-onderzoek uitvoeren  Risico-analyse uitvoeren (uitkomst in de vorm van risicoprofiel)  Toezicht plannen (uitkomst in de vorm van geplande inspecties)  Communicatiecampagne voeren  Etc.

16 Zaaktypen in RIHa (2)  Signaalzaak  Overlastmelding behandelen*  Incidentmelding behandelen*  Toezichtzaak  Inspectie uitvoeren**  Incidentonderzoek uitvoeren  Handhavingzaak  Handhavingsverzoek behandelen  Handhavingsbesluit nemen  Last onder dwangsom …  Bestuursdwang …  Bestuurlijke boete …  Bestuurlijke strafbeschikking …  Opsporingsonderzoek eenvoudig …  Opsporingsonderzoek complex …  Strafrechtelijk vervolgen  Proces verbaal

17 Zaaktypen in RIHa (3)  Andere VTH-Zaak  Vergunningaanvraag regulier behandelen  Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen  Activiteitmelding behandelen  Convenant verlenen  Zienswijze behandelen  Voorlopige voorziening behandelen  Zienswijze behandelen  Voorlopige voorziening behandelen  Bezwaar behandelen  Beroep behandelen  Advies verstrekken  Vooroverleg voeren  Toetsing uitvoeren  Strafrechtzaak voeren

18 Zaaktypen strafrecht (1)

19 Zaaktypen strafrecht (2) Bron: handhaveninbrabant.nl

20  Voor een goed beeld van het naleefgedrag wil je onder andere weten:  Wat is gecontroleerd?  Waarop is gecontroleerd?  Wat waren de bevindingen?  Over deze “controles” afspraken maken  Link naar de wetgeving (basis)  Grootboeknummers/Activiteiten  Controle-elementen iTP  Thema’s  Toelichtende teksten  Etc. Standaardisatie van controles

21 Linked Data en toezicht content

22 StUF-RIHA  Gestandaardiseerde berichtuitwisseling  Digikoppeling / diginetwerk  Entiteiten  Gebaseerd op RIHa  Koppelvlakken  Gebaseerd op Inspectieview Milieu

23 Standaardisatietips  Handhavingsobjecten op orde; centraal bestand  Informatie aangesloten op basisregistraties  Geometrie eenduidig beschikbaar; GIS functionaliteit  Zaakgericht werken; zaaksysteem  Gebruik generieke zaaktypecatalogus  Gestructureerde registratie van bevindingen  Digikoppeling / StUF


Download ppt "PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)"

Verwante presentaties


Ads door Google