De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfcontrole door agrarische bedrijven: samen beschouwd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfcontrole door agrarische bedrijven: samen beschouwd."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfcontrole door agrarische bedrijven: samen beschouwd

2 Project regio Brabant Noord Samenwerking ZLTO, 11 gemeenten in de regio Brabant Noord, 2 Waterschappen, Provincie, nVWA en RMB Looptijd: 1 maart 2012 t/m 31 december 2012 Op grote schaal (470 bedrijven) testen van de zelfcontrole in de praktijk Wanneer positief invoeren als standaard werkwijze

3 Aanleiding algemeen Goede ervaringen bij andere branches Bedrijf is in eerste instantie verantwoordelijk om aan de regels te voldoen Veel agrarische bedrijven in de regio Vermindering toezichtlasten (voor bedrijf en overheid) Handhaving voorkomen (preventie)

4 Aanleiding vanuit waterschap Minder tijd beschikbaar voor controles bij agrarische bedrijven Teruglopen van controlefrequentie Innovatieve toezicht methode

5 Werkwijze zelfcontrole (1) Gezamenlijke selectie bedrijven Verzoek van gemeente om zelfcontrole uit te voeren Bedrijf voert zelfcontrole uit en vult vragenlijsten in Vragenlijsten opsturen naar gemeente Gemeente beoordeelt de vragenlijsten Wanneer vragenlijsten akkoord  geen toezichtbezoek door gemeente (wel steekproef)

6 Werkwijze zelfcontrole (2) Beoordeling vragenlijst AKKOORD en WEL STEEKPROEF Beoordeling vragenlijst AKKOORD en GEEN STEEKPROEF o Einde toezichtbrief van gemeente Beoordeling vragenlijst NIET AKKOORD o eenmalig verzoek om binnen 2 weken vragenlijst aan te vullen GEEN vragenlijst ontvangen  beoordeling NIET AKKOORD o Gemeente voert binnen 4 weken een volledige controle uit

7 Ervaringen vanuit waterschap Te lage betrouwbaarheid van ingevulde checklists Te veel concessies op kwaliteit van controlegegevens Missen van klantcontact

8 Waarom? Minder tijd beschikbaar voor planmatige inspecties bij agrarische bedrijven en veehouderijen. Binnen ons beheersgebied ca. 3000 stuks Controlefrequentie 2008 = 1 x per ca 5 jr Controlefrequentie 2012 = 1 x per ca 15 jr

9 Basis prioritering Bereiken KRW-doelen Inventarisatie aandachtsgebieden Bepaling risico per soort agrarisch bedrijf Handhavingsverleden bedrijven Puntentoekenning  prioritering

10 Totstandkoming prioritering Samenwerking toezicht en beleid Mix van kennis bedrijven en hun risico’s en inzicht in kwaliteit oppervlaktewateren

11 Uitvoering Hoge score  bezoek Lage score  zelfcontrole uitvoeren

12 Ontwikkeling vragenlijst Voorbeeld Noord-Brabant (waterschappen en gemeenten) Toegesneden op waterschap Overleg met LLTB (brancheorganisatie) Beoordeling door 10 bedrijven

13 Zelfcontrole in 4 stappen Wat is van toepassing? Vul doelgroep en vragenlijst in Vul waar nodig toelichting in Verstuur naar waterschap

14 Voordelen Ondernemer: Tijdwinst Kans om overtredingen te vermijden (informatie) Waterschap: Blijft in contact met alle bedrijven Beter naleefgedrag

15 Nazorg Niet terugzenden  bezoek Stoppers  bezoek (check juistheid) Ontvangen formulieren  beoordelen Beantwoorden vragen Steekproef  bezoek (voorkomen sociaal wenselijke invulling)

16 Pilot eind 2013 75 bedrijven aangeschreven 60% retour binnen termijn 80 % retour na herinnering

17 Eerste ervaringen Actualisatie bedrijvenbestand (stoppers, naamwijziging) Redelijke respons Behoorlijke kwaliteit ingevulde lijsten


Download ppt "Zelfcontrole door agrarische bedrijven: samen beschouwd."

Verwante presentaties


Ads door Google