De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 11 maart uur – uur Ria Stevens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 11 maart uur – uur Ria Stevens"— Transcript van de presentatie:

1 Programma 11 maart 2014 9.20 uur – 10.40 uur Ria Stevens
Workshop GVP Programma 11 maart 2014 9.20 uur – uur Ria Stevens

2 Wat gaan we doen? Welkom Inleiding Doel van het leertraject GVP
Wat maakt deze cursus zo boeiend/leerzaam? Uitleg programma GVP(competenties en kerntaken) Rol en taak van de trainer Meerwaarde GVP voor de praktijk en kwaliteit van zorg GVP ‘er Ingrid aan het woord Materialen en gastlessen Welke vragen zijn er nog? Afsluiting met verrassing!

3 filmpje http://www.youtube.com/watch?v=IdDSA 4HFM70
Gelukkig neemt overheid maatregelen om onderzoek Dementie te financieren

4 Vergrijzing en dementie
Feiten en cijfers dementie Hoeveel mensen hebben dementie? En hoe groot is de kans dat iemand dementie krijgt? Het aantal mensen met dementie in Nederland wordt geschat op Hiervan hebben dementie op jonge leeftijd. Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting is de verwachting dat dit aantal oploopt tot ruim in 2050. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 20%. Wereldwijd neemt het aantal patiënten met dementie jaarlijks met 7,7 miljoen toe! Deze cijfers zijn door Alzheimer Nederland vastgesteld op basis van een onderzoek van TNO.

5 Waarom leertraject GVP?
In 2009 is nieuwe, branche-erkende opleiding GVP gestart. Gebaseerd op profiel gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, vastgesteld door A+O VVT (arbeidsmarkt-en opleidingsbeleid Verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg) In profiel staan beschreven: De beroepsbeschrijving Kerntaken van een GVP Competenties met succescriteria Kwalificatieprofiel MBO + traject

6 Wat willen we doen, bereiken?
Theorie- en theorieverwerking die aansluit bij de praktijk Kennisuitwisseling is waardevol Delen van elkaars ervaringen Analyseren van casussen uit de praktijk Oefenen van gespreksvaardigheden Vakinhoudelijke verdieping en verbreding van kennis en ontwikkelingen Leren vanuit behoefte aan meer kennis en kunde in de zorg voor psychogeriatrische zorgvragers Leren relaties te leggen tussen ziektebeeld dementie en gedrag ten gevolge

7 Hoe doen we dat? Hoorcollege Workshop Discussie Gastlessen
Opdrachten en presentaties Oefeningen Werkbezoeken Eigen inbreng(materialen, nieuwe zaken) Wat wil je leren en hoe gaan we dat doen/aanpakken? Wat heeft het je opgeleverd? Waar kun je in de praktijk mee aan de gang?

8 meerwaarde In lessen komen complex gedrag, advisering, begeleiding en voorlichting aan collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers aan bod Rol en taak van de trainer

9 Wat levert het op voor de praktijk en kwaliteit van zorg aan dementerende clienten?
De GVP’er heeft een voorbeeldfunctie, een consult-functie en is een echte “kartrekker” ! Denkt mee hoe nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de praktijk kunnen worden geimplementeerd. Door middel van intervisie analyseren van probleemgedrag en meedenken in oplossingen/suggesties Kritisch zijn t.a.v. dagelijkse zorg en begeleiding rondom dementerende client en zijn/haar naasten, en daarop feedback durven geven Collega’s leren “anders” te kijken naar gedrag van dementerde clienten Meer kennis en kunde geeft meer zelfvertrouwen en werkplezier! Om deze rol en taken goed te kunnen doen zijn wel binnen organisaties de randvoorwaarden van belang!!

10 Wat vinden de cursisten ervan?
GVP’ er Ingrid aan het woord….

11 Hier doen we het allemaal voor…..
Filmpje w9U&feature=related

12 Nog niet naar huis toe gaan….
Hoe is het uw (korte termijn) geheugen? Geheugentestje…

13 Vraag 1 Het Ministerie van VWS steunt financieel het onderzoek naar Dementie voor 32,5 miljoen. Hoe heet dit plan? Dementie Plan Nederland Deltaplan Dementie Dementie “De Wereld Uit” Alzheimer Plan Nederland

14 Vraag 2 Het aantal dementie patienten neemt jaarlijks wereldwijd met…………… toe? 1,5 miljoen 7,7 miljoen niet bekend

15 Vraag 3 In deze hele presentatie stond in één dia een plaatje.
Wat hield deze mevrouw vast? Een hand Een pop Een knuffel Een deken

16 Vraag 4 In het filmpje vertelt de neuroloog de diagnose Alzheimer aan heer Jonkman. Dit doet hij op basis van… Bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek CT scan en verhaal van echtgenote CT scan, psychologische testresultaten, en verhaal van afgelopen jaar Rontgenonderzoek en meetresultaten

17 Vraag 5 De GVP’ er die Uw vragen heeft beantwoord heet…. Sjaantje
Ingrid Annabel Ineke

18 Vraag 6 Voor hoeveel miljoen steunt Ministerie van VWS het Dementie onderzoek? 25 miljoen 1,8 miljoen 3,2 miljoen 32,5 miljoen

19 Vraag 7 Hoe heet een deskundige(van Netwerk Dementiezorg) die thuis de dementende client en diens naaste begeleidt? Trajectbegeleider Dementie-verpleegkundige GVP’er Dementie-verzorgende

20 Vraag 8 Alzheimer Nederland heeft onlangs een voorlichtingscampagne ingezet “ Herken de tien signalen van Dementie”. Eén signaal is “vergeetachtigheid” . Dit wijst altijd op dementie. Dit is juist Dit is onjuist

21 Uitkomst: 7-8 goed: er mankeert niets aan uw geheugen
Uitkomst: 7-8 goed: er mankeert niets aan uw geheugen! 5-6 goed: waarschijnlijk had U niet zo’n goede dag! 3-4 goed: ik zag het al……U was uw leesbril vergeten! Minder dan 4: toch goed dat U het heeft geprobeerd!

22 Dank voor uw komst!! Lied rUcBU


Download ppt "Programma 11 maart uur – uur Ria Stevens"

Verwante presentaties


Ads door Google