De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalverwantschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalverwantschap."— Transcript van de presentatie:

1 Taalverwantschap

2 Taalverwantschap Taalfamilies: Germaans Romaans Slavisch
 veel talen in Europa en Azie hangen samen en hebben wellicht een gemeenschappelijke voorouder = het Indo-Europees Etymologie: wetenschap die zich bezighoudt met de ontwikkeling van woorden en woordbetekenissen.

3 Verandering in taal Klankwet: taalverandering op grote schaal (Jacob Grimm). Ontwikkeling van het Nederlands: Oud-Nederlands (400 – 1100) Middel-Nederlands (1100 – 1500) Nieuw-Nederlands (1500 – nu)

4 Ontstaan eenheidstaal door:
Ontwikkeling van de literaire stroming van de rederijkers (late middeleeuwen); Ontwikkeling van de boekdrukkunst (ca ); Hervormers van het geloof (16e eeuw, Statenbijbel); Humanisten van de Renaissance (16e, 17e eeuw). Hollandse dialecten, omdat deze gewesten het economisch zwaartepunt vormden.

5 Taalvariatie

6 Taalvariatie Standaardtaal Dialecten Sociolecten Idiolecten Etnolecten
 regiolect neemt maar een aantal kenmerken van een bepaalde dialectgroep over, om de communicatie tussen verschillende regio’s niet te belemmeren. Sociolecten Idiolecten Etnolecten Vaktalen

7 Taalvariatie Streektaal: erkenning mag alleen
als de streektaal geen dialect is van het Nederlands en als de taal van oudsher in Nederland wordt gesproken. Macht: een standaardtaal is doorgaans uit een van meerdere dialecten (regionale varianten) ontstaan, waarvan de sprekers op dat tijdstip over de grootste economische en politieke invloed beschikten.

8 Taal & Denken

9 Sapir en Whorf Beinvloedt de taal jouw denken en stuur de taal jouw waarneming en interpretatie van de werkelijkheid of is het omgekeerde het geval?  Hypothese S&W: we zien en horen en ervaren grotendeels zoals we dat doen, omdat we door de taalgewoontes van onze groep bij voorbaat ingesteld zijn op bepaalde interpretaties.

10 Taal en hersenen Hersenen: fysiologisch
Mentale processen: cognitief systeem Hersenpsychologische benadering: hersenbeschadiging geeft aan waar bepaalde cognitieve processen plaatsvinden Cognitief neurowetenschappelijk onderzoek: cognitieve functie aanzetten en actieve gedeelte van de hersenen opgespoord en bekeken.

11 Taal en hersenen Psycholinguïstiek: verwerking van processen die voor de informatieverwerking van een taal verantwoordelijk zijn. Alles wat we zien, horen, ervaren krijgt een label, die labels worden met elkaar in verband gebracht, tot er een complex geheel aan associaties ontstaat  stimulus naar cortex, herkenning in associatiecortex, gyrus angularis koppelt beeld aan klank, in het gebied van Broca wordt het articulatieprogramma aangezet, spieren van het articulatieorgaan wordt via de motorische cortex geprikkeld en het woord wordt uitgesproken. Film Taalverwerving (2), afspelen vanaf ong min. tot 7.00 min. Ong – min. wanneer reageren pasgeboren baby’s op stemmen?

12 De talenknobbel Het aanleren van een tweede taal zorgt voor de aanleg van de extra zenuwknopen in de hersenen

13 Modules Losse modules vormen samen het complexe systeem dat we nodig hebben om te spreken en luisteren. Elke module heeft een specifieke taak die ze snel en efficiënt kunnen uitvoeren en zijn dus zelfstandig (autonoom) Afhankelijke modules hebben elkaar nodig (bijv. grammaticale regels toepassen)

14 Brainimaging = Technieken om in de hersenen te kijken:
1. meten van elektrische activiteit van neuronen in de hersenen. Voordeel: de toename in elektrische activiteit kan vrijwel direct worden waargenomen. 2. meten van de toename van doorbloeding van de hersenen. Voordeel: de plaats in de hersenen waar een betere doorbloeding plaatsvindt in nauwkeurig vast te stellen.

15 McGurk-effect Je ‘lipleest’, waardoor je ogen ook ‘horen’, al kan schijn dan bedriegen.

16 Taalstoornissen Aangeboren: dyslexie, stotteren Verworven: afasie
Wernicke Amnesische afasie: temporaal-occipitaal Broca

17 Wernicke Amnesische Broca Taalproductie Vlot Zeer traag, weinig intonatie Articulatie Meestal niet gestoord Meestal gestoord Zinsbouw Kleine afwijkingen in grammatica Nauwelijks gestoord Sterk gestoord, vnl. gebruik inhoudswoorden Woordkeus Woorden vaak vervagen door woorden die er qua betekenis mee samenhangen, zelfbedachte woorden Grote woordvindingsprob-lemen; beschrijvingen van woorden Sterk beperkte woordenschat; nauwelijks vervangingen van woorden die er qua betekenis aan verwant zijn. Taalbegrip (sterk) gestoord Licht gestoord

18 Kunnen dieren een taal leren?
Taal als communicatiesysteem: bewegingen, verschillende lok- of waarschuwingsroepen. Beperkt tot aangeboren en eenvoudige boodschappen (waarschuwen, lokken, verdedigen) Dieren hebben geen creatief taalgebruik; ze gebruiken alleen vaststaande boodschappen. Kanzi


Download ppt "Taalverwantschap."

Verwante presentaties


Ads door Google