De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 7: 07 b De confrontatie tussen de Romeinse en Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Les 2: De Germaanse cultuur en opkomst der Franken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 7: 07 b De confrontatie tussen de Romeinse en Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Les 2: De Germaanse cultuur en opkomst der Franken."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 7: 07 b De confrontatie tussen de Romeinse en Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Les 2: De Germaanse cultuur en opkomst der Franken

2 Germanen in het Romeinse Rijk
H2:§ 13:p39 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Germanen in het Romeinse Rijk Aan de grenzen van Rijn en Donau Op doortocht (Volksverhuizingen) Als ingezetenen Sommige stammen kwamen gewoon; andere werden uitgenodigd Sommige stammen romaniseerden geheel; anderen deels; anderen geheel niet

3

4 Germaanse samenleving
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Germaanse samenleving Bestaat uit stammen en stamverbanden Zij worden gebonden door Taal Etniciteit; en een deels overlappende cultuur

5 Germaanse samenleving
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Germaanse samenleving Denk aan het maatschappijmodel Cultuur Indo-Europese taal Religie Goden en goddelijke natuurverschijnselen en –krachten Brengen van offers om .. Geloof in een hiernamaals Verschillen van stam tot stam Economie Landbouw Wonen in dorpen Sociale verhoudingen Indeling Koning/stamhoofd Vrijen Vrijgelatenen n/w Eren van je voorouders En verdedigen van hun land Eer/dapperheid/wraak Lichaamskracht van belang

6 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Opkomst van de Franken Ten tijde van Constantijn de Grote het Rijk binnen gelaten (4e eeuw) Bewaakten de grenzen in het noordwesten Frankische legeronderdelen werd elders ingezet Vormen een sterke en onberekenbare macht binnen de grenzen van het Rijk In de 5e eeuw neemt de macht van de Romeinen af en die van de Franken toe

7 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 in grijs; het woongebied van de Franken in de vijfde eeuw. In rood; de maximale uitbreiding van de Frankisch/Germaanse taal na de vijfde eeuw. Zelfs tot ver in Noord-Frankrijk!

8 Naar een Frankisch Rijk
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Naar een Frankisch Rijk Ca. 450 nc trekken de Romeinen letterlijk weg Vele geromaniseerde volken gaan mee c.q. verdwijnen De Franken nemen een deel van voorheen Romeins gebied over (zie sheet) Dit gebied wordt continu bedreigt door nare buren Gezocht wordt naar een Frankisch leider die de stammen kan verenigen en de vijanden gaat verslaan Deze wordt gevonden in Clovis. Hij werd koning van een stam nabij Parijs ( ?)

9 Frankische Koninkrijk ca. 770
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Frankische Koninkrijk ca. 770


Download ppt "Kenmerk 7: 07 b De confrontatie tussen de Romeinse en Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Les 2: De Germaanse cultuur en opkomst der Franken."

Verwante presentaties


Ads door Google