De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden.  De titel van §3 luidt: Historische achtergrond. Over welke periode wordt die achtergrond gegeven?  500-1500.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden.  De titel van §3 luidt: Historische achtergrond. Over welke periode wordt die achtergrond gegeven?  500-1500."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden

2  De titel van §3 luidt: Historische achtergrond. Over welke periode wordt die achtergrond gegeven?  500-1500

3  In de eerste eeuwen van onze jaartelling hoorde West-Europa tot het grote ……  West-Romeinse Rijk

4  Onder wiens leiding was het Frankische rijk vrijwel even groot geworden als vroeger het West-Romeinse?  Karel de Grote

5  Wat is een ander woord voor leenstelsel?  Feodale stelsel

6  Tot wat ontwikkelde het westelijk deel van het Frankische rijk zich in de 12 e eeuw?  Frankrijk

7  Tot welk rijk behoorden Nederland en België in de Middeleeuwen?  Duitse Rijk

8  Wie was aan het begin van de zestiende eeuw heer van alle Nederlandse gewesten?  Keizer Karel V

9  In welke periode plaatsen we de Vroege Middeleeuwen?  500-1000

10  Wat is een theocentrische cultuur?  Een cultuur waarbij het (Christelijk) geloof centraal staat

11  Welke standen onderscheiden we in de Vroege Middeleeuwen?  Geestelijke macht (priesters) Wereldlijke macht (adel)

12  Wanneer plaatsen we de Hoge Middeleeuwen?  1000-1300

13  Wat was de belangrijkste ontwikkeling in de Hoge Middeleeuwen?  De ontwikkeling van steden / een derde stand; de stedelijke burgerij

14  Hoe noemen we laatste periode van de Middeleeuwen?  De Late Middeleeuwen

15  Wanneer vindt deze laatste periode plaats?  1300-1500

16  Wat is het belangrijkste kenmerk van deze laatste Middeleeuwenperiode?  Het burgelijke

17  In welke van de drie perioden laten we de literatuurgeschiedenis beginnen?  Waarom?  Hoge Middeleeuwen  Van eerdere teksten is niets bewaard gebleven


Download ppt "Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden.  De titel van §3 luidt: Historische achtergrond. Over welke periode wordt die achtergrond gegeven?  500-1500."

Verwante presentaties


Ads door Google