De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdvak 3: Vroege Middeleeuwen; de tijd van ridders en monniken 500-1000 Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 1: Clovis,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdvak 3: Vroege Middeleeuwen; de tijd van ridders en monniken 500-1000 Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 1: Clovis,"— Transcript van de presentatie:

1 Tijdvak 3: Vroege Middeleeuwen; de tijd van ridders en monniken 500-1000 Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 1: Clovis, de Kloosters en het Christendom

2 Clovis als christen In 481 werd Clovis (Chlodovech) koning van de Salische Franken. Met geweld onderwerpt hij –De talrijke Frankische gouwkoningen (481-482) –Daarna richtte hij zich op de onderwerpen van de geromaniseerde volken in het huidige Frankrijk. In 507 is hij de baas over bijna heel het huidige Frankrijk (zie sheet) H3:§ 1:p 42-3 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300

3 Clovis als christen Zijn bekering vindt plaats in 496 of 497 in Reims –3000 van zijn krijgers volgen zijn voorbeeld –Hierdoor kreeg hij de steun alle christenen in zijn rijk –Daarna werden alle inwoners van zijn rijk gekerstend H3:§ 1:p 42-3 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300

4 Het Rijk van Clovis In 511 na zijn dood viel het Rijk uiteen Reims

5 Kerstening van Noordwest-Europa - werkwijze Na het verval van het Romeinse Rijk had de paus geen greep meer op Noordwest-Europa –Voor kerstening moest hij zich verlaten op Frankische vorsten –Deze vorsten konden hun inwoners dwingen christen te worden en/of monniken het werk laten doen De monniken werkten als volgt –Stichtten een klooster –Trachtten gewone mensen in de buurt te bekeren –Trachtten de machthebbers te bekeren –Wierven nieuwe monniken –Stichtten een eindje verderop weer een klooster Regionale machthebbers –Schonken vaak land voor kloosters –Beschermden de kloosterlingen Zowel de Kerk als de meeste lokale vorsten hadden dus belang bij de kerstening 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300

6 Hoe werd men christelijk? - praktijk Onder leiding van monniken uit Engeland, Ierland en Schotland werd een groot deel van Noordwest-Europa gekerstend. –De bewoners van het noorden van “Nederland” waren te koppig om zich te laten bekeren, maar in het zuidelijk gebied ging het voorspoedig Zo stichtte Willibrord – na een mislukte kerstening bij de Friezen – in Utrecht een klooster en werd zelfs tot bisschop benoemd (695) Minder goed verging het Bonifatius een aantal decennia later. In 754 werd hij bij Dokkum vermoord. Friezen zagen in hem een handlanger van de Franken (!). 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300

7 Hoe christelijk werd men? - praktijk Een verstandshuwelijk tussen de wereldlijke macht – de Franken – en de Kerk –Beide profiteerden Zieltjes winnen/redden voor de Kerk (Kerk: cultuur) Eenheid en rust in het vorstelijk gebied (bestuur & economie) De geestelijken brachten geletterdheid mee (bestuur) Maar heidense gebruiken en tradities waren hardnekkig! [kan jij er een paar verzinnen?] Of er vond vermenging plaats tussen Christelijke en heidense gebruiken/denkbeelden –Vb. feestdagen; namen van dagen der week; heiligen 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300

8 Naamdagen Genoemd naar Nederlandse naam in Romaanse talen in Germaanse talen zondagGodzon maandagmaan dinsdag planeet of god Mars Mars GermaanseGermaanse god Tiwaz Tiwaz woensdag planeet of god Mercurius Mercurius Germaanse god Wodan Wodan donderdag planeet of god Jupiter Jupiter Germaanse god Donar Donar vrijdag planeet of godin Venus Venus Germaanse godin Friia Friia zaterdagsabbathplaneet SaturnuSaturnu

9 Frankische Koninkrijk tot 814 Vervelende Friezen


Download ppt "Tijdvak 3: Vroege Middeleeuwen; de tijd van ridders en monniken 500-1000 Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 1: Clovis,"

Verwante presentaties


Ads door Google