De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote

2 Karel en grote problemen •In 768 werd Karel Koning der Franken –Hij zou de grootste worden –Maar hij erfde grote problemen •Invasies van alle kanten (zie dia)zie dia •Verdeeldheid in het rijk –edelen deden zelf wat zij wilden •Grote armoede in het rijk •Weinig ontwikkelde onderdanen •Een slecht bestuur –analfabetisme •Karel trachtte deze problemen tegelijk op te lossen! H3:§ 2:p44-5

3 Arabieren Friezen Saksen Noormannen Avaren

4 Karels oplossingen 1 •Een pact met de Kerk –Was in alle gebieden goed vertegenwoordigd –Latijn werd de taal van het bestuur •Voor wetgeving en communicatie –Voerde een lettertype in –Hij benoemde clerici tot ambtenaren en iedere bestuurder moest er een aantal aan zijn zijde hebben •Deze konden lezen/schrijven en onderhielden contact met het hof Karolingisch minuskel

5 Karels oplossingen 2 •Trachtte kennis uit de Grieks-Romeinse tijd te redden –Door clerici geschriften uit die tijd te laten overschrijven •Mn. over (land-) bouwkunde

6 Karels oplossingen 3 •Bouwde een ruiterleger –Gaf als leenheer mannen gebied in leen in ruil voor bescherming van het land •Deze leenmannen –moesten paarden fokken en altijd paraat staan –kregen door hun leen een deel van de opbrengst van de oogst van de boeren die in het gebied leefden (pacht) –hadden dezelfde n/w als de Germanen voor hen! ▼ Zo ontstond....? de middeleeuwse adel!

7 Karels oplossingen 4 •Hij stichtte een reizend hof –De pleisterplaatsen werden paltsen genoemd –Noodzaak •Om zijn gezag te doen gelden –Recht te spreken –Disputen te beslechten –Beloonde goed gedrag •Om voldoende voedsel voor zijn hof te hebben –In zijn gevolg reisden »Schrijvers, geleerden, rechters, geestelijken en een van zijn edelen

8 Karel wordt keizer •Zijn rijk werd door de goede bestuur en leger steeds groter. •Echter, na Karel viel het rijk weer (denk aan Clovis) uiteen door –Verdeling van het land onder zoons bij vererving; –interne oorlogen; –oorlogen met vijanden van buiten. •Zijn relatie met paus Leo III was goed –Paus Leo III werd door een aantal hoge geestelijken uit Rome verdreven. Hij ging naar Karel, die hem, als beschermheer van het Rooms land, hielp zijn pauselijke troon weer te bestijgen. –In ruil hiervoor kroonde de paus hem als beschermer van de Kerk en het land tot Keizer in 800. Het Westen kende na ruim 300 jaar weer een keizer! –Nb in het boek staat: Op verzoek van Paus Leo III trok hij met zijn leger naar Rome om hem te beschermen tegen de Longobarden (dit is foutief; p. 44)

9 Keizer Karel Karel net keizer

10 Frankische Koninkrijk tot 814


Download ppt "Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote."

Verwante presentaties


Ads door Google