De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feodalisme en het hofstelsel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feodalisme en het hofstelsel"— Transcript van de presentatie:

1 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel

2 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel De eerste grote koning in de middeleeuwen was Karel de Grote. Hij bedacht een systeem om zijn rijk te besturen. Het leenstelsel. Ook wel het feodalisme, feodum is Latijn voor lenen

3 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel Ridders die goed voor hem hadden gevochten kregen een stuk grond van hem in leen. Dit mochten zij besturen. In ruil hiervoor moesten zij hem met raad en daad helpen.

4 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel

5 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel De koning werd de leenheer en zijn ridders de leenmannen of vazallen. Soms hadden de leenmannen een heel groot gebied in leen. Dit verdeelde ze dan weer onder hun eigen leenmannen. Soms kregen ook kloosters of bisschoppen een gebied in leen.

6 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel

7 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel Een leenman ging zijn grond niet zelf bewerken. Deze verdeelde hij onder zijn boeren. Zij moesten huur betalen voor deze grond. Dit noem je pacht.

8 Feodalisme en het hofstelsel
Middeleeuwen Feodalisme en het hofstelsel Pacht moest worden betaald in de vorm van een deel van de productie van de grond. Daarnaast moest de boer op het veld van de heer werken. Deze boeren noemen we horigen. Zij waren geen slaaf maar mochten de grond ook niet verlaten.

9 De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk.
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Bevolkingsgroei: De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk.

10 De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk.
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Bevolkingsgroei: De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk. Dit werd vooral veroorzaakt door verbeteringen in de landbouw.

11 De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk.
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Bevolkingsgroei: De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk. Dit werd vooral veroorzaakt door verbeteringen in de landbouw. Het drieslag stelsel Een beter juk voor paarden

12 De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk.
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Bevolkingsgroei: De bevolking steeg in de tweede helft van de middeleeuwen sterk. Dit werd vooral veroorzaakt door verbeteringen in de landbouw. Hierdoor ontstond overproductie. Omdat niet meer iedereen boer hoefde te zijn groeide de steden.

13 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij:

14 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: Tot ongeveer 1000 nc waren er in Europa bijna geen grote steden.

15 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: Tot ongeveer 1000 nc waren er in Europa bijna geen grote steden. Toen na 1000 nc de bevolking ging stijgen kwam er steeds meer handel en nijverheid.

16 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: Tot ongeveer 1000 nc waren er in Europa bijna geen grote steden. Toen na 1000 nc de bevolking ging stijgen kwam er steeds meer handel en nijverheid. De handelaren en ambachtslieden gingen in de steden wonen. Deze steden ontstonden bij kastelen en op kruisingen van belangrijke wegen.

17 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: Tot ongeveer 1000 nc waren er in Europa bijna geen grote steden. Toen na 1000 nc de bevolking ging stijgen kwam er steeds meer handel en nijverheid. De handelaren en ambachtslieden gingen in de steden wonen. Deze steden ontstonden bij kastelen en op kruisingen van belangrijke wegen. Omdat deze mensen achter de stadspoorten woonden werden ze poorters of burgers genoemd.

18 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: De meeste burgers waren dus handelaren of ambachtslieden.

19 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: De meeste burgers waren dus handelaren of ambachtslieden. Deze groepen waren erg rijk. Zij werden naast de adel, de geestelijkheid en de boeren een vierde groep in de maatschappij.

20 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: De meeste burgers waren dus handelaren of ambachtslieden. Deze groepen waren erg rijk. Zij werden naast de adel, de geestelijkheid en de boeren een vierde groep in de maatschappij. De burgerij

21 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: De adel en de koningen waren door vele oorlogen vaak in geldnood. Zij gaven de steden steeds meer rechten in ruil voor geldelijke steun.

22 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: De adel en de koningen waren door vele oorlogen vaak in geldnood. Zij gaven de steden steeds meer rechten in ruil voor geldelijke steun. Dit was bijvoorbeeld: Marktrecht Tolrecht Het recht om een stadsmuur te bouwen

23 Opkomst van de burgerij:
Groei van de steden en de burgerij in de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij: De adel en de koningen waren door vele oorlogen vaak in geldnood. Zij gaven de steden steeds meer rechten in ruil voor geldelijke steun. Deze stadsrechten noem je ook wel privileges.

24 Middeleeuwse steden en centralisatie Lesplanning: Aandachtspunten
Geschiedenis Middeleeuwse steden en centralisatie Lesplanning: Aandachtspunten De kerk Centralisatie

25 Na het jaar 1000 werden steden in Europa steeds belangijker.
Geschiedenis Aandachtspunten Na het jaar 1000 werden steden in Europa steeds belangijker.

26 Geschiedenis Aandachtspunten Na het jaar 1000 werden steden in Europa steeds belangijker. Deze steden kennen een aantal duidelijke kenmerken:

27 Geschiedenis Aandachtspunten Na het jaar 1000 werden steden in Europa steeds belangijker. Deze steden kennen een aantal duidelijke kenmerken: - Ze waren druk

28

29 Geschiedenis Aandachtspunten Na het jaar 1000 werden steden in Europa steeds belangijker. Deze steden kennen een aantal duidelijke kenmerken: Ze waren druk Ze waren vies

30

31 Er waren grote verschillen tussen rijk en arm
Geschiedenis Aandachtspunten Na het jaar 1000 werden steden in Europa steeds belangijker. Deze steden kennen een aantal duidelijke kenmerken: Ze waren druk Ze waren vies Er waren grote verschillen tussen rijk en arm

32

33 Er waren grote verschillen tussen rijk en arm
Geschiedenis Aandachtspunten Na het jaar 1000 werden steden in Europa steeds belangijker. Deze steden kennen een aantal duidelijke kenmerken: Ze waren druk Ze waren vies Er waren grote verschillen tussen rijk en arm Alles was dicht op elkaar gebouwd

34

35 De kerk was erg belangrijk in de middeleeuwse steden.
Geschiedenis De kerk De kerk was erg belangrijk in de middeleeuwse steden. - De kerk had veel invloed

36

37 De kerk was erg belangrijk in de middeleeuwse steden.
Geschiedenis De kerk De kerk was erg belangrijk in de middeleeuwse steden. De kerk had veel invloed Het kerkgebouw was vaak het grootste gebouw in de stad

38

39 De kerk was erg belangrijk in de middeleeuwse steden.
Geschiedenis De kerk De kerk was erg belangrijk in de middeleeuwse steden. De kerk had veel invloed Het kerkgebouw was vaak het grootste gebouw in de stad De nieuwe bouwstijlen waren te herkennen in de kerken

40 Romaans Gotisch

41 Geschiedenis Centralisatie Door de opkomst van de steden en de bevolkingsgroei werd de adel steeds minder machtig.

42 Geschiedenis Centralisatie Door de opkomst van de steden en de bevolkingsgroei werd de adel steeds minder machtig. De koningen gingen steeds meer samenwerken met de steden. Hierdoor kon het leenstelsel worden afgeschaft.

43 Geschiedenis Centralisatie Door de opkomst van de steden en de bevolkingsgroei werd de adel steeds minder machtig. De koningen gingen steeds meer samenwerken met de steden. Hierdoor kon het leenstelsel worden afgeschaft. De koningen vestigde zich in machtige steden en bestuurde vanuit de steden hun rijk.

44 Dit noemen we centralisatie.
Geschiedenis Centralisatie Door de opkomst van de steden en de bevolkingsgroei werd de adel steeds minder machtig. De koningen gingen steeds meer samenwerken met de steden. Hierdoor kon het leenstelsel worden afgeschaft. De koningen vestigde zich in machtige steden en bestuurde vanuit de steden hun rijk. Dit noemen we centralisatie.


Download ppt "Feodalisme en het hofstelsel"

Verwante presentaties


Ads door Google